Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

1 niedziela Wielkiego Postu 

1 marca 2020 r.

i cały tydzień…

07:30     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 30)

09:00     †    Kazimierę Tadeusza FRELKÓW, Krzysztofa Józefę CHMIELEWSKICH, z r. FRELKÓW i WITKÓW

11:00     †    Albinę PRZASNEK (1 greg.)

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *    O z drowie, zgodę, błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz pokonanie ciężkiej choroby dla Pawła i jego rodziny

               *    W int. dziękczynno – błagalnej z ok. 25 r. ślubu Beaty i Tomasza z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz za zamarłych: Sylwestra Adelę KUBOWIAKÓW, Roberta PODSTAWKĘ, Eugeniusza SUDĘ i jego rodziców,

               *    Dziękczynno – błagalna w intencji Zofii z ok. 75 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Niej i całej rodziny

               *   

               †    Helenę Jana PIEŃKOWSKICH, z r. PIEŃKOWSKICH, Barbarę Andrzeja ZGÓDKÓW, Włodzimierza BRZOZOWSKIEGO

               †    Bożenę DOLATA (int. Od koleżanek Anny)

               †    Helenę JURKOWSKĄ w 20 r. śm., Wacława JURKOWSKIEGO

               †    Bolesława ZAWADKĘ (od Grzegorza z rodziną)

               †    Stanisławę WIĄCEK w 12 r. śm., Franciszka WIĄCKA

               †    Helenę BARANKIEWICZ, KAZIMIERZA BARANKIEWICZA, syna Kazimierza, Stanisławę STRZELEC, z r. STRZELCÓW, BARANKIEWICZÓW,

               †    Stanisława SMATRA (int. od r. Duszczyków)

               †    Romana Kazimierza Stanisławę GÓRSKICH, Kazimierę Bolesława Stanisława PIELASÓW, Henrykę WIECHETEK

               †    Wenantego PIOTROWSKIEGO w 1 r. śm., Janusza Jana Stefanię SOKÓW, z r. SOKOŁÓW, JURKOWSKICH, Zygmunta ZUCHOWICZA, Albinę BĄK z r. imienin, Jadwigę KULKA

               †    Helenę URLICH z r. imienin, Stanisława URLICHA

               †    Kazimierza RUMAKA z okazji imienin, z r. RUMAKÓW

               †    Arkadiusza POMIERNEGO (int. od nauczycieli z Żakowa)

               †    Małgorzatę Sylwestra KAPIASÓW, z r. PAŁDYNÓW, BIEROŃSKICH, KAPIASÓW, SOSZYŃSKICH

               †   

18:00     †    Kazimierza MAJSZYKA z ok. imienin, Mariannę Feliksa GRUBÓW, z r. GRUBÓW i MAJSZYKÓW

Poniedziałek

2 marca 2020

07:00     †    Albinę PRZASNEK (2 greg.)

18:00     †    Tadeusza w 40 r. śm., Zofię KUROWSKICH, Jadwigę Zygmunta OSICÓW, Ryszarda KUROWSKIEGO, z r. OSICÓW, KUROWSKICH, BOREJKÓW i ORNOWSKICH

Wtorek

 3 marca 2020

07:00     †    Albinę PRZASNEK (3 greg.)

18:00     †    O dar życia Bożego i łaskę Miłosierdzia Bożego dla Władysława ŻOŁĄDEK

Środa

4 marca 2020

07:00     †    Albinę PRZASNEK (4 greg.)

18:00     †   

               *    Intencja dziękczynna za udaną operację, za poddanie się woli Bożej, za lekarzy i personel medyczny, za wszystkich, którzy się modlili, o Boże błogosławieństwo, dalsze łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Tomasza

               *    Dziękczynno – błagalna w 18 r. urodzin dla Macieja, o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo MB dla Niego i całej rodziny

               *    Dziękczynno – błagalna w intencji Federiki

Czwartek

5 marca 2020

07:00     †    Albinę PRZASNEK (5 greg.)

18:00     †    O liczne powołania święte, charyzmatyczne, do zakonu, misyjne i kapłańskie

Piątek

6 marca 2020

07:00     *    Intencja dziękczynno – błagalna z ok. 96 r. urodzin Kazimiery z podziękowaniem za minione lata i otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB Nieustającej Pomocy na dalsze lata życia dla Niej i całej rodziny

18:00     †    Albinę PRZASNEK (6 greg.)

Sobota

7 marca 2020

07:00     †    Albinę PRZASNEK (7 greg.)

18:00     †    Kazimierza WĄSOWSKIEGO, Juliana Teofilę Halinę Stanisława WĄSOWSKICH, Janinę BŁAŻEJEWSKĄ, Stanisława Stefanię Józefę Wojciecha ŻACZKÓW, Janinę Stanisława DĄBROWSKICH, Henryka STAŃCZYKA, d. w c.c.

 2 Niedziela Wielkiego Postu

8 marca 2020

07:30     †    Albinę PRZASNEK (8 greg.)

09:00     †   

11:00     †    Helenę PIEŃKOWSKĄ, Pawła PIEŃKOWSKIEGO, Kazimierza MARKOWSKIEGO, z r. PIEŃKOWSKICH i MARKOWSKICH

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *    Dziękczynno – błagalna za Sabinę KRZYŻANOWSKĄ z ok. urodzin o wszelkie potrzebne łaski z podziękowaniem za opiekę MB

               *    Intencja dziękczynno – błagalna w dniu urodzin Roberta i w intencji rodziny Czajków

               *   

               †    Stanisława Annę CIEŚLAKÓW, Józefę Jana Stanisława CIEŚLAKÓW, Marię Stefana PADUKÓW, z r. TUWALSKICH, JAGLIŃSKICH, SŁODOWNIKÓW, GRYZÓW, OSICÓW

               †    Pawła BĄKA w 30 dzień

               †    Kazimierza Kazimierę BIELAKOWSKICH, Marka BIELAKOWSKIEGO, Janinę Zofię Stanisława SKUPSKICH, z r. BIELAKOWSKICH, SKUPSKICH

               †    Bolesława ZAWADKĘ w 30 dzień

               †    Mariannę Stanisława, syna Stanisława MAJSZYKÓW

               †    Michała CZYŻA w 4 r. śm., Bożenę CZYŻ

               †    Stanisławę CZAJKA w 2 r. śm., Henryka CZAJKĘ, z r. CZAJKÓW i MROCZKÓW

               †    Helenę Kazimierza WOŹNICÓW z ok. imienin, Wacława WOŹNICĘ, Michalinę Stanisława BUDZYŃSKICH, z r. BUDZYŃSKICH, BĘBNOWICZÓW, BĄTRUKÓW, BARANÓW, d. w c.c.

               †    Mariannę PAROBCZAK (intencja od sąsiadów)

               †    Jana Stanisława REK, Stanisława Zofię Stanisława SZCZĘSNYCH, Aleksandrę Józefa WITAN, Władysławę Stanisława REKÓW

               †    Bronisławę Wacława ZGÓDKÓW, Wiesławę Mariana BIEŃKO, Juliannę Aleksandra ZGÓDKÓW

               †    Alinę Bernarda MAZKÓW, Edwarda MAZKA w 4 r. śm.,

               †    Jana PSZONKĘ w 10 r. śm.,

18:00     †    Zygmunta DRÓŻDŻ w 7 r. śm.,