Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

6 niedziela zwykła

14 luty 2021 r.

i cały tydzień…

07:30     †    Pawła PIEŃKOWSKIEGO (14 greg.)

09:00     †    Zofię SPODAR w 5 r. śm., Stefana SPODARA w 5 m-c po śm., z r. SPODARÓW, CZYŻEWSKICH, d. w c.c.

11:00     †    Teresę Hipolita Kazimierę DUDEK, Zbigniewa RUTKOWSKIEGO, z r. DUDKÓW, PATOKÓW, LESZCZYŃŚKICH, KUBICKICH, PSIKÓW, RUTKOWSKICH

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *    O łaskę wypełnienia woli Bożej w życiu Jakuba

               *    Dziękczynno – błagalna z racji 18 r. urodzin Małgorzaty i Marka z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla Nich i całej rodziny

               *    O pomyślną operację dla Danuty

               †   

               †    Stanisława ŻYTKIEWICZA w 17 r. śm., Władysławę Janusza Mirosława ŻYTKIEWICZÓW, z r. ŻYTKIEWICZÓ i JARZĘBSKICH

               †    Andrzeja ANTOSIEWICZA w 2 r. śm., Stanisławę Władysława BALASÓW, o łaskę nieba

               †    Aleksandra PIEŃKOWSKIEGO (int. od KR św. Józefa)

               †    Zygmunta SZCZĘSNEGO w 6 r. śm., Cecylię SZCZĘSNĄ, Elżbietę DYŻAKOWSKĄ, z r. STANIASZKÓW i SZCZĘSNYCH

               †    Ryszarda WILKA w 4 r. śm., Halinę WILK

               †    Janinę GŁÓWKA o łaskę nieba (od r. Antosiewiczów)

               †    Barbarę KOT (int. od mieszkańców ul. Bankowej)

               †    Władysława JARONIA w 1 r. śm., Janinę JAROŃ w 27 r. śm., Jana Mariana JARONIÓW, Kazimierę Jana BORUCIŃSKICH, Henryka DUSZCZYKA, Tomasza ZWIERZA

               †    Władysława NOWAKOWSKIEGO w 12 r. śm., i jego rodziców

               †    Tomasza PAŁDYNĘ (od rodz. Staniaszków)

               †    Pawła SZUBIŃSKIEGO w 5 r. śm. ,

               †    Andrzeja ANTOSIEWICZA w 2 r. śm., (od Alicji i Stefana)

               †    Celinę PIĘTKA (od r. Antosiewiczów)

               †   

14:00     *    Ślub: Patryk i Marzena

                    

18:00     †    Stanisława MAŚNIAKA w 5 r. śm., rodziców Sabinę Feliksa MAŚNIAKÓW

Poniedziałek

5 luty 2021

07:00     †    Pawła PIEŃKOWSKIEGO (15 greg.)

18:00                                               †     Kazimierę Mieczysława Tadeusza PIEKARSKICH,

Z ok. imienin Faustyny Piekarskiej i Boże błogosławieństwo

Wtorek

16 luty 2021

07:00     †    Pawła PIEŃKOWSKIEGO (16 greg.)

18:00     †    Janusza BOGUSZA w 8 r. śm., Stanisława BOGUSZA, Genowefę KASKA, z r. KOMORKÓW, Ewę JAŁOCHA

Środa POPIELCOWA

17 luty 2021

07:30     †    Pawła PIEŃKOWSKIEGO (17 greg.)

09:00     †   

18:00     †    Jerzego OSICĘ w 30 dzień

Czwartek

18 luty 2021

07:00     †    Pawła PIEŃKOWSKIEGO 18 greg.)

18:00     †    Włodzimierza PŁOCHOCKIEGO w 3 r. śm.,

Piątek

19 luty 2021

07:00     †    Pawła PIEŃKOWSKIEGO (19 greg.)

18:00     †    O miłosierdzie Boże i życie wieczne dla brata Mariana, rodziców i bliskich

Sobota

20 luty 2021

07:00     †    Pawła PIEŃKOWSKIEGO (20 greg.)

18:00     †    Stanisławę Wacława Mariannę Marcina BOREJKÓW, Juliannę Józefę Stanisława PRZYBOROWSKICH, Jerzego PASZKOWSKIEGO, Mariana JARZĘBSKIEGO, z r. BOREJKÓW i PRZYBOROWSKICH

1 Niedziela Wielkiego Postu

21 luty 2021

07:30     †    Pawła PIEŃKOWSKIEGO (21 greg.)

09:00     †    Piotra DRÓŻDŻ

11:00     †    Bolesława ZAWADKĘ w 1 r. śm., Stanisława i Michalinę

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *    Intencja dziękczynna z ok. urodzin Bożeny i opiekę nad całą rodziną

               *   

               †    Feliksę MAŁETĘ w 12 r. śm., Piotra MAŁETĘ, Henryka ROSŁANIEC, jego rodziców i  braci

               †    Mirosława DZIUGIEŁ w 30 dzień

               †    Janinę GŁÓWKA (int. od Huberta)

               †    Janinę KOWNACKĄ w 30 dzień

               †    Barbarę KOT (int. od Wojciecha z rodziną)

               †    Kazimierza MAŚNIAKA (int. od Małgorzaty z rodziną)

               †    Tadeusza WOŹNICĘ w 10 r. śm., Wandę WOŹNICA, Antoniego MOŻDŻONKA

               †    Tomasza PAŁDYNE (od r. Strusów)

               †    Sławomira SIKORĘ w 14 r. śm., Stanisława SIKORĘ w 3 m-c po śm.,

               †    Stanisława CIEŚLAKA w 11 r. śm., Zofię Jana CIEŚLAKÓW, Juliannę Kazimierza BIEŃKOWSKICH

               †    Stanisława LUBASZKĘ (od mieszkańców Bestwin)

               †    Stanisława LUBASZKĘ (od p. Soczewków)

               †   

18:00     †    Siostrę Ewę ZGÓDKA w 2 r. śm., i rodziców Halinę i Józefa ZGÓDKÓW