Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

4 Niedziela Adwentu

20 grudnia 2020 r.

i cały tydzień…

07:30     †   

09:00     †    Edwarda ZGÓDKĘ w 10 r. śm., Stanisławę MAJSZYK, z r. MAJSZYKÓW

11:00     †    Dariusza PASZKOWSKIEGO z ok. imienin, Jerzego Kazimirę Adama PASZKOWSKICH, Helenę Zofię Jana ZIÓŁKOWSKICH, z r. PASZKOWSKICH i ZIÓŁKOWSKICH

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *   

               †    Zofię DŁUŻEWSKĄ – KUSIŃSKĄ w 120 r. urodzin

               †    Zdzisława CHLEBICKIEGO w 30 dzień

               †    Stanisława ANTOLAKA w 10 r. śm., Helenę Stanisława WIĄCKÓW, Paulinę Tomasza MATUSIAKÓW, Walerię Tadeusza SOBOCIŃSKICH, Stanisławę Tadeusza PISARCZYKÓW, z r. WIĄCKÓW, MATYSIAKÓW, ANTOLAKÓW

               †    Stanisława SIKORĘ w 30 dzień

               †    Henryka PRZEKWAS (od siostrzenicy Zofii z rodziną)

               †    Bogumiłę MICHALCZYK w 2 r. śm., Franciszka MICHALCZYKA, Eugenię PASIAK w 11 r. śm., Józefa PASIAKA

               †    Piotra CHLEBICKIEGO w 25 r. śm., Stefanię Stanisława CHLEBICKICH, Mariannę Tadeusza ŚWIĄTKÓW, Stanisława Katarzynę OCYPÓW, Stanisławę KOZERA, Zofię WIĄCEK, d. w c.c.

               †    Tadeusza DOMAŃSKIEGO w 23 r. śm., Henryka Stanisława Janinę Franciszka MROZÓW, Jana Wiktorię DOMAŃSKICH

               †    Zdzisława TWARDOWSKIEGO w 8 r. śm., Mieczysława Henryka Jana Feliksę SKIBIŃSKICH, Piotra Pawła Stanisławę TWARDOWSKICH

               †   

18:00     †    Stanisława PSZONKĘ w 26 r. śm., Mariannę Helenę Włodzimierza PSZONKÓW, z r. PSZONKÓW i PIOTRKOWICZÓW

Poniedziałek

21 grudnia 2020

06:45     †    Władysławę BADUREK w 30 dzień

18:00     †   

Wtorek

22 grudnia 2020

06:45     †    Sabinę ŁOBODOWSKĄ w 30 dzień

18:00     †   

Środa

23 grudnia 2020

07:00     †    Apolonię Stanisława RUMAKÓW, z r. RUMAKÓW, GAŁĄZKÓW, ŻOŁĄDKÓW

18:00     *   

               *    W intencji Federiki o łaskę zdrowia…

               †    Stanisławę Franciszka WIĄCKÓW, Katarzynę Józefa PISARSKICH, Eugenię MIROSZ, z r. WIĄCKÓW, PISARSKICH

               †   

Czwartek

24 grudnia 2020

07:00     †    Zbigniewa RECHNIO w 9 r. śm., Przemysława Tadeusza RECHNIO, Stanisława BUDZYŃSKIEGO

07:00     †   

                    

Piątek

25 grudnia 2020 – BOŻE NARODZENIE

24:00     *    ZA PARAFIAN

09:00     †    Andrzeja Janinę Henryka SERAFINÓW

11:00     *    Dziękczynno – błagalna z racji 55 r. ślubu Emilii i Stanisława ŁOBODOWSKICH z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Jubilatów, ich dzieci i wnuków

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *   

               †    Janinę Władysława Wiesława KOWALIKÓW

               †   

18:00     †    Zdzisława GRZEGRZÓŁKĘ (od pracowników Urzędu Gminy)

Sobota

26 grudnia 2020 – św. Szczepana

07:30     †    Stanisława PAŁDYNĘ w 15 r. śm., Jana Helenę PAŁDYNÓW, Genowefę ZYŚKIEWICZ, Annę Stanisława MICHALIKÓW

09:00     †    Szczepana Mariannę WIELECHOWSKICH, z r. BIELAKOWSKICH, KRZYŻANOWSKICH

11:00     †   

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *   

               †    Franciszka Edwarda Tadeusza POLAKÓW

               †   

18:00     †    Tadeusza PIOTROWSKIEGO w 9 r. śm., Jakuba PIOTROWSKIEGO, z r. PIOTROWSKICH, PIELASÓW, KURKÓW

Niedziela św. Rodziny, Jezusa Maryi i Józefa

27 grudnia 2020

07:30     †   

09:00     †   

11:00     †    Bronisławę Czesława KLIMKÓW, Zofię Jana CHWESIUKÓW, ich rodziców i Krystynę PERCZYŃSKĄ

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *   

               †    Józefa JURKOWSKIEGO w 8 r. śm.

               †    Henryka CZYŻA w 30 dzień

               †    Henryka PRZEKWAS (od siostry Haliny z córką Magdaleną)

               †    Zofię KUĆ w 4 r. śm., Bolesława KUĆ w 5 m-c po śm.,

               †    Celinę KOBUS w 9 r. śm., Henryka Sławomira KOBUSÓW, Zofię DOBRZYŃSKĄ, z r. KOBUSÓW, DOMINICZAKÓW

               †   

18:00     †    Halinę WĄSOWSKĄ z racji rocznicy urodzin i zawarcia związku małżeńskiego, Janinę BŁAŻEJEWSKĄ w r. urodzin i śmierci, z r. WĄSOWSKICH, BŁAŻEJEWSKICH, d. w c.c.