Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

28 Niedziela Zwykła

13 października 2019 r.

i cały tydzień…

07:30     †    Zygmunta JARZĘBSKIEGO (greg. 13)

09:00     †    Romana CZMOCHA, Pawła GACA, Janinę Romana DYLIŃSKICH, Mariannę Pawła WÓJCIKÓW, Janinę Stefana ŁODYGÓW, z r. CZMOCHÓW, WÓJCIKÓW

11:00     *    Dziękczynno – błagalna z ok. 18 rocznicy urodzin Dawida z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej, wszelkie potrzebne łaski oraz mocną wiarę dla niego i całej rodziny

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *    Intencja dziękczynna – błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski dla bratowej z prośbą o zdrowie dla mamy

               *    Intencja dziękczynno – błagalna z okazji 2 r. urodzin Marcela z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Niego, jego siostry i całej rodziny

               *   

               †    Wojciecha WIĄCKA w 2 r. śm.,

               †    Wiesława ANTOSIEWICZA w 8 r. śm., Jana ANTOSIEWICZA, Helenę Stanisława WÓJCIKÓW, z r. WÓJCIKÓW, MAKOWSKICH i ANTOSIEWICZÓW

               †    Gabriela WILCZEK w 30 dzień

               †    Bogusława JASIŃSKIEGO w 30 dzień po śmierci

               †    Cecylię SZCZĘSNĄ w 40 r. śm., Zygmunta SZCZĘSNEGO, Eugenię DYŻAKOWSKĄ, z r. STANIASZKÓW, SZCZĘSNYCH

               †    Edwarda i jego rodziców, z r. BAUDA i BAKUŁA

               †    Helenę BARANKIEWICZ w 3 r. śm., Kazimierza BARANKIEWICZA, za syna Kazimierza BARANKIEWICZA, Stanisławę STRZELEC, z r. BARANKIEWICZÓW i STRZELCÓW

               †    Marka MICHALIKA w 4 r. śm., Krystynę Stanisława MICHALIKÓW

               †    Emilię BARCZAK (int. od mieszkańców)

               †    Mariana FRELKA w 13 r. śm., Anielę FRELEK, z r. FRELKÓW i TRZMIELÓW

               †    Walentynę MLĄDZKĄ w 1 r. śm., Zdzisława Małgorzatę MLĄDZKICH, Janinę RECHNIO

               †   

18:00     †    Janinę Franciszka SADOWSKICH, Jana Helenę Jana MAJSZYKÓW, Michała WILKA, Zofię Stanisława ANTOSIEWICZÓW, Zofię Jana Zofię i Jana WITKÓW

Poniedziałek

14 października 2019

07:00     †    Zygmunta JARZĘBSKIEGO (greg. 14)

18:00     †    Janinę Stanisława Mieczysława Stefanię BRZEZKÓW, Krystynę Henryka DUSZCZYKÓW, Elżbietę BANASIAK

Wtorek

15 października 2019

07:00     †    Zygmunta JARZĘBSKIEGO (greg. 14)

18:00     †    Władysława OSICĘ, Janinę OKLESIŃSKĄ, Pawła i Helenę PIEŃKOWSKICH

Środa

16 października 2019

07:00     †    Zygmunta JARZĘBSKIEGO (greg. 16)

18:00     *    O zdrowie dla Federiki

               *    W intencji Kacpra w 18 r. urodzin z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB i dary Ducha Świętego na kolejna lata życia

               *    Za Tomasza o łaskę zdrowia, dobrą opiekę medyczną i opiekę Matki Bożej

               †    Irenę OSICA w 1 r. śm., Jana OSICĘ

               †    Jana DUSZCZYKA w 18 r. śm., Sławomira DUSZCZYKA, z r. DUSZCZYKÓW, KONSTANTYCH, Walerię GRAJEK

               †   

Czwartek

17 października 2019

07:00     †    Zygmunta JARZĘBSKIEGO (greg. 17)

18:00     †    Bernarda WÓJCIKA w 3 r. śm., Bolesława Janinę Bolesława WÓJCIKÓW, Helenę Eugeniusza Urszulę KOTÓW

Piątek

18 października 2019

07:00     †    Zygmunta JARZĘBSKIEGO (greg. 18)

18:00     †    Bolesława BARANOWSKIEGO, Bronisławę Stanisława BARANÓW, z r. ZAJMÓW i BARANÓW

Sobota

19 października 2019

07:00     †    Zygmunta JARZĘBSKIEGO (greg. 19)

16:30     *    ŚLUB: Kamil i Magdalena

18:00     †    Jadwigę Wacława PACKÓW, Renatę KSIĄŻEK, z r. PACKÓW, KSIĄŻKÓW i FRELKÓW

29 Niedziela Zwykła

20 października 2019

07:30     *    Dziękczynno – błagalna za Małgorzatę i Ryszarda w 30 r. ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny

09:00     †    Zygmunta JARZĘBSKIEGO (greg. 20)

11:00     †    Helenę Władysława KOTÓW, Stanisławę Kazimierza GÓRSKICH, z r. GÓRSKICH, KOTÓW, Bolesława SZCZĘSNEGO

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *    Dziękczynno – błagalna w intencji Ewy i Mirosława GRZEGRZÓŁKA w 10 r. ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, o dary Ducha Świętego na dalsze lata życia dla JUBILATÓW, dzieci Ani i Stasia i dla całej rodziny

               *    Dziękczynno – błagalna z ok. 25 r. ślubu Agnieszki i Roberta z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Nich, dzieci i całej rodziny

               *    Dziękczynno – błagalna z ok. 20 r. ślubu Edyty i Dariusza z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów, zdrowie dla Nich, ich córek i całej rodziny

               *    Dziękczynno -błagalna za Nikodema BĘBSKIEGO o ok. 1 urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaskie

                    

               †    Mieczysława KSIĄŻKA w 1 r. śm.,

               †    Barbarę KOWALCZYK w 18 m-c po śm.,

               †    Zdzisława BRODĘ w 30 dzień

               †    Kazimierza WOŹNICĘ w 8 r. śm., Helenę Wacława WOŹNICÓW, Michalinę Stanisława BUDZYŃSKICH, z r. BUDZYŃSKICH, BĄTRUKÓW, BARANÓW, d. w c.c.

               †    Emilię BARCZAK (int. od kolegów i koleżanek z pracy)

               †    Jadwigę KULKA z ok. imienin

               †    Jadwigę WRÓBEL o łaskę nieba

               †    Irenę Wacława BARANÓW

               †    Helenę w 24 r. śm., Mariannę Stanisława Jana OKLESIŃSKICH, Czesławę Tadeusza Józefa RUTÓW, Stanisława KWIATKOWSKIEGO, z r. RUTÓW i OKLESIŃSKICH

               †    Stanisława DUSZCZYKA (Int. od. mieszkańców ul. Kołbielskiej)

               †   

18:00     †    Z ok. 10 r. powstania grupy AA z prośbą o trzeźwość i Boże błogosławieństwo dla współuczestników