Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

5  niedziela Wielkiego Postu

7 kwietnia 2019 r.

i cały tydzień…

07:30     †    Henryka KAWKA w 38 r. śm., z r. KAWKÓW, KIELAKÓW

09:00     †    Halinę JARZĘBSKĄ

11:00     †    Piotra MAŁETA w 39 r. śm., Feliksę MAŁETA, Jana Stefanię Władysława OKLESIŃSKICH, Henryka ROSŁANIEC, Jana Stefanię Andrzeja Wiesława ROSŁANIEC

12:30     *    ZA PARAFIAN:

               *    O łaskę zdrowia dla Arkadiusza i wszelkie potrzebne łaski dla Niego

               *    Dziękczynno – błagalna za Martynę i Sławomira w 6 r. ślubu z prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla Nich i całej rodziny

               *   

               *   

               †    Andrzeja ANTOSIEWICZA (od r. Strzelców)

               †    Stanisława OSICĘ z ok. urodzin, jego rodziców Aleksandrę Jana OSICÓW, Mariannę Jana Tadeusza WIĄCKÓW, Marię Mariana POLAKÓW

               †    Jana RYBACKIEGO w 3 r. śm., jego rodziców, brata Zbigniewa, z r. RYBACKICH, GRZEGRZÓŁKÓW i KRÓLÓW

               †    Janinę CZYŻKOWSKĄ w 8 r. śm., Ryszarda CZYŻKOWSKIEGO, Kazimierę Władysława SYCHOWICZ, z r. FIUTKOWSKICH, CZYŻKOWSKICH

               †    Tomasza KRUPĘ, Andrzeja PERZANOWSKIEGO w 4 r. śm.,

               †    Mariannę Edwarda BĄTRUKÓW, Kazimierza Bronisławę Piotra STRZELCÓW, d. w c. c.

               †    Czesławę Tadeusza w 24 r. śm., Józefa RUTÓW, Helenę Mariannę Stanisława Jana OKLESIŃSKICH, Stanisława KWIATKOWSKIEGO, z r. RUTÓW, OKLESIŃSKICH

               †   

               †   

18:00     †    Jana MLĄCKIEGO

Poniedziałek

8 kwietnia 2019

07:00     †   

18:00     †   

Wtorek

9 kwietnia 2019

07:00     †    Genowefę DUSZCZYK w 17 r. śm., z r. DUSZCZYKÓ i PAJDÓW

18:00     †    Barbarę DZIASKOWSKĄ w 30 dzień

Środa

10 kwietnia 2019

07:00     †   

17:00     †    Józefa BUSZYŃSKIEGO, z r. SIKORÓ, BUDZYŃŚKICH i KUŚPITÓW

Czwartek

11 kwietnia 2019

07:00     †   

18:00     †    Dariusza PACEK w 30 dzień

Piątek

12 kwietnia 2019

07:00     †   

18:00     †    Jadwigę DERTEKIEWICZ, z r. PAZURÓW

Sobota

13 kwietnia 2019

07:00     †   

18:00     †   

6 Niedziela Wielkiego Postu (Palmowa)

14 kwietnia 2019

07:30     †    Zdzisława WÓJCIKA w 11 r. śm., Helenę Jana WÓJCIKÓW, Bronisławę Stanisława OKLO, Wojciecha ŁADNO, Wandę Jana ŁOTAREWICZ, Sabinę Mariana KANIA

09:00     †    Bogusława PIEKARSKIEGO, Stefanię Jana KAWKÓW

11:00     †   

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *    O łaskę zdrowia dla Arkadiusza i wszelkie potrzebne łaski dla Niego

               *    O zdrowie i opiekę MB i wszelkie potrzebne łaski

               *   

               *   

               †    Andrzeja ANTOSIEWICZA (od mieszkańców Bestwin)

               †    Henryka KUROWSKIEGO w 1 r. śm.,

               †    Pawła KOŁODZIEJCZYKA

               †    Stanisława ANTOSIEWICZA w 30 dzień

               †    Tadeusza w 28 r. śm., Krystynę Franciszka CIEŚLAKÓW, z r. CIEŚLAKÓW, DZIUGŁÓW, Irenę Zygmunta DZIUGIEŁ, Dariusza BRANICKIEGO

               †    Leokadię Józefa ŻOŁĄDEK, Zofię Jana CHWEŚCIUK

               †    Aleksandra Helenę BIELAKOWSKICH, Bolesława Stanisława Tadeusza Martę BIELAKOWSKICH, Ewę WOJTECKĄ,

               †    Stanisława PIOTROWSKIEGO

               †   

               †   

18:00     †