Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

3 Niedziela Wielkanocna

5 maja 2019 r.

i cały tydzień…

07:30     †    Bożenę Stanisława KOTOWSKICH, dziadków PASTURCZAKÓW i KOTOWSKICH

09:00     †    Janinę DYLIŃSKĄ w 1 r. śm.,

11:00     †    Leokadię w 28 r. śm., Zygmunta – ojca i Zygmunta – brata WĄSOWSKICH, Mariana Mariannę Franciszka STACHERÓW, Mariannę Piotra KWAŚKIEWICZÓW, z r. WĄSOWSKICH, STACHERÓW, ZIELONKÓW

12:30     *    ZA PARAFIAN:

               *    O łaskę zdrowia dla Arkadiusza i wszelkie potrzebne łaski dla Niego

               *    O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Karoliny i Bartka, o pomyślne zdanie matury

               *    Intencja dziękczynna za dobre wyniki Dominika z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i pomyślnie zdaną maturę

               *   

               †    Henryka – Władysława ZGÓDKA w 4 r śm., Helenę CHMIELEWSKĄ z domu Podrudzką w 18 r. śm., z r. CHMIELEWSKICH

               †    Krzysztofa NALAZKA w 2 r. śm., Stanisława NALAZKA w 32 r. śm., Janinę NALAZEK, Aleksandrę i Henryka WITEK

               †    Mieczysława GÓRALA w 40 r. śm., z r. MALESÓW, GÓRALÓW i WĄSOWSKICH

               †    Janinę Władysława Lucynę Stanisława MICHALIKÓW, Stanisławę Józefa Helenę Tadeusza Jana Henryka Antoniego Janinę Kazimierza Grzegorza Zygmunta CHŁOPIKÓW, Stanisławę Józefa RUMAKÓW, Stanisława Janinę Władysława ANTOSIEWICZÓW, Stefanię Stanisława Jana CZYŻKOWSKICH, Zdzisława Grzegorza ZENDARSKICH, Krzysztofa GASEK, Zygmunta PALUCH, Jana BĄK, Helenę Eugeniusza DREWICZ,

               †    Zbigniewa Tadeusza Weronikę Władysława DUSZCZYK, Józefę Stanisława BOJANEK, Annę Wiesława MATOSEK

               †    Adama BIERNATA

               †    Stanisława BUDZYŃSKIEGO

               †    Bronisławę KOŁODZIEJCZYK, Stanisławę Krzysztofa RUMAK, Wiktorię Aleksandra GÓRKA, Wacława ŻELAZO, z r KOŁODZIEJCZYKÓW, RUMAKÓW, GÓRKÓW

               †   

18:00     †    Stanisława JAŁOCHĘ w 19 r. śm., Janinę Wiesława JAŁOCHA, Krzysztofa BAYTEL, z r. JAŁOCHÓW

Poniedziałek

6 maja 2019

07:00     †    Helenę Stanisława CAŁÓW, Józefę Marię Jana i Krystynę

18:00     †    Halinę JARZĘBSKĄ

Wtorek

7 maja 2019

07:00     †   

18:00     †    Na cmentarzu:

               †    Jana Janię AUGUSTYNIAKÓW, Andrzeja Krzysztofa GRABAREK, z r. AUGUSTYNIAKÓW, STANIASZKÓW i ADAMCÓW

               †    Stanisławę Stanisława Janinę JASTRZĘBSKICH, Stanisława Stefanię Bolesława KULMÓW, Annę ZAGRABSKĄ

               †    Stanisława BUDZYŃSKIEGO

               †    Stanisława DŁUGASZKA, Stanisława CEREGRĘ, Stanisława WRONKĘ

               †    Stanisława MARKOWSIEGO, Stanisława Józefę GALBARCZYK, Stanisławę Piotra CIEŚLAKÓW, Janinę Jana MARKOWSKICH, Janinę Jana RUSZNICA, d. w c.c.

