Przeskocz do treści

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian
w organizacji lekcji religii w szkołach
podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nauczanie religii w polskiej szkole stanowi wielkie dobro dla dzisiejszego młodego człowieka, które wymaga wspólnej troski ze strony rodziny, Kościoła i państwa. Lekcja religii w szkołach publicznych ma miejsce w 23 krajach Europy i jej obecność jest traktowana jako standard systemów edukacyjnych. W Polsce lekcja religii, wyrzucona przez władze komunistyczne po II wojnie światowej, powróciła do szkół publicznych w 1990 roku, kiedy rozpoczęły się procesy demokratyzacji życia w naszej Ojczyźnie.

Wyrażamy sprzeciw wobec ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszących się do organizacji lekcji religii w szkole. Apelujemy o uwzględnienie woli rodziców, którzy w zdecydowanej większości posyłają swoje dzieci i młodzież na lekcje religii. W skali całego naszego kraju jest to prawie osiemdziesiąt procent rodziców. Oni mają prawo do lekcji religii na terenie szkoły publicznej, gdyż wynika to z podstawowych praw i wolności człowieka, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

Przypominamy, że wszelkie zmiany odnośnie do organizacji lekcji religii w szkole publicznej winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z Kościołami oraz związkami wyznaniowymi. W rozmowach podejmowanych z Ministerstwem Edukacji Narodowej konieczne jest wypracowanie wspólnego porozumienia wymaganego przez prawo. Porozumienie zakłada zawsze zgodę na wspólnie wypracowane stanowisko.

Zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania.

Należy zauważyć, że nauczanie religii katolickiej i innych wyznań wspiera wychowawczą rolę szkoły. Nauczanie religii w szkole stanowi integralną część wychowania człowieka w jego sferze intelektualnej, moralnej i duchowej. Treści przekazywane na lekcji religii uczą budowania relacji osobowych, wrażliwości serca, postawy braterstwa, wzajemnego szacunku i dialogu z przedstawicielami różnych nacji, religii i światopoglądów, kształtują postawy oparte na sprawiedliwości i solidarności społecznej, wskazują na wielką godność każdego człowieka, konieczność niesienia pomocy potrzebującym i dbanie o dobro wspólne. Wychowują do troski o stworzony świat i jego piękno. Lekcja religii wspiera rodzinę i szkołę w różnych kryzysach psychicznych doświadczanych przez uczniów, jest dla nich pomocą w przeciwdziałaniu przemocy, agresji i profilaktyce uzależnień.

Lekcja religii ma też bardzo ważne znaczenie kulturowe. Przekaz wiedzy na temat chrześcijaństwa jest konieczny do rozumienia europejskiej i polskiej kultury a także kultury wielu krajów na wszystkich kontynentach. Świadectwo ponad 1050-letniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce pokazuje, jak wiara kształtowała nasze dzieje i pozwalała narodowi przetrwać najtragiczniejsze wydarzenia historii. Trzeba mówić o zbudowanych na wierze wielkich dziełach naszych rodaków, wieszczów i bohaterów, uczonych i świętych, ludzi nauki, kultury i sztuki.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom religii za ich ofiarną i pełną poświęcenia pracę w szkole. Drodzy nauczyciele religii, chcemy Wam powiedzieć, że jesteśmy z Wami! Podzielamy Wasze troski i obawy. Nie zapominamy o Was w rozmowach z władzami państwowymi. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w dzieło lekcji religii w szkole. Dziękujemy władzom oświatowym i dyrekcjom szkół, duszpasterzom, rodzicom i wszystkim, którzy podejmują odpowiedzialnie trud wychowania młodego pokolenia.

Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 398. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Warszawa, 12 czerwca 2024 roku

NIEDZIELA, 09.06.2024
X Niedziela Zwykła

 1. Przypominamy o godnym stroju osób uczestniczących w Mszach świętych. Wyższa temperatura nie może być usprawiedliwieniem lekceważenia miejsca świętego.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie po Mszy świętej wieczornej. W tym tygodniu została zakupiona figura Pana Jezusa z Najświętszym Sercem ze względu na trwający miesiąc poświęcony Sercu Jezusowemu.
 3. Za tydzień z racji trzeciej niedzieli miesiąca zbierana będzie taca inwestycyjna.
 4. Za tydzień po każdej Mszy świętej będziemy błogosławili kierowców i święcili samochody oraz inne środki transportu (motocykle, rowery, itp.).
 5. Wspólnota Męskiego Koła Żywego Różańca działająca przy naszej Parafii serdecznie zaprasza Panów w każdym wieku do wstąpienia w szeregi naszego Koła Różańcowego. Nasze spotkania modlitewne odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 7.00. Szczegółowe informacje uzyskać można u księży w zakrystii.
 6. W czwartek, 20 czerwca po Mszy świętej o godz. 18.00 nagrodzimy dzieci, które zbierają naklejki z niedzielnych Mszy świętych. Składamy Bóg zapłać mieszkańcom Siennicy z ul. Akacjowej, którzy przekazali ofiarę na słodycze dla dzieci, które będą nagrodzone za uczestnictwo w niedzielnych Mszach świętych.
 7. W niedzielę, 23 czerwca Msza święta o godz. 12.30 będzie zbiorowa za Janiny i Janów, a w niedzielę, 30 czerwca o godz. 12.30 za Piotrów i Pawłów z racji imienin. Intencje można już zgłaszać w niedzielę w zakrystii, a w tygodniu w Kancelarii Parafialnej.
 8. W tym tygodniu pożegnaliśmy:
  ŚP. Wiktora Piekarskiego z Warszawy.
  Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

