Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

4  niedziela Wielkiego Postu

31 marca 2019 r.

i cały tydzień…

07:30     †    Czesława Janinę CEREGRA, z r. CEREGRÓW i MARKOWSKICH

09:00     †    Kazimierza MARKOWSKIEGO, Stefanię Józefa CEREGRA, Teresę MARKOWSKĄ, Sabinę DUSZCZYK Henryka KRZYŻANOWSKIEGO, z r. MARKOWSKICH, CEREGRÓW

11:00     †    Stanisława GŁÓWKĘ w 3 r. śm.,

12:30     *    ZA PARAFIAN:

               *    O łaskę zdrowia dla Arkadiusza i wszelkie potrzebne łaski dla Niego

               *    Jana w 80 r. urodzin i Patryka w 12 r. urodzin

               *    Intencja dziękczynno – błagalna z ok. urodzin Ireny z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski za pośrednictwem MB dla Niej i całej rodziny

               *   

               †    Barbarę KOWLACZYK w 1 r. śm., Franciszka i Wiktorię KOWALCZYKÓW

               †    Stanisława Annę CIEŚLAK, Józefę Jana Stanisława Stanisławę Piotra CIEŚLAKÓW, Mariannę Stefana PADZIKÓW, z r. TUWALSKICH, JAGLIŃSKICH, SŁODOWNIKÓW, GRYZÓW

               †    Andrzeja ANTOSIEWICZA (od r. Główków)

               †    Krystynę w 5 r. śm., Franciszka Tadeusza CIEŚLAKÓW, z r. CIEŚLAKÓW, DZIUGŁÓW

               †    Grzegorza ŻANDARSKIEGO, Krzysztofa GASEK, Stanisławę RUMAK, Anastazję Stanisława CHŁOPIKÓW

               †    Bernarda i Władysława KOŁODZIEJCZYKÓW, Pawła KOŁODZIEJCZYKA, Czesława WIĄCKA

               †   

               †   

18:00     †    Danutę CZYŻ w 1 r. śm., Bronisławę Władysława CZYŻ

Poniedziałek

1 kwietnia 2019

07:00     †    Jadwigę Stanisława Danutę KACZMARKÓW, Zofię Jana Teodora, z r. KACZMARCZYKÓW, KRÓLAKÓW

09:00     †    Wandę Stanisława OSICA

17:00     †    Mariannę FILIPIEC w 14 r. śm., Stanisława Marka FILIPIEC, Jana DRÓŻDŻ

19:00     †    Mariannę DUSZCZYK

Wtorek

2 kwietnia 2019

07:00     †   

09:00     †    Stefanię Kazimierza Józefa Wandę Stanisława CZMOCH, Stanisława KOZERĘ, z r. CZMOCHÓW

17:00     †    Krzysztofa JURKOWSKIEGO w 7 r. śm.,

19:00     †    Mariannę DUSZCZYK (int. od sióstr z Kółek Różańćzowych)

Środa

3 kwietnia 2019

07:00     †   

09:00     †   

17:00     †    Tadeusza w 3 r. śm., Janinę OSICA, Piotra Stanisławę Władysławę OSICA, Mariana Stanisławę CEGIEŁKA, Ludwika Małgorzatę PIOTROWSKICH, d w c.c.

19:00     †    Czesława SUPIETĘ w 2 r. śm.,

Czwartek

4 kwietnia 2019

07:00     †   

18:00     †    Janinę DĄBROWSKĄ w 1 r. śm., Stanisława DĄBROWSKIEGO, z r. DĄBROWSKICH, ŻACZKÓW, STAŃCZYKÓW, WĄSOWSKICH, księży pracujących w naszej parafii, d. w c.c.

Piątek

5 kwietnia 2019

07:00     †    Jolantę ZIĘBA

18:00     †    Zbigniewa RUTKOWSKIEGO, Ludwika Mariannę PASIK w kolejne rocznice śm., d. w c.c.

Sobota

6 kwietnia 2019

07:00     †    Janinę Wacława SAMULIK, Stanisławę Zenona Aleksandra ŻABOKLICKICH, z r. SAMULIKÓW, PRASUŁÓW

18:00     †    Stanisławę ZIELIŃSKĄ

5 Niedziela Wielkiego Postu

7 kwietnia 2019

07:30     †    Henryka KAWKA w 38 r. śm., z r. KAWKÓW, KIELAKÓW

09:00     †    Halinę JARZĘBSKĄ

11:00     †    Piotra MAŁETA w 39 r. śm., Feliksę MAŁETA, Jana Stefanię Władysława OKLESIŃSKICH, Henryka ROSŁANIEC, Jana Stefanię Andrzeja Wiesława ROSŁANIEC

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *    O łaskę zdrowia dla Arkadiusza i wszelkie potrzebne łaski dla Niego

               *    Dziękczynno – błagalna za Martynę i Sławomira w 6 r. ślubu z prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla Nich i całej rodziny

               *   

               *   

               †    Andrzeja ANTOSIEWICZA (od r. Strzelców)

               †    Stanisława OSICĘ z ok. urodzin, jego rodziców Aleksandrę Jana OSICÓW, Mariannę Jana Tadeusza WIĄCKÓW, Marię Mariana POLAKÓW

               †    Jana RYBISKIEGO w 3 r. śm., jego rodziców, brata Zbigniewa, z r. RYBICKICH, GRZEGRZÓŁKÓW i KRÓLÓW

               †    Janinę CZYŻKOWSKĄ w 8 r. śm., Ryszarda CZYŻKOWSKIEGO, Kazimierę Władysława SYCHOWICZ, z r. FIUTKOWSKICH, CZYŻKOWSKICH

               †    Tomasza KRUPĘ, Andrzeja PERZANOWSKIEGO w 4 r. śm.,

               †    Mariannę Edwarda BĄTRUKÓW, Kazimierza Bronisławę Piotra STRZELCÓW, d. w c. c.

               †    Czesławę Tadeusza w 24 r. śm., Józefa RUTÓW, Helenę Mariannę Stanisława Jana OKLESIŃSKICH, Stanisława KWIATKOWSKIEGO, z r. RUTÓW, OKLESIŃSKICH

               †   

               †   

18:00     †    Jana MLĄCKIEGO