Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

4 Niedziela Wielkanocna

12 maja 2019 r.

i cały tydzień…

07:30     †    Irenę Zygmunta DZIUGIEŁ, z r. DZIUGŁÓW i BARANÓW

09:00     †    Mariana KUROWSKIEGO w 10 r. śm., Feliksę Franciszka NOWAKOWSKICH, z r. KUROWSKICH, NOWAKOWSKICH

11:00     †   

12:30     *    ZA PARAFIAN:

               *    O łaskę zdrowia dla Arkadiusza i wszelkie potrzebne łaski dla Niego

               *    Dziękczynno – błagalna z ok. 18 r. urodzin Piotra z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego

               *   

               *   

               †    Elżbietę JARZĘBSKĄ w 13 r. śm.,

               †    Stanisława w 12 r. śm., Stefanię SĘKTAS, Irenę Henryka MAKOSÓW, z r. SĘKTASÓW, BALASÓW, MAKOSÓW i WÓJCIKÓW

               †    Adama KRUPĘ w 2 r. śm.,

               †    Stanisława ŻOŁĄDKA, z r. PIEKARSKICH

               †    Adama Jana w 34 r. śm., Mariannę Józefa KRUPÓW, Mariannę Jana MAŚNIAKÓW, z r. MAŚNIAKÓW, KRUPÓW, MOŻDŻONKÓW

               †    Za rodziców Stanisławę Stanisława MICHALIKÓW, z r. MICHALIKÓW i ZWIERZÓW

               †    Eugeniusza KUROWSKIEGO w 2 r. śm., z r. KUROWSKICH

               †    Grzegorza ŻANDARKIEGO w 12 r. śm., Zdzisława ŻANDARSKIEGO, Krzysztofa GASEK, Stanisławę RUMAK, Anastazję Stanisława CHŁOPIK

               †    Stefanię CHLEBICKĄ w 18 r. śm., Juliannę Piotra Stanisława CHLEBICKICH, Genowefę Jana OLSZEWSKICH, Mariannę Tadeusza ŚWIĄTEK, z r. CHLEBICKICH, Stanisławę Katarzynę OCYPA, Stanisławę KOZYRA, Zofię WIĄCEK, ks. KROPIEWIDZKIEGO

               †    Stanisławę Franciszka WIĄCEK z racji imienin

               †    Stanisława DĄBROWSKIEGO

               †   

18:00     †    Stanisława ZIĘBE, Bolesława Piotra Stanisława Mariannę Piotra PIĘTKÓW, Władysława Katarzynę Zdzisława URBANIAKÓW

Poniedziałek

13 maja 2019

07:00     †   

18:00     †    Wiesława ANUSZ w 5 r. śm.

Wtorek

14 maja 2019

07:00     †   

18:00     †    Zofię BARTNICKĄ z racji imienin, Mariannę Szczepana Antoniego BARTNICKICH, Mariannę Henryka KOŁODZIEJCZYKÓW, Edwarda MACIĄŻEK, z r. ŻOŁĄDKÓW

Środa

15 maja 2019 

07:00     †   

18:00     *    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla Tomasza

               *    O zdrowie dla Federiki

               †   

               †    Zofię i Wacława JURKOWSKICH

Czwartek

16 maja 2019

07:00     †    Andrzeja SKIERNIEWSKIEGO w dniu imienin

18:00     †    Ryszarda w 3 r. śm. CHRUST, Barbarę CHRUST, Józefę Wacława Czesława  Stanisława Jana TROJANEK, Stanisławę Jana Tadeusza CHRUST, Annę DUSZCZYK

Piątek

17 maja 2019

07:00     †   

18:00     †    Stanisławę ZIELIŃŚKĄ

Sobota

18 maja 2019

07:00     †    Stanisława Władysława Stefanię GŁÓWKÓW, Mariannę Jana ZAGRABSKICH, Kazimierza JURKOWSKIEGO

16:30     *    ŚLUB: Fabian i Agnieszka

18:00     †    Franciszkę SKWARCZYŃSKĄ i jej rodziców

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

19 maja 2019 (DZIEŃ WIZYTACJI KANONICZNEJ)

07:30     †    Jana CZYŻ w 14 r. śm., z r. CZYŻÓW, MATERKÓ, OKLESIŃSKICH, a także księży pracujących w naszej parafii

09:00     †    Stanisława Jana Annę WITEK, Jana Aleksandrę CHODOWIEC

11:00     †    Bernarda Bolesława Janinę Bolesława WÓJCIKÓW, Helenę Eugeniusza Urszulę KOTÓW

12:30     *    ZA PARAFIAN

               †    Zofię i Jana GÓRSKICH

               †    Wiktorię BRODĘ w 17 r. śm., z r. BRODÓW i SŁODOWNIKÓW

               †   

18:00     *    BIERZMOWANIE