Ks. Piotr Tomasik — „DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
ROK Z CHRYSTUSEM W KOŚCIELE

Adwent


2. Radosne oczekiwanie

Cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem to czas, w którym przygotowujemy się nie tylko do Świąt, ale także przypominamy sobie, co znaczy oczekiwaċ Jezusa, gdy przyjdzie w chwale. Przecież w czasie każdej Mszy Świętej mówimy: Głosimy śmierċ Twoją, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Przygotowanie adwentowe jest nie tylko przygotowaniem do Świąt, jest przygotowaniem do spełnienia naszego życia w chwale Boga.

Ważnym elementem tego przygotowania jest Msza Święta zwana roratami. Jej nazwa pochodzi od słów rozpoczynającej ją pieśni łacińskiej: Rorate, coeli desuper et nubes pluant Iustum (Niebiosa, spuśċcie rosę i Sprawiedliwego wylejcie chmury). Najstarsze ślady tej pięknej, tradycyjnie odbywanej przed wschodem słońca, modli­twy Kościoła sięgają XIII wieku, gdy w katedrze królewskiej na Wawelu gromadziły się wszystkie stany państwa: król, duchowieństwo, senatorowie, szlachta, rycerze, mieszczanie i chłopi. Przedstawiciel każdego ze stanów zapalał świecę siedmioramie­nnego świecznika mówiąc: Jestem gotów iśċ na sąd Boski. Dzisiejsze roraty groma­dzą w niektórych parafiach wielu wiernych. Przy ołtarzu pali się świeca symbolizująca Maryję. Wierni trzymają w rękach świece. Niektórzy z nich, po skończonych roratach, zanoszą to światło, jakie towarzyszyło ich modlitwie w kościele, aż do swoich domów.

Liturgia adwentu jest liturgią radości. Cała ludzkośċ z radością oczekiwała na Zbawiciela. Maryja, nosząca w swoim łonie Jezusa, też z radością czekała na Boże Narodzenie. W czasie tego szczególnego okresu Kościół czyta wiele proroctw o przy­jściu Mesjasza:Bóg mówi

Pan sam ześle wam swój znak: oto Panna jest już brze­mienna i porodzi wam Syna, i nada Mu imię Emmanuel [czyli Bóg z nami].

Iz 7, 14


A ty, Betlejem Efrata, tak małe jesteś wśród judzkich po­ko­leń! Lecz waśnie z ciebie wyjdzie Ten, który będzie panował nad całym Izraelem.

Mi 5, 1


Wyrośnie różdżka ze szczepu Jessego, wydadzą odrośl jego korzenie. To na nim spocznie duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Bożej. [I upodoba sobie w bojaźni Bożej].

Iz 11, 1–2


Lud, który chodził w ciemnościach, zobaczył światłośċ wielką. Nad mieszkańcami krainy ciemności wzeszła światłośċ ogromna. Narodziło się nam Dziecię, Syn został dany. Na Jego brakach królewska władza i oto Jego imiona: Prze­dzi­wny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.

Iz 9, 1.5


Duch Pana Boga jest nade mną, gdyż Pan sam mnie na­ma­ścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim i opatry­wał rany serc okaleczonych; abym zapowiadał darowanie kary więźniom i wolnośċ — pozosta-jącym w zamknięciu; bym ogła­szał rok łaski u Pana.

Iz 61, 1–2a
Zastanów się
»Zapowiedzi proroków wypełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. Opowiadają o tym Ewangelie. Spróbuj znaleźċ w Ewangeliach te fragmenty, które są wypełnieniem podanych proroctw o przyjściu Mesjasza.Śpiewajmy Panu


Oto Pan Bóg przyjdzie,
z rzeszą świętych k′nam przybędzie,
wielka światłośċ w dzień ów będzie.
Alleluja, alleluja.
Śpiewajmy Panu


Zdrowaś bądźMaryja, niebieska lilija,
Panu Bogu miła, Matko litościwa.
Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja.

Maryja wielebna, ukaż drogę pewną
Przykazania Twego Boga wszechmocnego.
On - ci wszystka nadzieja Zbawienia naszego.

Łaskiś pełna Pańskiej, czystości anielskiej.
Pannaś nad pannami, Święta nad świętymi.
O, najświętsza Maryja, módl się dziś za nami.
Następna:  Temat Nr 3  —   BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE      | >>>>> |

Poprzednia:  Temat Nr 1  —   KRZYŻ CHRYSTUSA      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |