Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

5 Niedziela Wielkiego Postu

21 marca 2021 r.

i cały tydzień…

07:30    †   Eugenię EISLER (21 gerg.)

09:00    †   Eulalię PAROL w 3 r. śm., Teodora GRUDZIŃSKIEGO, Zdzisława Marię Władysława Edwarda RUTKOWSKICH, z r. RUTKOWSKICH, GRUDZIŃSKICH, PAROLÓW

11:00    †   Helenę ZAGRABSKĄ w 45 r. śm., Jana ZAGRABSKIEGO, Mariannę Wincentego BIEŃKOWSKICH, d. w c.c.

12:30    *   ZA PARAFIAN

            *   Za członków Koła Różańcowego św. Józefa i ich Rodziny oraz o nowych członków do Wspólnoty

            *  

            †   Mariannę ZWIERZ w 11 r. śm., Bolesława Tadeusza ZWIERZÓW, Danutę Władysława KOZŁOWSKICH

            †   Stefanię Józefa Stanisława Jerzego ANTOSIEWICZÓW, Annę Józefa Piotra WILKÓW

            †   Janinę GŁÓWKA o łaskę nieba (int. od Kół R. z Bestwin)

            †   Andrzeja DUSZCZYKA w 11 r. śm.,

            †   Zofię Stanisława Jana ŻURAWSKICH, Henrykę KACZMARSKĄ

            †   Józefa BAJSZTOKA z ok. imienin i 7 r. śm., z r. BAJSZTOKÓW i BOGUSZÓW

            †   Józefę MARIANNĘ KRUSIEWICZÓW, Józefę Stefana Cecylię Stanisława SALAMONÓW, Krystynę Jana Tadeusza BIELAKOWSKICH

            †   Helenę w 14 r. śm., Czesława w 22 r. śm., STANIASZKÓW, z r. BUDZYŃSKICH i STANIASZKÓW

            †   Irenę MUCHA w 2 r. śm., Bolesława MUCHĘ w 18 r. śm., z r. MUCHÓW

            †   Helenę SZYMONA ZWIERZÓW, Józefa MILEWSKIEGO w 27 r. śm., Jana MICHALIKA w 27 r. śm., Stefanię Stanisławę Elżbietę Janinę MICHALIKÓW, Stanisława, Kazimierza Bernarda MICHALIKÓW, d. w c.c.

            †   Henryka SKURCZYŃSKIEGO, Zygmunta Reginę SKURCZYŃSKICH, Czesława WIĄCKA, Pawła KOŁODZIEJCZYKA, z r. PIEŃKOWSKICH, Barbarę NOWAKOWSKĄ

            †   Ludwika DUSZCZYKA w 32 r. śm., Helenę DUSZCZYK, Aleksandrę RUTKOWSKĄ, Marię GÓRSKĄ

            †   Za rodziców: Franciszkę Józefa, Braci: Jana Wiktora Władysława Mariana, Siostry: Stanisławę, Aleksandrę Zofię, z r. KONSTANTYCH (intencja Ireny)

            †   Henrykę Władysława Kazimierza ANTOSIEWICZÓW, Genowefę Edwarda KUROWSKICH

            †   Krystynę BRODA w 3 r. śm., Stanisława BRODA

            †  

18:00    †   Zofię ZAWILIŃSKĄ w 25 r. śm., Stanisława Annę ZAWILIŃSKICH, Stefanię Stanisława SENKTAS, Teodorę ANDRZEJCZUK

Poniedziałek

22 marca 2021

07:00    †   Eugenię EISLER (22 gerg.)

18:00    †   Karolinę ZAGRABSKĄ w 12 r. śm., Stanisława Jana ZAGRABSKICH, Aleksandra PRZYBYSZA

Wtorek

23 marca 2021

07:00    †   Eugenię EISLER (23 gerg.)

18:00    †   Stefanię Kazimierza Wandę Stanisława Józefa Krystynę Jana CZMOCHÓW, Stanisława KOZERĘ

Środa

24 marca 2021

07:00    †   Eugenię EISLER (24 gerg.)

18:00    *  

            *  

            †  

Czwartek

25 marca 2021

07:00    †   Eugenię EISLER (25 gerg.)

18:00    †  

Piątek

26 marca 2021

07:00    †   Eugenię EISLER (26 gerg.)

18:00    †   Stefanię Aleksandra PAPISÓW, Helenę Aleksandra Pawła PIEŃKOWSKICH, Stefanię Stanisława OSICÓW, Jana ŻOŁĄDKA

Sobota

27 marca 2021

07:00    †   Eugenię EISLER (27 gerg.)

18:00    †   Stanisława Ryszarda Helenę PAWLAKÓW, z r. PAWLAKÓW, FORCZAKÓW, d. w c.c.

6 Niedziela Wielkiego Postu - Palmowa

28 marca 2021

07:30    †   Eugenię EISLER (28 gerg.)

09:00    †   Zofię Piotra Krystynę Marię Stanisława Tadeusza RESZCZYKÓW, Bronisława Stanisławę KOŁODZIEJCZYKÓW,

11:00    †   Tadeusza KRZYŻANOWSKIEGO w 10 r. śm., Józefę Władysława KRZYŻANOWSKICH, z r. KRZYŻANOWSKICH, BIELAKOWSKICH, ks. Kazimierza KRZYŻANOWSKIWGO, księży którzy pracowali w naszej parafii

12:30    *   ZA PARAFIAN

            *  

            *  

            †   Jadwigę KULKA w rocznicę urodzin

            †   Tadeusza ZAWADKĘ

            †   Bernarda Władysławę KOŁODZIEJCZYKÓW, Pawła KOŁODZIEJCZYKA, Czesława WIĄCKA, d. w c.c.

            †   Krystynę CIEŚLAK w 7 r. śm., Franciszka Tadeusza CIEŚLAKÓW, Stanisławę Stanisława MICHALIKÓW, z r. CIEŚLAKÓW, DZIUGŁÓW

            †   Sławomira KWIATKOWSKIEGO (od mieszkańców Gągoliny)

            †  

18:00    †   Stanisławę Henryka ZDUŃCZYKÓW, Stanisława ŻOŁĄDKA, z r. MALETÓW