               †    Stanisława OSICĘ i jego rodziców, Marianne  Jana Tadeusza WIĄCKÓW

               †    Mariannę Stanisława i syna Stanisława MAJSZYKÓW

               †   

Środa

8 maja 2019  - Uroczystość św. Stanisława

07:30     †    Stanisława DĄBROWSKIEGO, Janinę DĄBROWSKĄ, Stanisława Stefanię ŻACZEK, Stefana Mariannę DĄBROWSKICH, Kazimierza WĄSOWSKIEGO, Henryka STAŃCZYKA, d. w c. c.

09:00     †    Zofię Stanisława AUGUSTYANIAKÓW, Alinę Stanisława DUSZCZYKÓW

11:00     †    Stanisława i Krystynę BRODÓW

18:00     †    Stanisława DŁUGASZKA z racji imienin i Stanisława ZIĘBE

Czwartek

9 maja 2019

07:00     *    O Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia dla Romana ŁUSKIEWICZA i dla jego całej rodziny

18:00     †   

Piątek

10 maja 2019

07:00     †    Zenona KOZŁOWSKIEGO w 30 dzień

18:00     †    Zofię w 24 r. śm., Tadeusza KUROWSKICH, Jadwigę Zygmunta OSICA, Ryszarda KUROWSKIEGO w 6 m-c., z r. OSICÓW, KUROWSKICH, BOREJKÓW i ORNOWSKICH

Sobota

11 maja 2019

07:00     †    Jerzego GRZEGRZUŁKĘ w 15 r. śm., Mirosławę Marię Stanisława GRZEGRZUŁKĘ, Henryka TUWALSKIEGO

18:00     †    Władysława Ryszarda Andrzeja Walerianę Stanisława JASTRZĘBSKICH, Teresę Ryszarda GÓRCEWICZÓW, Balbinę Józefa SALAMON, z r. SALAMONÓW, JASTRZĘBSKICH, d. w c. c.

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA

12 maja 2019

07:30     †    Irenę Zygmunta DZIUGIEŁ, z r. DZIUGŁÓW i BARANÓW

09:00     †    Mariana KUROWSKIEGO w 10 r. śm., Feliksę Franciszka NOWAKOWSKICH, z r. KUROWSKICH, NOWAKOWSKICH

11:00     †   

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *    O łaskę zdrowia dla Arkadiusza i wszelkie potrzebne łaski dla Niego

               *    Dziękczynno – błagalna z ok. 18 r. urodzin Piotra z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego

               *   

               †    Elżbietę JARZĘBSKĄ w 13 r. śm.,

               †    Stanisława w 12 r. śm., Stefanię SĘKTAS, Irenę Henryka MAKOSÓW, z r. SĘKTASÓW, BALASÓW, MAKOSÓW i WÓJCIKÓW

               †    Adama KRUPĘ w 2 r. śm.,

               †    Stanisława ŻOŁĄDKA, z r. PIOTROWSKICH

               †    Adama Jana w 34 r. śm., Mariannę Józefa KRUPÓW, Mariannę Jana MAŚNIAKÓW, z r. MAŚNIAKÓW, KRUPÓW, MOŻDŻONKÓW

               †    Za rodziców Stanisławę Stanisława MICHALIKÓW, z r. MICHALIKÓW i ZWIERZÓW

               †    Eugeniusza KUROWSKIEGO w 2 r. śm., z r. KUROWSKICH

               †    Grzegorza ŻANDARKIEGO w 12 r. śm., Zdzisława ŻANDARSKIEGO, Krzysztofa GASEK, Stanisławę RUMAK, Anastazję Stanisława CHŁOPIK

               †    Stefanię CHLEBICKĄ w 18 r. śm., Juliannę Piotra Stanisława CHLEBICKICH, Genowefę Jana OLSZEWSKICH, Mariannę Tadeusza ŚWIĄTEK, z r. CHLEBICKICH, Stanisławę Katarzynę OCYPA, Stanisławę KOZYRA, Zofię WIĄCEK, ks. KROPIEWIDZKIEGO

               †   

18:00     †    Stanisława ZIĘBE, Bolesława Piotra Stanisława Mariannę Piotra PIĘTKÓW, Władysława Katarzynę Zdzisława URBANIAKÓW