Przeskocz do treści

25 WRZEŚNIA 2022

 1. Dzieci, które dotychczas nie otrzymały książeczek mogą je dzisiaj odebrać w zakrystii. W zakrystii są naklejki dla dzieci, a po Mszy Świętej o 11.00 będą rozdawane w kościele.
 2. W miniony czwartek 109 osób przyjęło z rąk Jego Ekscelencji ks. Bpa Romualda Kamińskiego, Ordynariusza naszej Diecezji Sakrament Bierzmowania. Jesteśmy dumni z postawy młodzieży, która swoim wzorowym uczestnictwem we Mszy Świętej udowodniła swoją dojrzałość chrześcijańską. Dziękujemy za oprawę liturgii wszystkim lektorom, ministrantom, siostrom kapucynkom, panu kościelnemu, katechetom, animatorom oraz chórowi Kanon.
 3. Dziękujemy Grzegorzowi i Damianowi Baranowskim, Tadeuszowi Grzegrzułce, Janowi Grzegrzułce, Przemysławowi Pieńkowskiemu za wczorajsze prace przy Parafii. Dziękujemy również rodzicom za pomoc w organizacji ogniska dla dzieci i młodzieży.  
 4. Dziękujemy za ofiarę 1300 złotych przekazaną na rzecz naszej Parafii. Bóg zapłać.
 5. W związku z bardzo dużo liczbą kandydatów do Sakramentu Bierzmowania od tego roku przygotowanie do sakramentu Bierzmowania będzie jednoroczne, aby grupy były mniejsze. W najbliższy piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 zapraszamy młodzież klas VIII wraz z rodzicami na spotkanie rozpoczynające przygotowanie formacji. Jeżeli ktoś ze starszych roczników z różnych względów nie przyjął jeszcze tego Sakramentu zapraszamy również na spotkanie.
 6. Najbliższa sobota to pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy Świętej o godz. 7.00 do godz. 9.00 przy ołtarzu Matki Bożej Siennickiej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
 7. W najbliższą sobotę rozpoczynamy miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa będą sprawowane codziennie, bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 18.00 (zarówno w dni powszednie, jak i w niedzielę). W kruchcie na tablicy ogłoszeń wywieszona jest lista dla wspólnot chcących włączyć się we współprowadzenie tej modlitwy. Dodatkowo w poniedziałki i środy w październiku o godz. 17.00 zapraszamy wszystkie dzieci na wspólny różaniec w kościele.
 8. W przyszłą niedzielę, 2 października na Sumie o godz. 12.30 ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a przed 30 laty nasz wikariusz dokona uroczystego wprowadzenia relikwii pierwszego stopnia (włosy) błog. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Będzie to również pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy Świętej przed Najświętszym Sakramentem odmówimy litanię przez orędownictwo błogosławionego Prymasa Wyszyńskiego.
 9. Tradycją lat minionych będziemy zbierać ziemniaki, warzywa i owoce (jabłka) jako pomoc dla kleryków naszego seminarium. Dary te można przekazywać w godzinach pracy kancelarii do 15 października.
 10. W tym tygodniu liturgii: we wtorek wspomnienie św. Wincentego a Paulo, w środę św. Wacława, w czwartek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała, w piątek wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła, a w sobotę św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła.
 11. Intencje mszalne na rok 2023 będziemy przyjmowali od poniedziałku, 3 października w godzinach pracy kancelarii parafialnej.
 12. Intencje różańcowe na miesiąc październik - intencja papieska: O Kościół otwarty dla wszystkich. Módlmy się, aby Kościół wierny ewangelizacji i odważny w jej głoszeniu, był przestrzenią solidarności i akceptacji drugiego człowieka. Intencja parafialna: O umiłowanie modlitwy różańcowej w naszej wspólnocie parafialnej, w naszych rodzinach.
 13. Dziecięco – młodzieżowa Oaza i Przyjaciele oraz Międzypokoleniowy Chór Kameralny Kanon z Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy zapraszają na widowisko teatralno – muzyczne „Transitus św. Franciszka” 9 października o g. 19.30 w naszym kościele parafialnym.
 14. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: Damian Michał Supieta, kawaler z parafii Kiczki i Martyna Król, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1; Jarosław Kuberski, stanu wolnego z parafii Jakubów i Aleksandra Katarzyna Konowrocka, stanu wolnego z parafii tutejszej – zapowiedź 1. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian, ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest o tym powiadomić kancelarię parafialną.
 15. Zachęcamy do lektury Tygodnika Idziemy,
 16. W tym tygodniu pożegnaliśmy:

