Przeskocz do treści

Informacje dotyczące udzielania sakramentu chrztu:

 1. Chrzty odbywają się we wszystkie niedziele i święta (także w pierwszy i drugi dzień Wielkanocy i Bożego Narodzenia) podczas Mszy Świętej o godz. 12.30. Możliwość chrztu w sobotę uzgadnia się z księdzem dyżurującym w Kancelarii Parafialnej (z odpowiednim wyprzedzeniem).
 2. W poniedziałek lub we wtorek przed niedzielą chrztu należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej (wystarczy jeden z rodziców) z odpisem aktu urodzenia dziecka z USC. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
 3. Rodzice chrzestni, którzy nie mieszkają na terenie naszej Parafii muszą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Parafię miejsca zamieszkania. Świadectwo przynosi rodzic dziecka w dniu spisywania aktu chrztu. Dotyczy to tylko chrzestnych spoza naszej Parafii.
 4. Chrzestni, którzy są z naszej Parafii zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (KPK kan. 874) muszą spełniać następujące warunki, aby pełnić tę funkcję:
  • jest wyznaczony przez rodziców dziecka,
  • ukończył min. 16 lat
  • jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić (osoba samotna lub po ślubie kościelnym),
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
   (Osoby, które nie spełniają choćby jednego z powyższych warunków nie mogą być chrzestnymi – kan. 874.)
 1. Chrzestnymi są dwie osoby (kobieta i mężczyzna). W uzasadnionych warunkach wystarczy jeden chrzestny.
 2. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i chrzestni powinni przystąpić do Sakramentu Pokuty.
 3. W dniu chrztu należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.
 4. W dniu chrztu należy przyjść do zakrystii 15 minut przed Mszą Świętą i złożyć podpisy w księgach chrzcielnych (rodzice i chrzestni)

Jeżeli ktoś nie mieszka na terenie naszej Parafii, a chce u nas ochrzcić dziecko musi mieć stosowną zgodę pisemną od kapłana z Parafii miejsca zamieszkania!