Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH

NIEDZIELA – 5 V 2024
VI Niedziela Wielkanocy

godz. 7.00 † Bernardę Bajerę (greg. 5) (po Mszy św. Godzinki),

godz. 9.00 † Wiesława w 1 r.śm., Janka, Mariana Stojaków, Władysława, Stefanię, Władysława Duszczyków, cr. Duszczyków, Michalików, Kotów, Piętków, Maciosów, Całków, Rudnickich.

godz. 11.00 Z KAZANIEM DLA DZIECI † Helenę, Józefa, Krzysztofa Michalików.

godz. 12.30 SUMA – ZA PARAFIAN, chrzty: Bartosz Małecki, Maciej Duszczyk.
- Dziękcz. – błag. w 18 r. urodzin Julii prosząc o Boże błog., opiekę MB Siennickiej dla Julii i jej bliskich,
- O zdrowie, Boże błog., opiekę MB Siennickiej dla Marysi i Michała,
† Wacławę w 5 r.śm., Edmunda, Tadeusza Borkowskich,
† Stanisława Jędę, jego brata, rodziców, Janinę, Józefa Drożdżów,
† Jerzego w 20 r.śm., Mirosławę, Marię, Stanisława Grzegrzółków, Henryka, Magdalenę Tuwalskich,
† Barbarę, Jolantę, Zdzisława, Mariannę, Stanisława Pszonków, cr. Pszonków, Antosiewiczów,
† Stanisława w 17 r.śm., Stefanię, Danutę, Barbarę, Teofila Senktasów, Teodorę, Edwarda Andrzejczuków, cr. Senktasów, Balasów, Makosów, Wójcików,
† Janinę Wiącek (int. od wnuków),
† Eugeniusza w 7 r.śm., Janinę, Franciszka Kurowskich, Henryka Gruszczyńskiego, Stefanię, Jana Mućków,
† Petro, Olha, Wasyla, Annę, Swietłanę,
† Wiesława Anusza w 10 r.śm., cr. Anuszów, Zwierzów,
† Kazimierę, Władysława Duszczyków, Mariannę, Władysława, Stanisława Żołądków, Janusza Padzika, Zofię Wiącek, cr. Jastrzębskich.

godz. 18.00 † Stanisława w 24 r.śm., Janinę, Jerzego, Wiesława Jałochów, Krzysztofa Baytla, cr. Jałochów.

 

PONIEDZIAŁEK – 6 V – święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

godz. 7.00 † Bernardę Bajerę (greg. 6).

godz. 18.00 WYPOMINKOWA.

 

WTOREK – 7 V

godz. 7.00 † Bernardę Bajerę (greg. 7).

godz. 18.00 MSZA ŚWIĘTA NA CMENTARZU:
† Zygmunta, Zofię, Józefa Bembnowiczów,
† Zbigniewa, Jana Duszczyków,
† Zenona Mazka w m-ąc po pogrzebie,
† Janusza Zawolskiego, Kazimierę, Antoniego Grzegrzułków, cr. Zawolskich, Grzegrzułków,
† Tomasza Woźniaka w 14 r.śm., Wacława Serafina, Zofię Jaworską, cr. Serafinów, Jaworskich, Woźniaków,
† Stanisława Jędę, jego brata, rodziców, Janinę, Józefa Drożdżów,
† Stanisława Piotrowskiego w 25 r.śm.,
† Stanisława Michalika, cr. Michalików, Ozimków,
† Zofię, Stanisława Pałdynów, Annę, Stanisława Michalików,
† Jana, Janinę, Stanisławę Augustyniaków, Andrzeja, Janinę, Krzysztofa Grabarków, Józefa, Kazimierę, Henryka Adamców, Mariannę Kulkę, cr. Staniaszków, Augustyniaków,
† Stanisławę Brodę (int. od pracowników Vitoplast),
† Stanisława, Kazimierę Szczęsnych,
† Zdzisława, Helenę, Jana Wójcików, Wojciecha Ładno, Bronisławę, Stanisława Olko,
† Stanisława, Halinę, Jerzego, Zygmunta, Halinę Wojteckich, Renatę Książek, Jadwigę Iżak, cr. Wojteckich, Poszytków,
† Henryka Piekarskiego, Karolinę, Stanisława Zagrabskich, cr. Piekarskich, Zagrabskich,
† Kazimierę, Józefa Domańskich, Krystynę Borkowską, Barbarę Laskowską, cr. Domańskich, Karpińskich,
† Norberta, Eugenię, Czesława Jarzębskich,
† Henryka – Władysława Zgódkę w 9 r.śm.,
† Mariannę, Annę, Krzysztofa, Jerzego, Stanisława, Jana Soćków, Stanisławę Tarnowską, cr. Duszczyków,
† Stanisława, Bronisławę, Ludwika Budzyńskich, Przemysława, Zbigniewa Rechnio,
† Stanisława Łobodowskiego, Stanisława Jurkowskiego,
† Stanisława Lubaszkę, Stanisława Sacewkę, Stanisławę, Stanisława Jastrzębskich,
† Stanisława, Reginę, Bolesława, Juliannę, Aleksandra Jackiewiczów,
† Stanisława Czajkę, Stanisława Szadkowskiego,
† Irenę, Henryka, Krystynę Zawadków, Piotra Duszczyka, cr. Zawadków, Santorków, Duszczyków.