† Tomasza Mroza pochodzącego z Siennicy

† Rachelę Marię Jarzębską z Siennicy

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

NIEDZIELA – 25 IX –  XXVI Niedziela Zwykła 

godz. 730 † Janinę Chłopik w 7 r.śm., cr. Chłopików, Rumaków, Świątków

godz. 900 † Feliksę w 11 r.śm., Henryka Jarek, Mariannę, Jana, Zdzisława Wiącków

godz. 1100 (poświęcenie różańcy dla dzieci komunijnych) † Mariannę Zgódkę w 16 r.śm., Mariannę, Stanisława Szczęsnych, Stanisławę, Władysławę Zgódków

godz. 1230 Za Parafian, chrzty: Aniela Kulka, Marianna Zychora, Jan Zagrodzki, Helena Kośmicka 

 • O zdrowie dla Sary i siłę ducha w trudnym czasie
 • O łaskę zdrowia dla Helenki

† Helenę Budzyńską (int. od Laurencjusza Sionek z rodziną)

† Mariannę, Mariusza, Władysława, Stanisławę, Tadeusza w miesiąc po śm. Brodów

† Franciszka w 35 r.śm., Krystynę, Tadeusza Cieślaków, Władysławę, Władysława, Jerzego Dziugłów

† Mariannę w 17 dzień po śm., Stefana, Władysława Jędów, Jana Frelka w 19 r.śm.

† Bogdana Mazka w 3 r.śm., Zofię, Jana, Grzegorza Kotów, cr. Kotów, Bartnickich, Mazków

† Wojciecha Antosiewicza (int. od wujka Jana, siostry Kamili, brata Mariusza z rodzinami)

† Eugeniusza Witka w 12 r.śm., cr. Witków, Dryniów

         godz. 1800 † Katarzynę, Antoniego, Mieczysława, Romana, Zbigniewa Zagrabskich

 

PONIEDZIAŁEK – 26 IX

 godz. 700 † Feliksę w miesiąc po śm., Stanisława Duszczyków

  godz. 1800 † Krzysztofa, Łukasza Zwierzów

 

WTOREK – 27 IX – św. Wincentego a Paulo, kapłana

godz. 700 † Helenę Budzyńską w miesiąc po pogrzebie

godz. 1200 POGRZEB † Wojciech Marian Ruta

godz. 1800 † Wacławę Zgódkę z ok. imienin, cr. Podruckich, Chmielewskich

 

ŚRODA – 28 IX – św. Wacława

          godz. 700  † Feliksę, Stanisława Duszczyków (int. od sąsiadów syna Andrzeja)

          godz. 1800  Nowenna do MB

 • O zdrowie i skuteczne leczenie dla Izabeli i Pawła i opiekę MB w trudnym czasie dla nich i dla rodziny

† Bolesława Mamesa w miesiąc po śm.

† Mariannę Krusiewicz, Henryka Zgódkę, cr. Krusiewiczów, Zgódków, Wronków, Dębskich

† Tadeusza Brodzika, cr. Brodzików, Antolaków

† Tomasza Szczepaniaka  

† Sabinę Michalak w 1 r.śm., cr. Zawadków, Wiącków, Czyżkowskich

 

CZWARTEK – 29 IX – święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała

godz. 700  O łaskę wiary, opiekę Matki Bożej Siennickiej i świętych Archaniołów dla Daniela i Michała

godz. 1800  † Michała Wilka

 

PIĄTEK – 30 IX – św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła

godz. 700  † Feliksę Duszczyk (int. od chrześniaka Marka)

godz. 1800  † Stanisława, Feliksę Duszczyków (int. od sąsiadów syna Andrzeja z ul. Słonecznej)

godz. 1830  spotkanie rodziców i nowych kandydatów do sakramentu bierzmowania

 

SOBOTA – 1 X – pierwsza sobota miesiąca,  św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

godz. 700  † Zbigniewa Królaka w 1 r.śm.

 godz. 730 - 900  adoracja Najświętszego Sakramentu w ołtarzu Matki Bożej Siennickiej

godz. 1530 Ślub: Sebastian Senski i Agnieszka Marcinkiewicz

 godz. 1630  Ślub: Damian Wróblewski i Martyna Bylak

godz. 1800 † Kamila Jurkowskiego, Andrzeja Zagórskiego, Henryka Wawrzonia, Henryka Wojteckiego, Stanisławę, Stanisława Zielińskich, Annę, Andrzeja, Ignacego Żubrów, Tadeusza Rodziewicza, cr. Rodziewiczów, Wojteckich

