Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Rozdział pierwszy:
MÓJ ŚWIAT
Dz 6, 7

PYTANIA KONTROLNE

  1.Do jakich konsekwencji prowadziłoby usunięcie Przykazań Bożych z życia ludzkiego lub zastąpienie Przykazań ich odwrotnością?
  2.Jakie są skutki (negatywne i pozytywne) postępu technicznego?
  3.Jakie wartości mogą stanowiċ skałę, na której warto budowaċ dom własnego życia?
  4.Co jest podstawowym dobrem: wartości moralne czy postęp techniczny lub ekonomiczny? Odpowiedźuzasadnij.
  5.Co stanowi istotną wartośċ młodości?
  6.Dlaczego miłośċ stanowi o wielkości człowieka? Jaką pomoc daje Chrystus chrześcijaninowi, by umacniał się w miłości?
  7.Co to znaczy, że człowiek jest istotą społeczną?
  8.Na czym polega odpowiedzialnośċ za życie rodzinne, szkolne, wspólnotę narodu i Kościoła?
  9.Wyjaśnij przypowieśċ o ziarnku gorczycy (Mk 4, 30–32).


Następna:  Lekcja Nr 5  —   CZYM JEST MIŁOŚĆ?      |>>>>>|

Poprzednia:  Lekcja Nr 4
  —   CZY MOGĘ COŚ ZMIENIĆ W RODZINIE, SZKOLE, ŚWIECIE?      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |