Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

4 niedziela adwentu

19 grudnia 2021 r.

i cały tydzień…

07:30    †    Stefanię w 14 r. Jana KRASUSKICH, Genowefę Mieczysława Andrzeja Henryka Janinę KIELISZCZYKÓW, Aleksandrę Bronisława GÓRNICKICH, z r. KRASUSKICH i ŚWIĄTKÓW

09:00    †    Bronisławę Czesława KLIMEK, Zofię Jana CHWEŚCIUKÓW oraz ich rodziców

11:00    †    Dariusza PASZKOWKIEGO z ok. imienin, Kazimierę Adama Jerzego PASZKOWSKICH, Helenę Jana Zofię ZIÓŁKOWSKICH, z r. PASZKOWSKICH, ZIÓŁKOWSKICH

12:30    *    ZA PARAFIAN

             *    O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Sławomira

             *    O laskę zdrowia dla Sary i silę ducha w trudnym czasie

             *    O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha św. dla ks. Dariusza z ok. imienin

             *    Z ok. 65 r. ślubu Krystyny i Stanisława dziękując opatrzności Bożej za wspólne przeżyte lata w sakramencie małżeństwa. Prosząc również o zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę MB Nieustającej Pomocy na dalsze lata życia dla Nich, dzieci, wnuków i prawnuków

             *   

             †    Albinę SABAK (od sąsiadki Anny)

             †    Mariannę JARZĘBSKĄ w 30 dzień

             †    Zofię DŁUŻEWSKĄ – KAŃSKĄ z ok. 121 r. urodzin, ostatnią dziedziczkę Dłużewa

             †    Danutę RUTA (int. od brata Andrzeja z rodziną)

             †    Zofię MATAK w 9 r. śm., Jana MATAKA, Janinę Czesława DUSZCZYKÓW, Mariannę Szczepana ZAJĄCÓW

             †    Jana Bogusława KUBICZÓW, Reginę Bolesława PAWLAKÓW, Krystynę MICHALIK

             †    Janinę Władysława Wiesława KOWALIKÓW, Stefanię Czesława BOGUCKICH

             †    Mariannę SZUMIŃSKĄ (od r. Kaszubów)

             †    Henryka KOŁODZIEJCZYKA, z r. KOŁODZIEJCZYKÓW, RUMAKÓW, GÓRKÓW, PIĄTKÓW, Wacława ŻELAZO, Henryka LUBASZKĘ i jego bliskich zmarłych

             †    Romana KASZUBĘ w 11 r. śm., Zofię Stanisława KASZUBÓW, Jana SZCZĘSNEGO, Władysława SADOWSKIEGO, Bolesława PIĘTKĘ, Pawła GACA, ks. Piotra URBANOWSKIEGO

             †    Tadeusza DOMAŃSKIEGO w 24 r. śm., Henryka Stanisława Janinę Franciszka MROZÓW, Jana Wiktorię DOMAŃSKICH

             †    Zdzisława TWARDOWSKIEGO w 9 r. śm., Piotra Pawła Stanisławę TWARDOWSKICH, Henryka Mieczysława Jana Feliksę SKIBIŃSKICH

             †    Helenę DRÓŻDŻ (od syna Ryszarda z rodziną)

             †    Mariannę FILIPIEC z ok. imienin, Stanisława Marka FILIPIEC, Jana DRÓŻDŻ

             †    Stanisława DĄBROWSKIEGO w 11 r. śm.,

             †    Dariusza Helenę Piotra KAZIMIERCZYKÓW, Jana Mariannę WIĄCKÓW, Alicję Wacława PASZKOWSKICH, Mariana CAŁKĘ, z r. WIĄCKÓW i KAZIMIERCZUYKÓW

             †   

18:00    *    Dziękczynno – błagalna z ok. 65 r. ślubu Krystyny i Stanisława z podziękowaniem Opatrzności Bożej  za wspólne przeżyte lata w sakramencie małżeństwa

Poniedziałek

20 grudnia 2021

06:45    †    Stanisława PSZONKĘ w 27 r. śm., Mariannę Helenę Włodzimierza PSZONKÓW, z r. PSZONKÓW i PIOTRKOWICZÓW