18 WRZEŚNIA 2022

 1. Tydzień temu dzieci otrzymały książeczki do wklejania obrazków z uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jeżeli jeszcze jakieś dziecko nie ma takiej książeczki to można odebrać ją od księży w zakrystii. Naklejki rozdajemy zawsze pod koniec Mszy Świętej dla dzieci o godz. 11.00. Jeżeli dziecko uczestniczy w liturgii niedzielnej o innej godzinie to może naklejkę wziąć z zakrystii.
 2. Bardzo serdecznie dziękujemy Panom, którzy w sobotę włączyli się w prace związane z remontem budynku parafialnego – plebanii: Dariuszowi Kołodziejczykowi, Stanisławowi Wilkowi, Pawłowi Lasykowi, Ryszardowi Reszczykowi, Stanisławowi Woźniakowi, Łukaszowi Osicy, Sebastianowi Bielakowskiemu, Grzegorzowi Baranowskiemu, Piotrowi Antosiewiczowi, Krzysztofowi Pieńkowskiemu, Jakubowi Mazkowi.
 3. Dziękujemy firmie pana Adama Zagrabskiego za wykonane w tym tygodniu prace budowlane, panu Mariuszowi Zawadce za stolarkę drzwi, oraz Państwu Kalinowskim za prace stolarskie przy ołtarzu głównym.
 4. W najbliższy czwartek o godz. 18.00 Jego Ekscelencja Ks. Bp Romuald Kamiński udzieli ponad stu młodym osobom sakramentu Bierzmowania. Na tę uroczystość zapraszamy zwłaszcza rodziców, rodzeństwo, dziadków i chrzestnych kandydatów do tego sakramentu. Przed uroczystością Bierzmowania w poniedziałek o 18.30 próba, we wtorek od 17.00 spowiedź dla kandydatów i świadków (także rodziców) oraz w środę o 18.30 próba generalna.
 5. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 18.00 zbiórka dla ministrantów i lektorów – odprawa przed czwartkową Mszą Świętą.
 6. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 11.00 rozdamy dzieciom komunijnym różańce. Różańce wręczą Mamy.
 7. W najbliższą sobotę podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 pragniemy modlić się ze wszystkimi ministrantami, lektorami, scholą, oazą, bielankami. Po Eucharystii na terenie przy plebanii chcemy spędzić wspólnie czas przy ognisku. Jest to gest wdzięczności dla młodzieży udzielającej się przy naszej Parafii.
 8. Przypominamy, że ze względu na trwające prace remontowe Plebanii przez najbliższe tygodnie kancelaria parafialna będzie przeniesiona do kontenera biurowego. Godziny kancelarii parafialnej pozostają bez zmian.
 9. We wtorek z racji na spowiedź kandydatów do Bierzmowania kancelaria parafialna będzie czynna tylko rano.
 10. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek – św. Januarego, we wtorek - św. Andrzeja Kim Taegona, kapłana i Towarzyszy, w środę – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelistę (patrona służb medycznych), a w piątek – św. ojca Pio, kapłana
 11. Dziękujemy około 300 Parafianom, którzy w zeszłym tygodniu złożyli swój podpis poparcia dla zaostrzenia kar dla osób, które dopuszczają się profanacji i obrażają nasze uczucia religijne.
 12. W przyszłą niedzielę, 25 września po Mszy Świętej o godz. 9.00 spotkanie modlitewne Kół Żywego Różańca.
 13. Kruchta naszej świątyni jest otwarta każdego dnia tygodnia od porannej do wieczornej Mszy Świętej. Zachęcamy, aby idąc do pracy, szkoły, na zakupy czy załatwić ważne sprawy wstępować do Domu Pana Boga na modlitwę, oddać cześć Najświętszemu Sakramentowi i pokłonić się Matce Bożej Siennickiej.
 14. W tym tygodniu udało się z podłogi naszej świątyni usunąć mechanicznie wszelkie zabrudzenia, a także zaimpregnować powierzchnię.
 15. Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu dzień imienin, urodzin oraz inne jubileusze życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa.
 16. Zachęcamy do lektury Tygodnika Idziemy
 17. W tym tygodniu pożegnaliśmy: † Wojciecha Antosiewicza  Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

