Powrót do nauczania Kościoła


Dziewiąte przykazanie:


NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO TWEGO


527. Czego żąda dziewiąte przykazanie?

Dziewiąte przykazanie domaga się przezwyciężenia poządliwości cielesnej w myślach i pragnieniach. Walka z pożądliweścią cielesną prowadzi przez oczyszczenie serca i praktykowanie cnoty umiarkowania.


528. Czego zakazuje dziewiąte przykazanie?

Dziewiąte przykazanie zakazuje kultywowania myśli i pragnień związanych z czynami zakazanymi przez szóste przykazanie.


529. Jak osiągnąċ czystośċ serca?

Ochrzczony, za pomocą łaski Bożej i walcząc z nieuporządkowanymi pragnieniami, osiąga czystośċ serca przez cnotę i dar czystości, czystośċ intencji, czystośċ spojrzenia zewnętrznego i wewnętrznego, czuwanie nad uczuciami i wyobraźnią, modlitwę.


530. Jakie są inne wymagania czystości?

Czystośċ domaga się wstydliwości. Wstydliwośċ chroni intymnośċ osoby i związana jest z czystością, świadczy o jej czujności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia. Wyzwala z szerzącego się erotyzmu i usuwa to wszystko, co sprzyja nieprzyzwoitej ciekawości. Domaga się także oczyszczenia klimatu społecznego przez nieustanną walkę z permisywizmem obyczajów, który opiera się na błędnej koncepcji wolności ludzkiej.Kompendium KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Powrót do nauczania Kościoła