Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

27 niedziela zwykła

3 października 2021 r.

i cały tydzień…

07:30    †    Henrykę Mariana Jana DRABARZ, Czesława MICHALCZYKA, Jadwigę Pawła GRUCHAL, z r. KURDEJÓW

09:00    †    Romana CZMOCHA, Pawła GACA, Janinę Romana DYLIŃSKICH, Mariannę Piotra WÓJCIKÓW, Janinę Stefana ŁODYGÓW, z r. CZMOCHÓW i ŁODYGÓW

11:00    †    Genowefę Stanisława WYSOCKICH, Zofię ROSŁANIEC, Henryka Stanisławę ZDUŃCZYKÓW, Stanisława ŻOŁĄDKA

12:30    *    ZA PARAFIAN

             *   

             †    Stanisława WILKA (od Teresy i Jerzego z rodziną)

             †    Stanisława CZAJKĘ

             †    Stanisława WILKA (od druhów z Grzebowilka)

             †    Józefa NIEWCZASA w 2 r. śm., Zbigniewa NIEWCZASA, z r. NIEWCZASÓW, BARANKIEWICZÓW, WILKÓW

             †    Bogdana SKURCZYŃŚKIEGO w 30 dzień po śm., Henryka Reginę Zygmunta SKURCZYŃŚKICH, Czesława WIĄCKA, Pawła KOŁODZIEJCZYKA

             †    Mariannę PIEŃKOWSKĄ w 2 r. śm., Jana PIEŃKOWSKIEGO w 2 m-c po śm.,

             †    Weronikę Aleksandra MADZIARÓW, Marię Józefa BĘBNOWICZÓW

             †    Jadwigę RUTA w 8 r. śm., Zdzisława ROWICKIEGO, Jana ZIELIŃSKIEGO

             †    Emilię BARCZAK w 2 r. śm., Mariana BARCZAKA w 4 r. śm., Mariusza BARCZAKA, Helenę MURAWSKĄ, Aleksandra NOWICKIEGO

             †   

18:00    †    Czesława ŻOŁĄDKA w 6 r. śm.,

Poniedziałek

4 października 2021

07:00    *    Patrycję w 18 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę MB

18:00    †    Ewę JAŁOCHA w 16 r. śm., z r. JAŁOCHÓW, CHRZYPTOWICZÓW, Janusza BOGUSZA, Stanisława BOGUSZA, Genowefę KASKA, z r. KOMORKÓW

Wtorek

5 października 2021

07:00    †    Daniela FRELKA w 11 r. śm.,

18:00    †    Stanisława ZAGRABSKIEGO w 10 r. śm., z r. ZAGRABSKICH i PRZYBYSZÓW

Środa

6 października 2021

07:00    *    Uwielbiamy Boga za dar kapłaństwa i prosimy o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla ks. Marka

18:00    *    O cud uzdrowienia Marka z choroby

             †    Aleksandra BIELAKOWSKIEGO (od r. Krzyżanowskich)

             †    Tomka SZCZEPANIAKA

             †      

             †   

Czwartek

7 października 2021

07:00    †    Julię KAWKA w 30 r. śm., z r. KAWKÓW, KIELAKÓW, DUSZCZYKÓW

18:00    *    Dziękczynno – błagalna do MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św. dla dzieci, wnuków i prawnuków

Piątek

8 października 2021

07:00    *    Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MB Siennickiej, potrzebne łaski dla Marii i całej rodziny

18:00    †    Zenona SZOPĘ (od kuzyna Antoniego z rodziną)

Sobota

9 października 2021

07:00    *    Wacława KOŁODZIEJCZYKA w 22 r. śm., Leokadię KOŁODZIEJCZYK, Kazimierza PEĆ, z r. SABATÓW, KOŁODZIEJCZYKÓW

10:00    *    100 – lecie LEGIONU MARYJA

18:00    *    Dziękczynno – błagalna w 30 r. ślubu p. Małgorzaty i Grzegorza z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, wszelkie potrzebne łaski dla Nich, ich dzieci i całej rodziny

28 Niedziela Zwykła

10 października 2021

07:30    †    Halinę SOSZYŃSKĄ w 2 r. śm., Wiesława SOSZYŃSKIEGO, Krzysztofa KASKE

09:00    †    Zdzisława RUTKOWSKIEGO w 12 r. śm., Marię Władysława Edwarda RUTKOWSKICH, Teodora GRUDZIŃSKIEGO, Eularię i Tadeusza PAROL

11:00    *    Dziękczynno – błagalna w 40 r. ślubu Bogumiły i Krzysztofa z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski Boże błogosławieństwo oraz opiekę MB dla Nich ich dzieci i wnuków

12:30    *    ZA PARAFIAN

             *    Dziękczynno – błagalna za Adriana w 18 r. urodzin o wszelkie potrzebne łaski dla Niego w dorosłym życiu i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

             *    Dziękczynno – błagalna w 25 r. ślubu Marioli i Krzysztofa z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę MB, wszelkie potrzebne łaski dla Nich i całej rodziny

             *   

             †    Bolesława PIĘTKA w 4 r. śm., Reginę Bolesława PIĘTKA, Helenę Kazimierza CHLEBICKICH, Urszulę Stanisława Genowefę Wacława KRÓLÓW, Romana KASZUBĘ

             †    Józefa WILKA

             †    Stanisława w 28 r. śm., Krystynę BRODA, Albina BĄKA

             †    Helenę Piotra PIEŃKOWSKICH, Henryka Janinę Stanisława LASKOWSKICH

             †    Cecylię w 45 r. śm, Zygmunta SZCZĘSNYCH, Elżbietę DYŻAKOWSKĄ, z r. STANIASZKÓW, SZCZĘSNYCH,

             †    Zenona SZOPĘ (int. od brata z rodziną)

             †    Bernarda KWIATKOWSKIEGO z ok. imienin (int. od brata Jana)

             †    Stanisława WILKA w 30 dzień

             †    Władysławę GALBARCZYK w 30 dzień

             †    Józefa WILKA w 13 r. śm., z r. ROMANIKÓW, WILKÓW, WĄSIKÓW, Marię Jana SZREDZIŃSKICH

             †   

18:00    †    Karola NALAZKA w 10 r. śm., z r. NALAZKÓW, SMOLIŃSKICH, d. w c.c.