NIEDZIELA – 18 IX –  XXV Niedziela Zwykła 

godz. 730 † Bernarda Kowalika o radość życia wiecznego

godz. 900 † Bolesława w 8 r.śm., Genowefę w 5 r.śm. Drożdżów

godz. 1100 † Janinę w 5 r.śm., Stanisława w 1 r.śm., Daniela Wilków, Tadeusza w 1 r.śm., Grażynę Więcków, Pawła Piętkę

godz. 1230 Za Parafian, chrzest: Laura Augustyniak 

 • O zdrowie dla Sary i siłę ducha w trudnym czasie
 • Dziękcz. – błag. w 5 rocznicę ślubu Iwony i Bartłomieja Pieńkowskich z prośbą o Boże błog. dla syna Mikołaja i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny
 • Dziękcz. – błag. w 1 rocznicę ślubu Marzeny i Tomasza oraz w intencji Milenki prosząc o opiekę MB Nieustającej Pomocy, a także o łaski dla starszych dzieci
 • Dziękcz. – błag. w 10 rocznicę ślubu Alicji i Rafała z prośbą o Boże błog., opiekę MB Siennickiej dla jubilatów i ich dzieci Mai i Michała

† Mariannę Antosiewicz (int. od Mamy i jej siostry Emili)

† Leokadię Ciechańską (w miesiąc po śmierci)

† Helenę Budzyńską (int. od Korneliusza Sionki)

† Jana Rysiawa

† Stanisława Kobusa w 20 r. śm., cr. Kobusów, Antosiewiczów, dusze w czyśćcu cierpiące

† Jarosława, Pawła, Michała Bąków, Krystynę, Czesława Morawskich

† Sławomira Tkaczyka (int. od znajomych z Kątów)

† Stanisława Korzenia (int. od rodziny Królów)

† Mariannę Jędę (int. od rodzin Frelków i Koniarczyków)

† Alinę w 4 r.śm., Zygmunta w 34 r.śm. Adamców, Mariannę. Jana, Jana chrzestnego Adamców (int. od chrześnicy)

godz. 1800 † Czesława w 20 r.śm., Genowefę w 4 r.śm. Ćwieków, cr. Jurkowskich i Ćwieków

 

PONIEDZIAŁEK – 19 IX – św. Januarego, biskupa

 godz. 700 † Jana Domańskiego (z ok. urodzin)

godz. 930  Pogrzeb † Tomasz Mróz

godz. 1800 † Janinę, Stanisława Główków, Mariannę, Jana Zagrabskich, Stefanię, Władysława Główków

 

WTOREK – 20 IX – św. Andrzeja Kim Taegona, kapłana i Towarzyszy

godz. 700 † Roberta (z ok. urodzin), Jana, Irenę Barankiewiczów, Stanisława, Mariannę Urbaniaków, Henryka Szczęsnego, Stanisławę Dziedzic

godz. 1100  Pogrzeb † Rachela Maria Jarzębska

godz. 1800 † Pawła (z ok. urodzin), Jana w 21 r.śm. Pieńkowskich

 

ŚRODA – 21 IX – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

godz. 700  Dziękczynna za 15 lat życia Zuzi oraz za 40 lat życia Agnieszki prosząc o łaski i opiekę MB Siennickiej na następne lata

godz. 1800  Nowenna do MB

 • O zdrowie i skuteczne leczenie dla Izabeli i Pawła i opiekę MB w trudnym czasie dla nich i dla rodziny

† Karola Nalazka w 11 r.śm.

† Tomasza Szczepaniaka

 

CZWARTEK – 22 IX

godz. 700  † Stanisława, Feliksę Duszczyków (int. od rodz. Ceregrów)

godz. 1800  BIERZMOWANIE (Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński)

 

PIĄTEK – 23 IX – św. ojca Pio, kapłana

godz. 700  † Stanisława Duszczyka (int. od rodziny Kurowskich z Mińska Maz.)

godz. 1800  rez. p. Borowska Beata

 

SOBOTA – 24 IX

godz. 700  † Franciszkę, Józefa, Jana Baran

godz. 1800 † Alinę Mazek w 12 r. śm., cr. Mazków, Glinków, Kozłowskich (pierwszy ks), † Mieczysława w 2 r.śm., Stefanię Rumaków, Władysławę, Zygmunta Korab (drugi ks.)