Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

3  niedziela Wielkiego Postu

24 marca 2019 r.

i cały tydzień…

07:30     †    Tadeusza KRZYŻANOWSKIEGO w 8 r. śm., z r. KRZYŻANOWSKICH, BIELAKOWSKICH, Wiktora Henrykę KRÓLAK, Helenę ZWIERZ, z r. ZWIERZÓW

09:00     †    Helenę w 2 r. śm., Ryszarda Stanisława PAWLAKÓW, z r. PAWLAKÓW, FLORCZAKÓW, d. w c. c.

11:00     †    Andrzeja Dariusza i Jana WŁODARCZYKÓW, d. w c. c.

12:30     *    ZA PARAFIAN:

               *    O łaskę zdrowia dla Arkadiusza i wszelkie potrzebne łaski dla Niego

               *   

               †    Krystynę BRODA w 1 r. śm., Stanisława BRODĘ, z r. BRODÓW

               †    Melanię ANTOSIEWICZ (od znajomych z ul  Kołbielskiej)

               †    Wiesława w 15 r. śm., Zofię Władysława Irenę Stanisława PUCELAKÓW, Janinę Tadeusza OSICÓW, Helenę Ryszarda ANTOSIEWICZÓW,

               †    Andrzeja ANTOSIEWICZA (od r. Orłowskich)

               †    Andrzeja ANTOSIEWICZA (od cioci Kosowskiej z mężem)

               †    Andrzeja ANTOSIEWICZA (od rodziny Podruckich)

               †    Teodozję KOZŁOWSKĄ w 30 dzień

               †    Wandę PIEKUT w 2 r. śm., Jolantę KOBRZAK w 11 r. śm.

               †    Barbarę DZIATKOWSKĄ (od Ady Budnickiej z mężem)

               †    Walerię w 42 r. śm., Wincentego Stanisława Kulka, z r. KULKÓW

               †    Mariannę ZWIERZ w 9 r. śm., Bolesława Tadeusza ZWIERZ, Danutę Władysława KOZŁOWSKICH

               †    Ludwika DUSZCZYKA w 30 r. śm., Helenę DUSZCZYK, Aleksandrę RUTKOWSKĄ, Annę DUSZCZYK

               †   

18:00     †    Aleksandra PAPIASA w 14 r. śm., Stefanię PAPIAS, Stefanię Stanisława OSICÓW, Helenę Pawła PIEŃKOWSKICH, Jana ŻOŁĄDKA

Poniedziałek

25 marca 2019 – Uroczystość Zawistowania Pańskiego

07:00     †    Tadeusza DUSZCZYKA, Tadeusza w 20 r. śm., Zofię i Wiesława DUSZCZYK, Irenę Stanisława Władysława KULKA, z r. DUSZCZYKÓW, KULKÓW

18:00     †    Bronisławę ZGÓDKA w 2 r. śm., Wacława ZGÓDKĘ, Wiesławę Mariana BIEŃKO, Juliannę Wacława ZGÓDKA

Wtorek

26 marca 2019

07:00     †   

18:00     †    O miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla Stefana CZYŻKOWSKIEGO

 

Środa

27 marca 2019

07:00     †    Mariannę Władysława PAJDÓW, z r. DUSZCZYKÓW

18:00     *    Dziękczynno – błagalna za zdrowie Federiki

               †   

Czwartek

28 marca 2019

07:00     *   

18:00     †    Krystynę Henryka DUSZCZYKÓW, Franciszkę Mariannę Kazimierę Jana DUSZCZYKÓW, Janinę Stanisława MOŻDŻONEK, Anielę Jana ZWIERZÓW

Piątek

29 marca 2019

07:00     †    Kamilę SZOSTEK w 5 r. śm., Jana SZOSTEK, z r. SZOSTKÓW, ŚWIĄTKÓW, CAŁKÓW i KUCIÓW

18:00     †    Czesława KULKĘ w 1 r. śm.,

Sobota

30 marca 2019

07:00     †   

18:00     *    O potrzebne łaski dla Anny

4 Niedziela Wielkiego Postu

31 marca 2019

07:30     †   

09:00     †    Kazimierza MARKOWSKIEGO, Stefanię Józefa CEREGRA, Teresę MARKOWSKĄ, Sabinę DUSZCZYK Henryka KRZYŻANOWSKIEGO, z r. MARKOWSKICH, CEREGRÓW

11:00     †    Stanisława GŁÓWKĘ w 3 r. śm.,

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *    O łaskę zdrowia dla Arkadiusza i wszelkie potrzebne łaski dla Niego

               *    Jana w 80 r. urodzin i Patryka w 12 r. urodzin

               *   

               †    Barbarę KOWLACZYK w 1 r. śm., Franciszka i Wiktorię KOWALCZYKÓW

               †    Stanisława Annę CIEŚLAK, Józefę Jana Stanisława Stanisławę Piotra CIEŚLAKÓW, Mariannę Stefana PADZIKÓW, z r. TUWALSKICH, JAGLIŃSKICH, SŁODOWNIKÓW, GRYZÓW

               †    Andrzeja ANTOSIEWICZA (od r. Główków)

               †    Krystynę w 5 r. śm., Franciszka Tadeusza CIEŚLAKÓW, z r. CIEŚLAKÓW, DZIUGŁÓW

               †    Grzegorza ŻANDARSKIEGO, Krzysztofa GASEK, Stanisławę RUMAK, Anastazję Stanisława CHŁOPIKÓW

               †    Bernarda i Władysława KOŁODZIEJCZYKÓW, Czesława WIĄCKA

               †   

18:00     †    Danutę CZYŻ w 1 r. śm., Bronisławę Władysława CZYŻ