Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

22 Niedziela Zwykła

1 września 2019 r.

i cały tydzień…

07:30    †   Janinę i Czesława CEREGRA, z r. CEREGRÓW i MARKOWSKICH

09:00    †   Jana BARANA (greg. 1)

01:00    †   Tomasza WOŹNIAKA z okazji urodzin, Wacława SERAFINA, z r. SERAFINÓW, JAWORSKICH i WOŻNIAKÓW oraz z prośbą do MB o zdrowie w rodzinie

12:30    *   ZA PARAFIAN: chrzest:

               *    Dziękczynna w 90 r. urodzin, za dar życia, doznane dobro, łaski i opiekę z prośbą o dalszą opiekę i potrzebne łaski dla całej rodziny

               *    Dziękczynno – błagalna  okazji 20 r. ślubu p. Agaty i Dariusza z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Nich, ich córki i całej rodziny

               *    O światło Ducha Świętego dla Mai i Jakuba w nadchodzącym roku szkolnym

               *   

               †    Janinę DUSZCZYK l. 93 (intencja od synowej Małgorzaty z rodziną)

               †    Helenę CZAJKA w 1 r. śm., Feliksę Stefana Jana PSZONKÓW

               †    Helenę BRODA w 11 r. śm., Stanisława Jana Mariannę Jana BRODA, Jana Rozalię Stanisława WÓJCIKÓW

               †    Stanisława WOŹNIAKA (intencja od chrześnicy Pauliny z rodziną)

               †    Bronisławę i Franciszka SADOCH

               †    Krzysztofa Stanisławę RUMAKÓW, Bronisławę Józefa KOŁODZIEJCZYKÓW, Wiktorię Aleksandra GÓRKA, Wacława ŻELAZO, z r. KOŁODZIEJCZYKÓW, RUMAKÓW, GÓRKÓW, Mariannę HENRYKA CHOJECKICH

               †   

18:00     †    Stanisławę z ok. imienin Aleksandra POPIS, Stefanię Stanisława OSICA Stefanię Antosiewicz – Krupa, Helenę PIEŃKOWSKĄ, Pawła PIEŃKOWSKIEGO, Jana ŻOŁĄDEK

Poniedziałek

2 września 2019

07:00    †   Jana BARANA (greg. 2)

18:00    †  

Wtorek

  3 września 2019

07:00    †   Jana BARANA (greg. 3)

18:00    †   Bronisława Jadwigę KACZMARKÓ, Władysława Stefanię ZAWADKÓW, Jerzego Danutę ABRAMOWSKICH, Stanisława Janinę Mirosława URNBANIAKÓW, Barbarę Jadwigę Zofię, Stefana Leona Edmunda Mirosława Czesława, z r. KACZMARKÓW, ZAWADKÓW, ABRAMOWSKICH i URBANIAKÓW

Środa

4 września 2019

07:00    †   Jana BARANA (greg. 4)

18:00    †   Stefana CZYŻKOWSKIEGO o miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla Niego

            *  

            †  

Czwartek

5 września 2019

07:00    †   Jana BARANA (greg. 5)

18:00    †   Bernarda MIKITĘ w 11 r. śm., jego rodziców, z r. MIKITÓW, ŚWIĘCHÓW, WASILÓW

Piątek

6 września 2019

07:00    †   Jana BARANA (greg. 6)

18:00    †   Tadeusza RUNO w 13 r. śm., Andrzeja Henryka RUNO, Marię Michała BOROWSKICH, z r. RUNO i BOROWSKICH

Sobota

7 września 2019

07:00    †   Jana BARANA (greg. 7)

18:00    †   Reginę JACKIEWICZ z racji imienin

19:00    *   Ślub: Danuta i Rafał

23 Niedziela Zwykła

8 września 2019

07:30    †   Jana BARANA (greg. 8)

09:00    †   Dariusza PASZKOWSKIEGO w 8 r. śm.,

11:00    †  

12:30    *   ZA PARAFIAN

            *   Intencja dziękczynna w 80 r. urodzin Marianny AUGUSTYNIAK, o szczęśliwy przebieg operacji i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

            *  

            †   Zofię ŚWIĘCH w 30 dzień

            †   Stanisława WOŹNIAKA w 3o dzień

            †   Franciszka ZWIERZ w 30 dzień

            †   Kazimierę WÓJCIK w 8 r. śm., z r. CIĄĆKO i WÓJCIKÓW, Barbarę URBANEK w 2 r. śm.,

            †   Krzysztofa Stanisławę RUMAKÓW, Bronisławę Józefa KOŁODZIEJCZYKÓW, Wiktorię Aleksandra GÓRKA, Wacława ŻELAZO, z r. KOŁODZIEJCZYKÓW, RUMAKÓW, GÓRKÓW, Mariannę HENRYKA CHOJECKICH

            †   Tadeusza CELEJA w 18 r. śm., Stefanię Władysława CELEJÓW, Mariannę Józefa Janinę Zdzisława TRĄBIŃSKICH

            †   Tadeusza Stefanię KOWALSKICH, ich dzieci Tadeusza Jerzego i Annę, Zdzisława ROWICKIEGO i Jadwigę RUTA

            †  

18:00    †   Józefa BUDZYŃSKIEGO w 11 r. śm., z r. SIKORÓW, BUDZYŃSKICH, KACZMARKÓW i KUŚPITÓW