Przeskocz do treści

INTENCJE MSZALNE

27 niedziela zwykła

7 października 2018 r.

i cały tydzień…

07:30      †    Henrykę Mariana i Jana DRABARZ, Jadwigę Pawła GRUCHAL

09:00      †    Piotra w 31 r. śm., Krystynę w 26 r. śm., Zofię Tadeusza Marię Stanisława RESZCZYK, Bronisława KOŁODZIEJCZYKA

11:00      †    Zofię Henryka Mieczysława BARTNIK, Józefa SADOWSKIEGO, Stefanię PAŁDYNA

12:30      *    ZA PARAFIAN

               *    O Boże błogosławieństwo dla Marcela z ok. pierwszych urodzin z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą oraz Boże błogosławieństwo dal całej rodziny

               *    O łaskę zdrowia dla Federiki

               *   

               †    Wojciecha WIĄCKA w 1 r. śm., (in. od żony)

               †    Halinę JARZĘBSKĄ o łaskę nieba,

               †    Celinę KRUPA w 30 dzień po śm.

               †    Helenę i Piotra PIEŃKOWSKICH, Henryka Janinę i Stanisława LASKOWSKICH

               †    Bolesława PIĘTKĘ w 1 r. śm., Kazimierza i Helenę CHLEBICKICH

               †    Cecylię SZCZĘSNĄ w 42 r. śm., Zygmunta SZCZĘSNEGO, z r. SZCZĘSNYCH, STANIASZKÓW

               †    Stanisława BRODĘ w 25 r. śm., Krystynę BRODĘ w 7 m-c po śm.

               †    Bronisławę ŻUKOWSKĄ w 58 r. śm., Piotra ŻUKOWSKIEGO, z r. ŻUKOWSKICH, KŁOSÓW, BIERNATÓW i DUSZCZYKÓW

               †    Stanisława DŁUGASZKA w 6 r. śm.,

               †   

18:00      *    O Boże błogosławieństwo oraz wiele potrzebne łask i opiekę MB dla Dawida z ok. urodzin

Poniedziałek

8 października 2018

07:00      †   

18:00      *    Dziękczynna za udaną pielgrzymkę rowerową do Jasnogórskiej Pani z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich pielgrzymów na cały rok

Wtorek

9 października 2018

07:00      †    Wacława Kołodziejczyka w 19 r. śm., z r. KOŁODZIEJCZYKÓW, SABATÓW

18:00      †    Zdzisława RUTKOWSKIEGO w 2 r. śm., Mariannę Władysława Edwarda RUTKOWSKICH, Eularię Tadeusza PAROL, Teodora GRUDZIŃSKIEGO, z r. GRUDZIŃSKICH, RUTKOWSKICH

Środa

10 października 2018

07:00      †    Wiesława w 7 r. śm., Jana ANTOSIEWICZ, Helenę Stanisława WÓJCIK, z r. WÓJCIKÓW, ANTOSIEWICZÓW, MAKOSÓW

18:00      †    Henryka WIECHETEK, Zofię Aleksandra NOWAK, Włodzimierza KRÓL, Romana GÓRSKIEGO, z r. WIECHETKÓW, NOWAKÓW,  PIELAKÓW i KRÓLÓW

Czwartek

11 października 2018

07:00      †   

18:00      †   

Piątek

12 października 2018

07:00      †   

18:00      †    Jadwigę i Wacława PACEK, Renatę KSIĄŻEK, z r. PACKÓW, WILKÓW, KSIĄŻKÓW i FRELKÓW

Sobota

13 października 2018

07:00      †    Stanisława ANTOSIEWICZA w 16 r. śm.,

16:30      *    SLUB: Monika i Bartłomiej

18:00      †    Janinę Franciszka SADOWSKICH, Jana Helenę Jana MAJSZYK, Zofię Stanisława ANTOSIEWICZ, Michała WILK, z r. WITKÓW

28 NIEDZIELA ZWYKŁA

14 października 2018

07:30      †    Franciszkę Danutę Jana Edwarda JAKUBOWSKICH, Mariannę Jana Stefana BRODA, Kazimierę Feliksa Andrzeja JARZĘBSKICH, Genowefę Jerzego WITCZAK, Leokadię Henryka MAŚNYCH, Tadeusza PORZOGĘ

09:00      †    Romana CZMOCH, Janinę Romana DYLIŃSKICH, Piotra Mariannę Sabinę Jana Stanisława Zygmunta WÓJCIK, Janinę Stefana ŁODYGA, Jadwigę Edwarda OŻAREK, z r. CZMOCHÓW WÓJCIKÓW

11:00      †    Józefa WOLK w 10 r. śm., Antoninę Aleksandra Tadeusza WILK, Rozalię Teresę Stanisława Andrzeja Ryszarda RUMAK, Marię SZREDZIŃSKĄ, Jana Janusza WĄSIK

12:30      *    ZA PARAFIAN

               *    O łaskę zdrowia dla Federiki

               *    Intencja dziękczynn0 – błagalna w 10 r. ślubu Adrianny i Krzysztofa z pro,śbą o Boże błogosławieństwo dla nich, ich dzieci i całej rodziny

               *   

               †    Henryka KUROWSKIEGO, z r. KUROWSKICH, JACKIEWICZÓW, CZYŻEWSKICH, KUCHARSKICH, d. w c.c.

               †    Helenę Józefa Krzysztofa MICHALIKÓW, z r. OKLESIŃSKICH, MICHALIKÓW, TRUSZKOWSKICH

               †    Wojciecha WIĄCKA (int. rodziców i rodzeństwa)

               †    Genowefę ĆWIEK (int. od koleżanek z banku)

               †    Helenę BARANKIEWICZ w 2 r. śm., Kazimierza BARANKIEWICZA i syna Kazimierza BARANKIEWICZA, Stanisławę STRZELEC, z r. STRZELCÓW, BARANKIEWICZÓW

               †    Zofię DUSZCZYK w 4 r. śm., Adama DUSZCZYKA, z r. DUSZCZYKÓW, SZOSTAKÓW

               †    Mariana FRELKA w 12 r. śm., Anielę FRELEK w 8 m-c po śmierci

               †    Mariannę ZGÓDKA w 12 r. śm., Stanisławę Władysława ZGÓDKA, Mariannę Stanisława SZCZĘSNYCH

               †    Marka MICHALIKA w 3 r. śm., Krystynę Władysława MICHALIK

               †    Edwarda BAŁDĘ i jego rodziców

               †    Jadwigę KULKA 1 14 m-c po śmierci i z ok. imienin o łaskę nieba

               †   

18:00      †    Władysława OSICĘ w kolejną rocznicę śm., Janinę OKLESIŃSKĄ, Pawła Helenę PIEŃKOWSKICH