18:00    †    Hannę KUSIŃSKĄ w 22 r. śm.,

Wtorek

21 grudnia 2021

06:45    †    Stanisławę URBANIAK w 30 dzień

18:00    †    Agatę JACKIEWICZ w 2 r. śm.,

Środa

22 grudnia 2021

07:00    †    Danutę RUTA w 30 dzień

18:00    *    O cud uzdrowienia dla Marka

             *    O laskę zdrowia dla Sary i silę ducha w trudnym czasie

             †    Mariannę SZUMIŃSKĄ (od r. Książków i Frelków)

             †    Za Tomasza o łaskę nieba

             †   

Czwartek

23 grudnia 2021

06:45    †    O łaskę wiecznego zbawienia dla Mateusza

18:00    †    Stanisławę Franciszka WIĄCKÓW, Katarzynę Józefa PISARSKICH, Eugenię MIROSZ, z r. WIĄCKÓW, PISARSKICH

Piątek

24 grudnia 2021

07:00    †    Zbigniewa RECHNIO w 10 r. śm., Przemysława Tadeusza RECHNIO

07:00    †    Apolonię Stanisława Józefa RUMAKÓW, z r. RUMAKÓW, ŻOŁĄDKÓW i GAŁĄZKÓW

Sobota

25 grudnia 2021 – BOŻE NARODZENIE

24:00    *    PASTERKA

09:00    †    Tadeusza PIOTROWSKIEGO w 10 r. śm., Jakuba PIOTROWSKIEGO, z r. PIOTROWSKICH, PIELASÓW, KURKÓW

11:00    †    Andrzeja Janinę Henryka SERAFINÓW

12:30    *    ZA PARAFIAN

             *    Adama z ok. imienin, o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MBNP

             *   

             †    Tadeusza ZWIERZA w 1 r. śm., 

             †    Barbarę Zdzisława Mariannę Stanisława Jolantę PSZONKÓW

             †    Bronisławę w 15 r. śm., Władysława WILCZEK, Stefanię Bolesława KOBYLIŃSKICH, Aleksandra NOWOGRÓDZKIEGO, z r. WILCZKÓW i DYTNERSKICH

             †   

18:00    †    Kazimierza ANDRZEJEWSKIEGO w 22 r. śm., z r. ANDRZEJEWSKICH, KUBOWIAKÓW

Niedziela ŚWIĘTEJ RODZINY

26 grudnia 2021

07:30    †    Halinę WĄSOWSKĄ

09:00    †    Szczepana Mariannę Jana Krystynę Kazimierza Kazimierę BIELAKOWSKICH, z r. EISLERÓW, JACZERKOWSKICH, Tadeusza KRZYŻANOWSKIEGO, za księży którzy pracowali w naszej parafii

11:00    *   

12:30    *    ZA PARAFIAN

             *    Magdalenę w 37 r. ur., o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MBNP

             *    O laskę zdrowia dla Sary i silę ducha w trudnym czasie

             *   

             †    Zenona SZOPĘ z ok. urodzin

             †    Adama KRUPĘ z ok. imienin i urodzin

             †    Zenona SZCZĘSNEGO (int. od Agnieszki Kulińskiej)

             †    Bronisławę KRÓL (int. od córki z rodziną)

             †    Antoniego BARANKIEWICZA w 37 r. sm., Stefanię BARANKIEWICZ, Wojciecha Roberta NOWAKÓW, Lucynę KRAJEWSKĄ w 2 m-c po śm., z r. BARANKIEWICZÓW, PACZKOWSKICH, SIUDKÓW, d. w c.c.

             †    Celinę Henryka Sławomira KOBUSÓW, Zofię DOBRZYŃSKĄ, Czesławę ZIELIŃSKĄ, z r. KOBUSÓW, DOMINICZAKÓW, d. w c.c.

             †    Helenę DRÓŻDŻ (int. od wnuczki Justyny z rodziną)

             †   

18:00    †    Zbigniewa NIEWCZASA w 16 r. śm., Józefa NIEWCZASA, z r. NIEWCZASÓW, BARANKIEWICZÓW, WILKÓW