Przeskocz do treści

Intencje mszalne

28 niedziela zwykła

14 października 2018 r.

i cały tydzień…

07:30      †    Franciszkę Danutę Jana Edwarda JAKUBOWSKICH, Mariannę Jana Stefana BRODA, Kazimierę Feliksa Andrzeja JARZĘBSKICH, Genowefę Jerzego WITCZAK, Leokadię Henryka MAŚNYCH, Tadeusza PORZOGĘ

09:00      †    Romana CZMOCH, Janinę Romana DYLIŃSKICH, Piotra Mariannę Sabinę Jana Stanisława Zygmunta WÓJCIK, Janinę Stefana ŁODYGA, Jadwigę Edwarda OŻAREK, z r. CZMOCHÓW WÓJCIKÓW

11:00      †    Józefa WILKA w 10 r. śm., Antoninę Aleksandra Tadeusza WILK, Rozalię Teresę Stanisława Andrzeja Ryszarda ROMANIK, Marię SZREDZIŃSKĄ, Jana Janusza WĄSIK

12:30      *    ZA PARAFIAN

               *    O łaskę zdrowia dla Federiki

               *    Intencja dziękczynno – błagalna w 10 r. ślubu Adrianny i Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo dl nich, ich dzieci i całej rodziny

               *   

               †    Henryka KUROWSKIEGO, z r. KUROWSKICH, JACKIEWICZÓW, CZYŻEWSKICH, KUCHARSKICH, d. w c.c.

               †    Helenę Józefa Krzysztofa MICHALIKÓW, z r. OKLESIŃSKICH, MICHALIKÓW, TRUSZKOWSKICH

               †    Wojciecha WIĄCKA (int. rodziców i rodzeństwa)

               †    Genowefę ĆWIEK (int. od koleżanek z banku)

               †    Helenę BARANKIEWICZ w 2 r. śm., Kazimierza BARANKIEWICZA i syna Kazimierza BARANKIEWICZA, Stanisławę STRZELEC, z r. STRZELCÓW, BARANKIEWICZÓW

               †    Zofię DUSZCZYK w 4 r. śm., Adama DUSZCZYKA, z r. DUSZCZYKÓW, SZOSTAKÓW

               †    Mariana FRELKA w 12 r. śm., Anielę FRELEK w 8 m-c po śmierci

               †    Mariannę ZGÓDKA w 12 r. śm, Stanisławę Władysława ZGÓDKA, Mariannę Stanisława SZCZĘSNYCH

               †    Marka MICHALIKA w 3 r. śm., Krystynę Władysława MICHALIK

               †    Edwarda BAŁDĘ i jego rodziców

               †    Jadwigę KULKA w 14 m-c po śm. i z okazji imienin o łaskę nieba

               †   

18:00      †    Władysława OSICĘ w kolejną rocznicę śm., Janinę OKLESIŃSKĄ, Pawła Helenę PIEŃKOWSKICH

Poniedziałek

15 października 2018

07:00      †    Stanisława OSICĘ, jego rodziców, Władysławę Kacpra Edwarda Janinę Jana Katarzynę SADOWSKICH, d. w c. c.

18:00      †    Janinę Stanisława Mieczysława Stefanię BRZEZEK, Henryka Krystynę DUSZCZYK, Elżbietę BANASZEK

Wtorek

16 października 2018

07:00      †    Genowefę ĆWIEK w 30 dzień po śm.,

18:00      †    Zofię MLĄDZKĄ, Tadeusza CZYŻKOWSKIEGO

Środa

17 października 2018

07:00      †    Bernarda WÓJCIKA w 2 r. śm., Bolesława Janinę Bolesława WÓJCIK, Helenę Eugeniusza Urszulę KOT

18:00      †   

 

 

Czwartek

18 października 2018

07:00      †    Jana DUSZCZYKA w 17 r. śm., Sławomira DUSZCZYKA, Krystynę Grzegorza GAJOWNICZKÓW, Helenę GRAJEK, z r. KONSTANTYCH

18:00      †    Jana RYKAŁO i jego rodziców

Piątek

19 października 2018

07:00      †   

18:00      †    Bronisławę BARAN w 10 r. śm., Stanisława BARAN w 3 r. śm., Bronisława BARANOWSKIEGO, z r. ZAJMÓW i BARANÓW

Sobota

20 października 2018

07:00      †    Helenę Władysława KOT, Stanisławę Kazimierza KURSKICH, Bolesława SZCZĘSNEGO

11:00      †    POGRZEB: Apolonia

18:00      *    Intencja dziękczynno – błagalna z ok. 45 r. ślubu Genowefy i Antoniego z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny

29 NIEDZIELA ZWYKŁA

21 października 2018

07:30      †    Jana Helenę Kazimierza JURKOWSKICH, Stanisława ANTOSIEWICZA, Mariannę Jana ZAGRABSKICH

09:00      †    Stanisława w 44 r. śm., Zofię Annę ZAWILIŃSKICH, Stefanię Stanisława SENKTAS, Teodorę ANDRZEJCZUK

11:00      †    Jana w 22 r. śm., Janinę Stanisława MARKOWSKICH, Piotra Stanisławę CIEŚLAK

12:30      *    ZA PARAFIAN

               *    O łaskę zdrowia dla Federiki

               *   

               †    Barbarę KOWALCZYK (od rodziny ze Szczuczyna)

               †    Alinę ADAMIEC w 30 dzień

               †    Kazimierza WOŻNICA w 7 r. śm., Helenę Wacława WOŹNICA, Michalinę Stanisława BUDZYŃSKICH, z r. WOŹNICÓW, BUDZYŃSKICH, BĄTRUKÓW, KACZORKÓW, BARANÓW, KRUPKÓW, d. w c. c.

               †    Małgorzatę KAPIAS w 22 r. śm., Sylwestra KAPIAS w 3 r. śm., Wiesława SOSZYŃSKIEGO w 15 r. śm., z r. BIEROŃSKICH, KAPIASÓW, PAŁDYNÓW, SOSZYŃSKICH

               †    Kazimierza JURKOWSKIEGO w 1 r. śm., Krystynę JURKOWSKĄ, Zofię JAGODZIŃŚKĄ w 1 r. śm., Z r. JURKOWSKICH i CEGIEŁKÓW

               †   

18:00 *     Z ok. 9 r. powstania grupy AA z prośbą o trzeźwość i Boże błogosławieństwo dla współuczestników