Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

4 niedziela zwykła

2 luty 2020 r.

i cały tydzień…

07:30     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 2)

09:00     †    Józefa JAWORSKIEGO, Władysława, jego rodziców, z r. JAWORSKICH

11:00     †    Pawła PIĘTKĘ w 8 r. śm., jego rodziców, brata, Janinę WILK

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *    Intencja dziękczynna za udaną operację, za poddanie się woli Bożej, za lekarzy i personel medyczny, za wszystkich, którzy się modlili, o Boże błogosławieństwo, dalsze łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Tomasza

               *   

               †    Zygmunta ZGÓDKE w 30 dzień

               †    Stefanię PAŁDYNA w 35 r. śm., Antoniego PAŁDYNĘ, Stanisława POPISA, z r. PAŁDYNÓW, POPISÓW, MYŚLIWYCH

               †    Irenę MARCZAK i jej rodzinę (int. od koleżanki)

               †    Jarosława BUREGO w 1 r. śm.,

               †    Janinę Wacława SAMULIKÓW, Stanisławę Zenona Aleksandra ŻABOKLICKICH, z r. SAMULIKÓW, PRASUŁÓW,

               †    Jana Piotra Mariannę DRÓŻDŻ, Jana Janinę PRZYBYSZÓW

               †    Barbarę Józefa JARZĘBSKICH, z r. JARZĘBSKICH, SZTMAŃSKICH, SZYDŁOWSKICH

               †    Krystynę BAKUŁA w 4 r. śm.,

               †    Tadeusza OSICĘ w 2 r. śm., Helenę Kazimierza RUMAKÓW, Kazimierza DASZKOWSKIEGO, Stefanię BRZEZEK, Jana Stanisława OSICÓW, Ignacego ŚLIWIŃSKIEGO, Wacława Zofię Krzysztofa KOTOWSKICH

               †    Bożenę DOLATA (int. od koleżanek Anny)

               †   

18:00     †    Krystynę ZAWADKA, z r. ZAWADKÓW i SANTORKÓW

Poniedziałek

3 luty 2020

07:00     †    Krystynę BORKOWSKĄ w 30 dzień

18:00     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 3)

Wtorek

 4 lity 2020

07:00     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 4)

18:00     †    Stanisława GAŃKO w 3 r. śm., Jana Zofię Franciszka GAŃKO, Magdalenę DUSZCZYK, Edmunda RYBIŃSKIEGO, Józefa Wandę SŁODOWNIKÓW

Środa

5 luty 2020

07:00     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 5)

18:00     *    Intencja dziękczynna za udaną operację, za poddanie się woli Bożej, za lekarzy i personel medyczny, za wszystkich, którzy się modlili, o Boże błogosławieństwo, dalsze łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Tomasza

               †    Stanisława KOWALCZYKA w 3 m-c po śm., z r. DUSZCZYKÓW, KOWALCZYKÓW

               †    Agatę JACKIEWICZ

               †    Stanisława MAŚNIAKA w 4 r. śm., Sabinę i Feliksa

               †   

Czwartek

6 luty 2020

07:00     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 6)

18:00     †    Stanisławę PIĘTKA w 11 r. śm., Jana PIĘTKA, z r. PIĘTKÓW i KIELISZCZYKÓW

Piątek

7 ltuy 2020

07:00     †    Krystynę BORKOWSKĄ (int. r. Momańskich)

18:00     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 7)

Sobota

8 luty 2020

07:00     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 8)

18:00     †    Stanisławę ZIELIŃSKĄ, Andrzeja Ignacego ŻUBRÓW, Alinę Tomasza RODZIEWICZÓW

 5 Niedziela Zwykła

9 luty 2020

07:30     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 9)

09:00     †   

11:00     †   

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *   

               *   

               †    Bolesława Jadwigę BOLECHOWSKICH, Zygmunta Leokadię WĄSOWSKICH, Zygmunta WĄSOWSKIEGO, Mariana STACHERĘ

               †    Romana WILKA w 3 m-c po śm., Ryszarda w 3 r. śm., Halinę WILK

               †    Halinę CZYŻKOWSKĄ w 30 dzień

               †    Halinę ZIELIŃSKĄ w 30 dzień

               †    Stanisławę Stanisława PSZONKÓW, Jana Genowefę Zygmunta DRÓŻDŻ

               †    Bolesława KULMĘ w 9 r. śm., Stefanię Stanisława KULMÓW, Annę ZGÓDKA, Stanisławę Janinę Stanisława JASTRZĘBSKICH,

               †    Krzysztofa GASEK w 16 r. śm., Grzegorza Zdzisława ŻAANDARSKICH, Stanisławę RUMAK, Anastazję Stanisława CHŁOPIKÓW

               †   

18:00     †    Janusza BOGUSZA w 7 r. śm., Stanisława BOGUSZA, Genowefę KAZKA, z r. KOMORKÓW, Ewę JAŁOCHA