 

ŚRODA – 8 V – ODPUST PARAFIALNY – Uroczystość św. Stanisława BM, głównego patrona Polski

godz. 7.00 † Zofię, Stanisława Augustyniaków.

godz. 9.00 † Franciszka Daneckiego w 2 r.śm.

godz. 11.00 SUMA ODPUSTOWA Z PROCESJĄ:
- Dziękcz. – błag. prosząc o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB Siennickiej dla Stanisława Osicy i Jego Rodziny,
- Dziękcz. – błag. prosząc o Boże błog., opiekę MB Siennickiej, potrzebne zdrowie dla Stanisława Czyża i Jego Rodziny, 
- Dziękcz. – błag. prosząc o Boże błog., opiekę MB Siennickiej i wstawiennictwo Patrona dla Stanisława i Jego Rodziny,
- Dziękcz. – błag. o dalsze leczenie Alicji i o dary Ducha Św. dla jej rodziców,
- O łaskę zdrowia, opiekę MB Siennickiej dla całej Rodziny przez wstawiennictwo św. Stanisława BM,
† Stanisława, Janinę Dąbrowskich, Stanisława, Stefanię Żaczków, Stefana, Mariannę Dąbrowskich, Kazimierza Wąsowskiego, Henryka Stańczyka, dusze w czyśćcu cierpiące,
† Stanisława Prusa, cr. Prusów, Sobieszuków,
† Krzysztofa, Stanisława Słodowników, Wiesława, Romualdę Grzegorczyków, Ryszarda, Józefę, Jana Cieślaków, Sławomira, Michalinę, Michała Grzegorczyków, cr. Kołpaków, Mazurów,
† Stefanię, Stanisława, Józefę, Piotra Krupów, Janinę, Władysława Kubuń,
† Adama Kownackiego w m-ąc po pogrzebie,
† Stanisława Dąbrowskiego, Zygmunta Kielaka,
† Stanisława, Krystynę Brodów,
† Stanisławę Czyż, Henryka Oklesińskiego,
† Stanisławę, Stanisława Michalików, Mirosława Kołodziejczyka w 10 r.śm., cr. Michalików, Zwierzów, Kołodziejczyków, Osiaków,
† Stanisława Budzyńskiego.

godz. 18.00 † Bernardę Bajerę (greg. 8).

 

CZWARTEK – 9 V

godz. 7.00 rez. p. Maria U.

godz. 18.00 † Bernardę Bajerę (greg. 9).

 

PIĄTEK – 10 V

godz. 7.00 wolna.

(16.00 – 16.45 – spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin)

godz. 18.00 † Bernardę Bajerę (greg. 10).

 

SOBOTA – 11 V

godz. 7.00 † Bernardę Bajerę (greg. 11).

godz. 9.00 Pierwsza Komunia święta (ks. Jerzy)

godz. 11.00 Pierwsza Komunia święta (ks. Piotr)

godz. 18.00 rez. p. Teresa C.

Przypominamy, że w naszej Parafii w soboty Msza Święta o 18.00 sprawowana jest z formularza niedzielnego dla osób, które z bardzo ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w Eucharystii w niedzielę.