Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

5 niedziela zwykła

9 luty 2020 r.

i cały tydzień…

07:30     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 9)

09:00     †   

11:00     †    Jana JAŁOCHĘ w 24 r. śm., Helenę w 12 r. śm., , z r. JAŁOCHÓW i MAZKÓW

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *   

               †    Bolesława Jadwigę BOLECHOWSKICH, Zygmunta Leokadię WĄSOWSKICH, Zygmunta WĄSOWSKIEGO, Mariana STACHERĘ

               †    Romana WILKA w 3 m-c po śm., Ryszarda w 3 r. śm., Halinę WILK

               †    Halinę CZYŻKOWSKĄ w 30 dzień

               †    Halinę ZIELIŃSKĄ w 30 dzień

               †    Stanisławę Stanisława PSZONKÓW, Jana Genowefę Zygmunta DRÓŻDŻ

               †    Bolesława KULMĘ w 9 r. śm., Stefanię Stanisława KULMÓW, Annę ZGÓDKA, Stanisławę Janinę Stanisława JASTRZĘBSKICH,

               †    Krzysztofa GASEK w 16 r. śm., Grzegorza Zdzisława ŻAANDARSKICH, Stanisławę RUMAK, Anastazję Stanisława CHŁOPIKÓW

               †    Czesława BADURKA w 7 r. śm., Janinę BADUREK, Stanisława Janusza BOGUSZÓW

               †   

18:00     †    Janusza BOGUSZA w 7 r. śm., Stanisława BOGUSZA, Genowefę KAZKA, z r. KOMORKÓW, Ewę JAŁOCHA

Poniedziałek

10 luty 2020

07:00     †    Stefana CZYŻKOWSKIEGO w 10 r. śm.,

18:00     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 10)

Wtorek

 11 lity 2020

07:00     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 11)

18:00     †    Sławomira ŻUKOWSKIEGO w 19 r. śm.,

Środa

12 luty 2020

07:00     †    Krystynę BORKOWSKĄ, Władysława Janinę Edwarda Tadeusza Jerzego KARPIŃSKICH, z r. KAPRIŃSKICH, ZAWADKÓW

18:00     *    Intencja dziękczynna za udaną operację, za poddanie się woli Bożej, za lekarzy i personel medyczny, za wszystkich, którzy się modlili, o Boże błogosławieństwo, dalsze łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Tomasza

               †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 12)

               †   

Czwartek

13 luty 2020

07:00     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 13)

18:00     †    Mariannę PSZONKA w 8 r. śm., Stanisława Helenę Włodzimierza PSZONKÓW, z r. PSZONKÓW, PIOTRKOWICZÓW, WASĄŻNIKÓW

Piątek

14 ltuy 2020

07:00     †    Henrykę JURKOWSKĄ w 30 dzień

18:00     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 14)

Sobota

15 luty 2020

07:00     †   

18:00     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 15)

 6 Niedziela Zwykła

16 luty 2020

07:30     †    Mariannę DUSZCZYK (gerg. 16)

09:00     *    Int. dziękczynno – błagakna z ok. 18 r. urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia

11:00     †    Pawła SZUBIŃSKIEGO w 4 r. śm.,

12:30     *    ZA PARAFIAN

               *   

               †    Józefę Jana Leokadię Antoniego Adama MICHALIKÓW, Helenę Józefa OZIMKÓW, z r. MICHALIKÓW, OZIMKÓW, CEREGRÓW, SZOPÓW, WÓJCIKÓW i PIEKARSKICH

               †    Zygmunta SZCZĘSNEGO w 5 r. śm., Cecylię SZCZĘSNĄ, Elżbietę DYŻAKOWSKĄ, z r. STANIASZKÓW i SZCZĘSNYCH

               †    Pawła ZAWADKĘ w 10 r. śm., z r. ZAWADKÓW, CZAJKÓW

               †    Tadeusza WOŹNICĘ w 9 r. śm., Wandę WOŹNICA, Antoniego MOŻDŻONEK

               †    Władysława NOWAKOWSKIEGO w 11 r. śm. i jego rodziców

               †    Mariannę Tadeusza RUMAKÓW, z r. RUMAKÓW

               †    Władysława PŁOCHOCKIEGO w 2 r. śm.,

               †    Andrzeja ANTOSIEWICZA w 1 r. śm., z r. ANTOSIEWICZÓW, BALASÓW

               †    Zofię SPODAR w 4 r. śm., z r. SPODARÓW, CZYŻEWSKICH, d. w c.c.

               †    Mariana ŁUSZKIEWICZA

               †    Jana Władysławę KOWALIKÓW, Piotra Katarzynę ŻOŁĄDKÓW, Franciszka Irenę WIELĄDKÓW, Stanisława SANTORKA, Jana WILKA

               †   

18:00     †    Juliannę Antoniego Józefa Zofię Stanisława BUDZYŃSKICH, d. w c.c.