 

NIEDZIELA – 9 VI 2024
X NIEDZIELA ZWYKŁA

godz. 7.00 † Zofię w 28 r.śm., Bronisławę, Stanisława, Wacława Tuwalskich, cr. Tuwalskich
(po Mszy św. Godzinki).

godz. 9.00 † Janinę Szczęsną (greg. 9).

godz. 11.00 Z KAZANIEM DLA DZIECI † Pawła – Adama Czyża w 7 r.śm.

godz. 12.30 SUMA – ZA PARAFIAN, chrzest: Tymon Ornoch.
- Dziękcz. -  błag. w 18 r. urodzin Kornelii z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę MB Siennickiej dla Kornelii i całej rodziny,
† Barbarę Krasuską w 15 r.śm., cr. Krasuskich,
† Darię Gągol,
† Ryszarda Kurowskiego (int. od rodz. Cegiełków),
† Stefanię w 15 r.śm., Stanisławę, Elżbietę, Janinę, Jana, Stanisława, Kazimierza, Bernarda Michalików, Józefa Milewskiego, Helenę, Szymona Zwierzów, cr. Zwierzów, Michalików, Milewskich,
† Barbarę Duszczyk (int. od rodz. Kalinowskich),
† Leszka Wójcika (int. od druhen i druhów z OSP Żaków),
† Stanisławę, Bronisława, Leszka, Juliannę, Jakuba Kołodziejczyków, Krystynę Reszczyk, Feliksę, Jana Pitków,
† Kazimierza Kowalczyka i jego rodziców,
† Mirosława, Łukasza, Kazimierza, Bronisławę, Piotra Strzelców, Edwarda, Mariannę Bątruków, cr. Strzelców, Bątruków, Rutkowskich, Stefanowskich, dusze w czyśćcu cierpiące,
† Jerzego Szubińskiego, Jana, Helenę Rutkowskich,
† Genowefę w 16 r.śm., Zdzisława Duszczyków, cr. Duszczyków, Konowrockich,
† Franciszka, Janinę, Ryszarda, Jana, Eugeniusza, Macieja, Albinę Kurowskich, Józefę, Józefa Bembnowiczów.

godz. 18.00 † Halinę, Juliana, Teofilę, Helenę, Władysława, Stanisława, Kazimierza, Annę, Stanisława, cr. Wąsowskich.  

 

PONIEDZIAŁEK – 10 VI

godz. 7.00 † Janinę Szczęsną (greg. 10).

godz. 18.00 † Genowefę, Edwarda Maciążków.

 

WTOREK – 11 VI – wspomnienie św. Barnaby, Apostoła

godz. 7.00 rez. p. Jacek D.

godz. 18.00 † Janinę Szczęsną (greg. 11).

 

ŚRODA – 12 VI

godz. 7.00 † Janinę Szczęsną (greg. 12).

godz. 18.00 NOWENNA DO MB NIEUST. POMOCY
- Dziękcz. – błag. o dalsze leczenie Alicji, o dary Ducha Św. i opiekę MB Siennickiej dla jej rodziców,
- Dziękcz. - błag. za dotychczasowe leczenie Izabeli i Pawła z prośbą o zdrowie, opiekę i wstawiennictwo MB Siennickiej dla nich i rodziny,
- O łaskę zdrowia i skuteczne leczenie przez ręce MB Siennickiej dla Krzysztofa,
- O łaskę zdrowia i skuteczne leczenie przez ręce MB Siennickiej dla Federici,
† Jerzego w 4 r.śm., Krystynę, Henryka, Piotra Duszczyków, cr. Zwierzów, Jurkowskich, Wilków, Duszczyków, Nowaków, Możdżonków,
† Mariannę, Antoniego, Romana, Marcina Duszczyków, Władysławę, Jerzego Kuśmierczyków, Helenę, Tadeusza Kalinowskich, Wacława Bylinkę, cr. Duszczyków, Antosiewiczów,
† Leszka Wójcika (int. od rodz. Główków i Bocianów),
† Stanisława Rembiasza (int. od rodz. Mojeścików),
† Jerzego w r.śm., Krzysztofa, Joannę, Stanisława Królaków, Władysława, Rozalię Jackiewiczów.

 

CZWARTEK – 13 VI – wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła

godz. 7.00 † Antoniego, Zofię, Elżbietę, Jana Bartnickich, Mariannę, Henryka Kołodziejczyków, cr. Lubaszków, Sulejów, Żołądków, Maciążków, Kołodziejczyków, Bartnickich.

godz. 18.00 † Janinę Szczęsną (greg. 13).

