Czytelnia parafialna – czyli...

Różności – artykuły, opracowania, dyskusje itp.

Wykaz artykułów — lista 12.

Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I


„W EURO KOPANA”

„W ogóle w zdolnościach malowania trawy, lukrowania i mydlenia oczu przed Euro 2012, władze miasta dojdą do perfekcji. Oto ratusz szeroko rozpowszechnia wyniki sondażu o wielkiej ufności warszawiaków w lokalną (i nie tylko) władzę. Czy Euro 2012 uda się? Jasne, że tak! A wiemy to właśnie z sondażu zleconego przez ratusz.”


„Agresywny laicyzm podnosi głowę”

„Myślę, że tym, którzy nie chcą upamiętnić katastrofy pod Smoleńskiem i tego, co działo się tuż po niej i trwa do dziś. Z tego, co widzimy, wynika, że obecny rząd wraz z nowym prezydentem za wszelką cenę dążą, aby tych wydarzeń nie upamiętniać. A trzeba nieustannie podkreślać, że tragedia, jaka wydarzyła się 10 kwietnia, nigdy nie miała sobie podobnych ani w dziejach Polski, ani całego świata. Dlatego tym bardziej trzeba ją upamiętnić, bo dla Polaków była ona szczególnie bolesnym doświadczeniem historycznym.”


„W Smoleńsku stracono już wiele śladów”

„Gdyby Rosja była państwem w pełni demokratycznym, moglibyśmy mieć zaufanie do działań rosyjskich władz. Pamiętajmy jednak o zabójstwie Aleksandra Litwinienki, Zelimchana Jandarbijewa [byłego prezydenta Czeczenii, zamordowanego w Katarze przez rosyjskich agentów – przyp. red.] itd. Dlatego możemy mieć tylko częściowe zaufanie do działań rosyjskich władz i powinniśmy je sprawdzać. A jak możemy to robić, skoro władze Polski zgodziły się na początku odstąpić od takiej możliwości?”


„Oficerowie BOR bronili ciała prezydenta”

„Jak relacjonuje jeden z uczestników zajścia, funkcjonariusze BOR utworzyli kordon wokół ciała prezydenta, nie godząc się na jego wydanie władzom Rosji. Wcześniej przykryli je własnymi marynarkami. Prezydencka ochrona mogła szybko zlokalizować ciało Lecha Kaczyńskiego dzięki chipowi, który prezydent miał w marynarce. Funkcjonariusze widzieli też ciało Marii Kaczyńskiej, ale nie byli już w stanie go „zabezpieczyć”, nie mogąc pozwolić sobie na rozproszenie.”


„Grzech śmiertelny hałas”

„Tęsknimy za ciszą i wpadamy w panikę, kiedy muśnie nas ona pośród wielkiej, nieskalanej natury, która nie zna hałasu, lecz podniosłą ciszę lub raz gwałtowne, raz łagodne tony. Burza, morska kipiel nie hałasują. Ich dźwięki są tylko kontrapunktem owej wszechobejmującej ciszy, pierwotniejszej niż wszystkie zjawiska we wszechświecie.
    Kto się ku niej zbliży, zrozumie słowa proroka Izajasza, które tak lubił Goethe: »W spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności jest siła wasza«.”


„Pułapki koedukacji”

„...Z konieczności więc chłopcy (także w Polsce) wychowywani są nie tylko wśród dziewczynek, ale także JAK dziewczynki, by nie rzec brutalnie, że wychowywani są – zwłaszcza przez szkołę – NA dziewczynki. Łagodność, spolegliwość, wcześniejszą dojrzałość rówieśnic z klasy daje im się za wzór dobrego sprawowania. Tymczasem oni są, z powodu wrodzonych cech neuropsychologicznych, inni: znacznie bardziej ruchliwi, wolniej dojrzewający, wymagający, żeby mówić do nich głośniej i oddziaływać na nich bardziej aktywnie.”


„Czas bez honoru”

„...Rzymianie, rzeźbiąc boga honoru, nadawali mu czasem rysy bohaterów. Jak wyglądaliby nasi – Kwaśniewski pochylony nad mogiłką w Charkowie, Kuroń z termosem w dłoni, Michnik w pozycji odczepcie się od Generała, Wałęsa z kieliszkiem w Magdalence, Bartoszewski pod krzesłem, Geremek – ech, lepiej nie mówić.”


„Świat, w którym narodził się Jezus Chrystus”

„Oprócz swoich osiągnięć budowlanych i architektonicznych Herod słynął z okrucieństwa. Dopuścił się wielu zbrodni, co przypisuje się jego chorobliwej podejrzliwości i bezwzględności. Jego twierdze służyły także jako więzienia, o czym później, około 30 lat po śmierci Heroda, przekonał się Jan Chrzciciel osadzony w Macheroncie.
    Despotyczny władca dopuścił się licznych egzekucji na swoich krewnych w obawie, że czyhają na przejęcie władzy. Kazał również stracić swoją żonę Mariamme i jej dwóch synów, a także własnego syna Antypatra, do którego stracił zaufanie.”


„Wierność i chwała — papiescy żuawi”

„Liczebność żuawów wzrosła do 8 tys. A było ich potrzeba, bo przeciwnik stawał się coraz bezczelniejszy. Bandy rewolucjonistów Garibaldiego wjeżdżały w granice państwa papieży i terroryzowały spokojną ludność (celowo wpuszczane przez wojska włoskie); jedna z nich złupiła katedrę w Bagnorea, rozbiła tabernakulum i ukradła naczynia liturgiczne, zbezcześciła obraz Maryi i ścięła głowy figurom świętych, skłuła krzyż bagnetami, a na koniec zastrzeliła niewinnego człowieka tak, by jego krew zbryzgała ołtarz.”


„Kot Schrödingera. Prosty bożek czy Bóg paradoksu?”

„Ta najważniejsza dla kota cząsteczka porusza się jednocześnie wszystkimi możliwymi drogami, tylko do chwili dokonania pomiaru. Przeprowadzenie jej obserwacji decyduje nieodwołalnie o drodze, którą poruszała się teraz, uderzając lub nie w licznik Geigera, a także milion lat temu. Przed obserwacją cząstki kot był jednocześnie żywy i martwy, a po obserwacji jest już kotem albo od dawna żywym, albo od dawna martwym. Tylko że przyczyna nastąpiła po skutku. Przy okazji rozstrzygnął się los kota.”


Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I