Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

Trójcy Przenajświętszej

12 czerwca 2022

i cały tydzień…

07:30      †    Zofię TUWALSKĄ w 26 r. śm., Bronisławę Stanisława Wacława TUWALSKICH, z r. TUWALSKICH

09:00      †    Zdzisława Jana Janinę CHLEBICKICH, Janinę Wacława SAMOLIKÓW, z r. SAMOLIKÓW, CHLEBICKICH

11:00      †    Łukasza STRZELCA w 2 r. śm.,

12:30      *    ZA PARAFIAN:

               *    O laskę zdrowia dla Sary i silę ducha w trudnym czasie

               *    Dziękczynno – błagalna w 40 r. ślubu Adeli i Sławomira z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski za wstawiennictwem MB dal Jubilatów, dzieci, wnuków i całej rodziny

               *    Dziękczynno – błagalna w 40 r. ślubu Krystyny i Tadeusza z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla Jubilatów, dzieci i wnuków

               *    Dziękczynno – błagalna w int. Agnieszki z ok. 50 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, wszelkie potrzebne łaski dla Niej i całej rodziny

               *   

               †    Kazimierza SŁODOWNIKA w 3 r. śm., Janinę SŁODOWNIK, z r. SŁODOWNIKÓW, SZOSTAKÓW, GÓRNICKICH

               †    Edwarda PIEŃKOWSKIEGO w 1 r. śm.,

               †    Barbarę KRASUSKĄ w 13 r. śm., z r. KRASUSKICH

               †    Anetę MLĄCKĄ – MUĆKO (od Stanisława Dadacz z rodziną)

               †    Mieczysława KRÓLA w 30 dzień

               †    Stanisława POPISA w 3 r. śm.,

               †    Marię MIETLIŃSKĄ z r. urodzin, Stanisława JURKOWSKIEGO w 24 r. śm., Leokadię JURKOWSKĄ

               †    Czesława WIĄCKA w 30 r. śm., Mariannę Jana WIĄCKÓW, Henryka SKURCZYŃSKIEGO, Zygmunta Reginę Bogdana SKURCZYŃSKICH, Mariannę WIĄCEK w 3 tyg. Po śm., Pawła KOŁODZIEJCZYKA, z r. PIEŃKOWSKICH

               †    Jana WOŹNIAKA, Martę – wnuczkę, Stanisławę Jana AUGUSTYNIAKÓW, z r. JURKOWSKICH, WOŹNIAKAÓW

               †    Stanisława CIEŚLAKA w 60 r. śm., jego rodziców Józefę i Jana, Janinę ZWIERZ, Zofię Władysława BARAN,  z r. CIEŚLAKÓW, ZWIERZÓW, BARANÓW

               †    Halinę JURCZEWSKĄ, Stanisławę Mariana KANIA, z r. KANIÓW, WOJDYGÓW, ZUCHOWICZÓW, Honoratę Wacława Mieczysława Franciszka WIECZOREK, z r. WIECZORKÓW, IGNACIUKÓW, d. w c.c.

               †    Stefanię MICHALIK w 41 r. śm., z r. MICHALIKÓW, Szymona ZWIERZ, z r. ZWIERZÓW, d. w c.c.

               †    Zofię JARZĘBSKĄ w 3 r. śm., Bolesława JARZĘBSKIEGO, Mariannę Jana KACZORKÓW

               †    Edwarda PIEŃKOWSKIEGO

               †    Danutę ANTOSIEWICZ (int. od sąsiadów Duszczyków)

               †    Małgorzatę BARCZAK z ok. imienin (int. od koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej)

               †   

15:00      *    Msza św. przy Krzyżu w Nowej Pogorzeli

               †   

18:00      *    Dziękczynno – błagalna w dniu urodzin Jarosława

Poniedziałek

13 czerwca 2022

07:00      †    Wacławę ZGÓDKA pół roku po śm., Ewę CHMIELEWSKĄ w 50 r. śm .,

18:00      †    Antoniego Zofię BARTNICKICH, Mariannę Henryka KOŁODZIEJCZYKÓW, Irenę MICHALIK, z r. ŻOŁĄDKÓW, LUBASZKÓW, SULEJÓW i WITKÓW

Wtorek

14 czerwca 2022

07:00      †    Zofię Józefa BĘBNOWICZ, Annę Konstantego KACZOREK

18:00      †    Mariannę Antoniego Romana Marcina DUSZCZYKÓW, Władysławę KUŚMIERCZYK, Tadeusza KALINOWSKIEGO, Wacława BYLINKĘ, z r. DUSZCZYKÓW, ANTOSIEWICZÓW, ŻOŁĄDKÓW

Środa

15 czerwca 2022

07:00      †   

18:00      *   

               †   

Czwartek

16 czerwca 2022

07:30      †    Pawła Jana Helenę PIEŃKOWSKICH, Wandę Stanisława GAŁĄZKÓW, zm. z rodziny

09:00      *    Dziękczynno – błagalna w r. urodzin Jolanty o Boże błogosławieństwo dla Niej i całej rodziny NIEWCZASÓW

11:00      *    ZA PARAFIAN:

               *    O laskę zdrowia dla Sary i silę ducha w trudnym czasie

               *   

               †   

17:00      *    ŚLUB: Paweł i Paulina

18:00      †    Jadwigę w 24 r. śm., Zygmunta OSICĘ, Zofię Tadeusza Ryszarda KUROWSKICH, z r. OSICÓW, KUROWSKICH, BOREJKÓW, ORNOWSKICH

Piątek

17 czerwca 2022

07:00      †    Anetę MLĄCKO – MUĆKO (int. od męża)

18:00      †    Feliksę Kazimierza Feliksa Jana Tadeusza – Krzysztofa Elżbietę Daniela FRELKÓW, z r. FRELKÓW, BUDZYŃSKICH

Sobota

18 czerwca 2022

07:00      †    Alfreda Krzysztofa Jolantę HERDER, Irenę LICHMAN

18:00      †    Sabinę MAŚNIAK w 6 r. śm., Feliksa Stanisława MAŚNIAKÓW

12 NIEDZIELA ZWYKŁA

19 czerwca 2022

07:30      †    Wiesława DUSZCZYKA w 1 r. śm., Bronisławę Jana DUSZCZYKÓW, Magdalenę DUSZCZYK

09:00      †    Pawła PIĘTKĘ, jego rodziców, brata, Janinę Stanisława Daniela WILKÓW, Grażynę Tadeusza WIĘCHÓW

11:00      †    Aleksandra w 38 r. śm., Zofię NOWAK, Henrykę Zygmunta WIECHETEK, ich rodziców i Romana GÓRSKIEGO

12:30      *    ZA PARAFIAN:

               *    O laskę zdrowia dla Sary i silę ducha w trudnym czasie

               *    Dziękczynno – błagalna w 18 r. urodzin Mateusza z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Niego, rodzeństwa i rodziców

               *    Dziękczynno – błagalna z ok. 14 r. ślubu, 12 r. urodzin Mai, 8 r. urodzin Marceliny z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski

               *    Dziękczynno – błagalna z ok. 18 r. urodzin Jakuba z podziękowaniem Bożej Opatrzności za otrzymane dotąd łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla Niego, jego rodziców, rodzeństwa i całej rodziny

               *   

               †    O łaskę nieba dla Władysława DUSZCZYKA w 9 r. śm., Kazimierę DUSZCZYK, Mariannę Władysława ŻOŁĄDKÓW, Janusza PADZIKA, Zofię WIĄCEK, Wiesława ANUSZA

               †    Anetę MLĄCKĄ – MUĆKO (od sektora budowlanego)

               †    Jerzego Norberta Rafała CZYŻEWICZ, Adama Stefanię RYŃSKICH, d. w c.c.

               †    Janinę NOWAKOWSKĄ w 6 r. śm., Małgorzatę NOWAKOWSKĄ, Henryka KUBAJ

               †    Celinę CAŁKA (int. od Sołtysów)

               †    Mariannę MAŚNIAK w 17 r. śm., Kazimierza Jana MAŚNIAKÓW, Adama Jana Mariannę Józefa KRUPÓW, z r. KRUPÓW, MAŚNIAKÓW, MOŻDŻONKÓW,

               †    Reginę w 34 r. śm., Stanisława Mariannę Jana JURKOWSKICH, Janinę Helenę Jana Kazimierza Czesława Janinę OSIAKÓW, Małgorzatę KOT, z r. JURKOWSKICH, ZGÓDKÓW, SOKOŁÓW, RUTKOWSKICH

               †    O łaskę nieba dla Macieja RĘKAWKA w 3 m-c po śm., Franciszkę Józefa KONSTANYCH, Stanisławę Aleksandra SASINOWSKICH, Jana Sławomira DUSZCZYKÓW, z r. GAJOWNICZKÓW

               †    Zdzisława CHABERA w 10 r. śm., Stanisława Helenę Jerzego Jadwigę CHABERA, Mariannę BOREJKO, Stanisława Zofię ZAWADKA, Jerzego WIECZORKA

               †    O spokój duszy i dar nieba dla Jerzego SZUBIŃSKIEGO, Helenę Jana RUTKOWSKICH

               †   

18:00      †    Reginę JURKOWSKĄ w 10 r. śm., Czesława JURKOWSKIEGO, Piotra KIJEK, Mieczysława OSTROWSKIEGO, z r. JURKOWSKICH, SZCZĘSNYCH, OSTROWSKICH, LUBÓW