Przeskocz do treści

KSIĘGA INTENCJI

20 niedziela zwykła - Wniebowzięcie MB

15 sierpnia 2021 r.

i cały tydzień…

07:30    †    Janinę Władysława Edwarda Tadeusza Jerzego KARPIŃSKICH, Józefa DOMAŃSKIEGO, Krystynę BORKOWSKĄ, z r. KARPIŃSKICH i DOMAŃSKICH

09:00    †    Bernarda KRUPĘ w 49 r. śm., Jana Tomasza Józefa Bronisławę KRUPÓW, Piotra Katarzynę Janinę ŻOŁĄDKÓW, Krzysztofa ZDZIARSKIEGO, z r. KRUPÓW i DUSZCZYKÓW

11:00    *    ZA PARAFIAN

             *    O dar życia Stasia z prośbą o Boże błogosławieństwo z ok. chrztu świętego, za jego rodziców Katarzynę i Karola w 5 r. ślubu, jego siostrę Różę w 3 r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o opiekę MB dla całej rodziny

             *    Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marianny

             *    Dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za udaną operację z prośbą o powrót do zdrowia Bernarda, opiekę MB dla żony, dzieci i wnuków

             *    Dziękczynno – błagalna z ok. 1 r. urodzin Helenki

             *    O Boże błogosławieństwo , potrzebne łaski dla dzieci i wnuka

             *    O szczęśliwy zabieg i zdrowie dla Ryszarda

             *   

             †    Henryka Irenę MAKOSÓW, Mariannę MARTYNIUK, Bolesławę Stanisława Henryka JEŻAKÓW

             †    Renatę KSIĄŻEK w 16 r. śm., Jadwigę IŻAK w 16 r. śm., Jerzego WOJTECKIEGO, Juliusza GŁASKE, z r. MATAKÓW, WOJTECKICH, ZURAWSKICH i GŁASKA

             †    Edwarda PIEŃKOWSKIEGO

             †    Anielę Mariana z r. imienin, z r. FRELKÓW, TRZMIELÓW, ZGÓDKÓW,

             †    Jerzego SZUMIŃSKIEGO (od emerytów z Urzędu Gminy w Siennicy)

             †    Sabinę Feliksa Stanisława MAŚNIAKÓW, Mariannę Janusza Eugenię Stanisława LASKUS

             †    Jadwigę KULKA w 4 r. śm.,

             †    Jana PIEŃKOWSKIEGO (od Marianny Woźnicy)

             †    Stanisławę Krzysztofa RUMAKÓW, Bronisławę Józefa Henryka KOŁODZIEJCZYKÓW, Wiktorię Aleksandra GÓRKA, Wacława ŻELAZO, Mariannę Henryka CHOJECKICH, z r. RUMAKÓW, KOŁODZIEJCZYKÓW, GÓRKÓW

             †    Krystynę CZYŻKOWSKĄ w 4 r. śm., Wandę Marka CZYŻKOWSKICH, z r. CZYŻKOWSKICH, WIECHETKÓW,

             †    Stanisława Filipiec w 43 r. śm., Mariannę Marka FILIPCÓW, Jana DRÓŻDŻ

             †   

18:00    †    O zbawienie duszy Michała WILKA z ok. urodzin

Poniedziałek

16 sierpnia 2021

07:00    †    Edytę PAJDA w 30 dzień

18:00    †    Mariannę Stanisława WIECHETKÓW, Genowefę AUGUSTYNIAK, d. w c.c.

Wtorek

17 sierpnia 2021

07:00    †    Józefa – Lecha MAKOWSKIEGO o łaskę zbawienia

18:00    †    Dariusza PIĘTKĘ w 8 r. śm.,

Środa

18 sierpnia 2021

07:00    †    Kazimierę TUWALSKĄ w 30 dzień po pogrzebie

18:00    *    O szczęśliwy zabieg i zdrowie dla Ryszarda

             *   

             †    Tomasza SZCZEPANIAKA

             †   

Czwartek

19 sierpnia 2021

07:00    †    Janinę CZYŻ (int. od córki Bożeny)

18:00    †    Zofię BORKOWSKĄ (int. od Marcina Komosy z rodziną)

Piątek

20 sierpnia 2021

07:00    †    Janinę CZYŻ w 30 dzień

18:00    *    W intencja Jakuba w 30 r. urodzin z podziękowaniem za dotychczasowe życie z prośbą o dalszą opiekę dla Niego i rodziny

Sobota

21 sierpnia 2021

07:00    *    Dziękczynno – błagalna z ok. urodzin Mamy z prośbą o dary Ducha Św. i opiekę Opatrzności Bożej  i o zdrowie

16:00    *    Ślub: Mateusz i Ewelina

17:00    *    Ślub: Mateusz i Daria

18:00    †    Pawła PIEŃKOWSKIEGO w 11 r. śm.,

21 Niedziela Zwykła

22 sierpnia 2021

07:30    †    Kazimierza CHŁOPIKA w 3 r. śm., z r. CHŁOPIKÓW, RUMAKÓW, ŚWIĄTKÓW

09:00    †    Czesława JURKOWSKIEGO w 5 r. śm., Reginę JURKOWSKĄ, Piotra KIJEK, Mieczysława OSTROWSKIEGO, , z r. JURKOWSKICH, CZSZĘSNYCH, OSTROWSKICH i LUBÓW

11:00    *    ZA PARAFIAN

             *    Dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 10 r. ślubu, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marleny i Krzysztofa oraz syna Macieja

                                                         *     O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla r. MIROSZÓW,

W intencji dziękczynno – błagalnej z ok. 17 r. ślubu Elżbiety i Pawła z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Nich, dzieci i całej rodziny

             *    Dziękczynno – błagalna w 8 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę MB dla Niej, jej braci Bartosza, Jakuba, rodziców, dziadków, chrzestnych i c. rodziny

             *   

             †    Łukasza Kazimierza Bronisławę Piotra STRZELCÓW, Mariannę, Edwarda w 20 r. śm., BĄTRUKÓW, z r. STRZELCÓW, BĄTRUKÓW, RUTKOWSKICH, d. w c.c.

             †    Zofię DŁUŻEWSKĄ – KAŃSKĄ w 42 r. śm.,

             †    Edwarda BIEŃKOWSKIEGO

             †    Janinę CZYŻ – najstarszą siostrę Różańca św. przez wstawiennictwo Bolesnej MB Licheńskiej (int. od sióstr Różańca św. z Nowego Zglechowa)

             †    Annę Bolesława MAŚNIAKÓW z r. imienin, Wiktorię Władysława AUGUSTYNIAKÓW w kolejną rocznicę śm.,

             †    Bernarda Bolesława Janinę Bolesława WÓJCIKÓW, Helenę Eugeniusza Urszulę KOT

             †    Jana PIEŃKOWSKIEGO (od. wnuczki Renaty z rodziną)

             †    Jerzego SZUMIŃSKIEGO (od Teresy i Jerzego)

             †    Feliksę NIEMIEC w 4 r. śm.,

             †    Stanisława Jadwigę Danutę KACZMARKÓW, Zofię Jana TALARÓW, z r. KACZMARKÓW, KRÓLAKÓW

             †   

18:00    †    Genowefę i Bolesława DRÓŻDŻ, Mariannę Stanisława DRÓŻDŻ, Mariannę Stanisława BALASÓW