Przeskocz do treści

INTENCJE MSZALNE

1 niedziela adwentu

2 grudnia 2018 r.

i cały tydzień…

07:30    †   Helenę WÓJCIK w 22 r. śm., Zdzisława Jana WÓJCIKÓW, Wojciecha ŁADNO, Bronisławę Stanisława OLKO, Wandę Jana ŁOTAREWICZ, Sabinę Mariana KANIA

09:00    †   Sabinę SZCZYGIELSKĄ w 8 r. śm., Stanisława SCZYGIELSKIEGO

11:00    †   Krzysztofa Joannę i syna Stasia KAROLAKA, Władysława Rozalię Stefana Tadeusza JACKIEWICZÓW, Mariana DZIUGIEŁ

12:30    *   ZA PARAFIAN

               *    Dziękczynna w 90 r.  urodzin Genowefy WŁODARCZYK z Siodła

               *   

               †    Jacka JABŁOŃSKIEGO w 15 r. śm., Mieczysława Wacława WŁODARCZYKÓW, Leona KRAŚNIEWSKIEGO

               †    Barbarę KOWALCZYK

               †    Walentynę MLĄCKĄ (od córki z rodziną)

               †    Stefanię Ludwika WITKÓW, z r. WITKÓW, Zofię Józefa KAWKA, Katarzynę SZOPA, d. w c.c.

               †    Barbarę KRÓLAK (intencja od Zbyszka z rodziną)

               †    Mariannę JARZĘBSKĄ w 17 r. śm., Stanisława JARZĘBSKIEGO w 21 r. śm., z r. JARZĘBSKICH

               †    Pawła GACA (int. od szwagierek)

               †    Stanisława KACZORKA w 8 r. śm., Helenę Ludwika Wacława i Franciszka KACZORKÓW

               †   

18:00     †   

Poniedziałek

3 grudnia 2018

06:45    *   Genowefę ĆWIEK w 85 r. urodzin

18:00    †   Stanisława SALAMONA w 1 r. śm., Henrykę Jolantę Marka SALAMONÓW

Wtorek

4 grudnia 2018

06:45    †  

18:00    †   Genowefę Henryka OKLESIŃŚKICH

Środa

5 grudnia 2018

07:00    †   Roberta BARANKIEWICZA

18:00    †   Barbarę KRÓLAK (od rodziny Królaków z Bielska)

            †   Pawła GACA 9od rodz. OŻARKÓW)

Czwartek

6 grudnia 2018

06:45    †   Janinę Wacława Bolesława SZCZĘSNYCH, Stanisławę Kazimierza Romana GÓRSKICH, z r. SZCZĘSNCYH, GÓRSKICH

18:00    †   Bronisławę CZYŻKOWSKĄ w 4 r. śm, Jerzego DZIUBAKA w 1 r. śm.,

Piątek

7 grudnia 2018

06:45    †   Wiesława KRÓLAKA w 30 dzień po śm,

18:00    †  

Sobota

8 grudnia 2018

07:30    †   Jana MOŻDZONAKA w 6 r. śm., Zofię Janinę Stanisława MOŻDŻONKÓW, Mariannę Krystynę Henryka Franciszka DUSZCZYKÓW, z r. MOŻDZONKÓW. PTASIŃŚKICH

09:00    †   Bronisławę DUSZCZYK w 16 r. śm. Jana Magdalenę DUSZCZYKÓW, Katarzynę MAJEWSKĄ, Krystynę STASZCZYK, z r. DUSZCZYKÓW, KRUPÓW, d. w c.c.

18:00    †   Sławomira GAŁĄZKĘ w 5 r. śm. Stanisława i Apolonię,  Józefa RUMAKA

2 NIEDZIELA ADWENTU

9 grudnia 2018

07:30    †  

09:00    *   Dziękczynno – błagalna za otrzymane łaski dla wnuków oraz Dary Ducha Świętego na dalsze lata dla nich i całej rodziny

11:00    †   Wiesława DUSZCZYKA z racji imienin, Zofię Tadeusza DUSZCZYKÓW, Wiesława Stanisława Irenę KULKÓW, z r. KULKÓW i DUSZCZYKÓW

12:30    *   ZA PARAFIAN

            *  

            *  

            †   Halinę JARZĘBSKĄ o łaskę nieba

            †   Stanisława Józefę ANTOSIEWICZÓW, Jana KRUPĘ

            †   Stanisława BARANA w 3 m-c po śm., Stanisławę BARAN

            †   Barbarę KRÓLAK w 30 dzień

            †   Pawła GACA (intencja od szwagierek)

            †   Jana MAKUŁĘ w 16 r. śm., Juliana Helenę MAKUŁÓW, Stanisława Janinę LASKOWSKICH

            †   Jana Helenę Ryszarda KUSZCZYKÓW, Wiktorię Aleksandra Władysława KOWALCZYKÓW, Feliksę KRZYŻANOWSKĄ

    †  

18:00    †