 

PIĄTEK – 14 VI – wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

godz. 7.00 † Janinę Szczęsną (greg. 14).

godz. 18.00 † Jadwigę w 26 r.śm., Zygmunta Osiców, Zofię, Tadeusza, Ryszarda Kurowskich, cr. Osiców, Kurowskich, Borejków, Ornowskich.

 

SOBOTA – 15 VI

godz. 7.00 † Janinę Szczęsną (greg. 15).

godz. 17.00 ŚLUB: Sebastian Kopański i Weronika Stanikowska.

godz. 18.00 † Reginę w 12 r.śm., Czesława Jurkowskich, Piotra Kijka, Mieczysława Ostrowskiego, cr. Szczęsnych, Jurkowskich, Ostrowskich, Lubów.

Przypominamy, że w naszej Parafii w soboty Msza Święta o 18.00 sprawowana jest z formularza niedzielnego dla osób, które z bardzo ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w Eucharystii w niedzielę.

 

NIEDZIELA, 02.06.2024
IX Niedziela Zwykła

 1. Dzisiaj jest pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy świętej o godz. 12.30 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwy adoracyjne.
 2. Przypominamy o godnym stroju osób uczestniczących we Mszach świętych. Wyższa temperatura nie może być usprawiedliwieniem lekceważenia miejsca świętego.
 3. Najbliższy poniedziałek to pierwszy poniedziałek miesiąca. Imiona zmarłych z wypominek rocznych czytamy o 17.20, a następnie o godz. 18.00 będziemy w ich intencji sprawowali Mszę świętą.
 4. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie po Mszy świętej wieczornej. W oktawie Bożego Ciała po Mszach świętych wieczornych i nabożeństwie czerwcowym ma miejsce procesja eucharystyczna. W czwartek, na zakończenie oktawy Bożego Ciała na Mszach świętych o 7.00 i 18.00 poświęcimy wianki z ziół, gałązek i kwiatów, a po wieczornym nabożeństwie odśpiewamy Nieszpory o Najświętszym Sakramencie i po raz ostatni w oktawie przejdziemy w procesji po dziedzińcu.
 5. Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Spowiadamy rano podczas Mszy świętej o 7.00 oraz po południu od 17.00 do 18.00. Po Mszy świętej porannej odmówimy litanię do Serca Pana Jezusa, a od 17.00 do 17.55 zapraszamy na adorację w ciszy. Przypominamy, że w pierwsze piątki miesiąca Kancelaria Parafialna jest nieczynna z racji na spowiedź.
 6. W najbliższy piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. W związku z piątkową uroczystością nie obowiązuje post.
 7. W niedzielę, 16 czerwca poświęcimy samochody i pojazdy mechaniczne.
 8. W czwartek, 20 czerwca po Mszy świętej o godz. 18.00 nagrodzimy dzieci, które zbierają naklejki z niedzielnych Mszy świętych.
 9. W niedzielę, 23 czerwca Msza święta o godz. 12.30 będzie zbiorowa za Janiny i Janów, a w niedzielę, 30 czerwca o godz. 12.30 za Piotrów i Pawłów z racji imienin. Intencje można już zgłaszać w niedzielę w zakrystii, a w tygodniu w Kancelarii Parafialnej.
 10. Zapowiedzi przedślubne:
  - Kamil KIELA, kawaler z Parafii Wielgolas i Aleksandra ZWIERZ, panna z Parafii tutejszej (zapowiedź II-ga).
  Młodych polecamy modlitwie. Ktokolwiek znałby przeszkody zachodzące między narzeczonymi zobowiązany jest powiadomić miejscową Kancelarię Parafialną.

Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc w czasie Uroczystości Bożego Ciała:

- Siostrze Iwonie, parafialnej scholi, chórowi Kanon i Jakubowi Mazkowi za śpiew,

- Siostrom Kapucynkom za dekorację ołtarza głównego,

- Maksymilianowi za obsługę zakrystii,

- lektorom, ministrantom, asyście kościelnej za służbę w czasie liturgii,

- nauczycielom religii i Rodzicom za troskę o dzieci komunijne w czasie Mszy św. i procesji,

- dziewczynkom za sypanie kwiatków i chłopcom za niesienie różańca,

- wspólnotom parafialnym oraz paniom w strojach ludowych za niesienie feretronów i poduszek, panom za niesienie baldachimu,

- strażakom z Siennicy i policjantom za zabezpieczenie trasy procesji,

- strażakom z Siennicy za obecność pocztu sztandarowego oraz strażakom z Żakowa za asystę w czasie procesji,

- mieszkańcom ulic Akacjowej (z blokiem „Skropol”), Ogrodowej, Strażackiej, strażakom z Siennicy oraz mieszkańcom Nowodworu za budowę czterech pięknych ołtarzy,

- właścicielom posesji przy ołtarzach za udostępnienie miejsca,

- grupie wykonującej co roku piękny dywan we współpracy z Biblioteką w Siennicy oraz osobom, które ofiarowały płatki kwiatów.  

BÓG ZAPŁAĆ!
Ks. Jerzy i Ks. Piotr