Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
ROK Z CHRYSTUSEM W KOŚCIELE

10. Zasiadł po prawicy Ojca

Uroczystośċ Wniebowstąpienia Pańskiego to dzień, w którym wspominamy osta­tnie ukazanie się Jezusa apostołom.Bóg mówi

Jezus powiedział do apostołów: Idąc na cały świat głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, kto zaś nie uwierzy, będzie potępiony. Powiedziawszy to Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli nauczając wszędzie. A Pan wspomagał ich i umacniał ich naukę znakami, które im towa­rzyszyły.

Mk 16, 15–16. 19–20.
Zastanów się
»Jaki nakaz dał Jezus apostołom?
»Czy spełnił swoją obietnicę, że będzie z nimi?
»Jezus wstąpił do nieba, wyniósł do chwały nieba swoje człowiecze­ństwo. Jakie to znaczenie ma dla nas, ludzi, dla naszego człowie­cze­ństwa?

Nakaz, jaki Jezus daje apostołom, nosi nazwę nakazu misyjnego. Wszyscy, któ­rzy są uczniami Chrystusa, są wezwani do głoszenia Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny. Głosimy ją przez słowa o Bogu, przez zachowywanie Bożych Przykazań, przez trwa­nie w łączności z Jezusem w sakramentach świętych. Trzeba zadawaċ sobie również pytanie, czego Chrystus od nas się domaga? Mówi się, że każdy człowiek ma dane od Boga powołanie. I to jest prawda. To powołanie każdy z Was powinien odkrywaċ w ramach tego nakazu misyjnego: W jaki sposób mam głosiċ innym Dobrą Nowinę? Większośċ z Was założy rodziny, rodziny katolickie. Będziecie swoim dzieciom głosiċ, że Bóg kocha człowieka i Go zbawił. Ale może niektórych z Was Chrystus powołuje do pójścia na drogę służby Kościołowi w kapłaństwie lub zakonie? Powołanie trzeba do­brze poznaċ, przemyśleċ, modliċ się, by Wasza decyzja była zgodna z planem Jezusa. Ale gdy człowiek wie, czego chce od niego Chrystus, nie powinien mówiċ: Nie!
   Bo Chrystus ma prawo do naszego serca i naszego życia, bo nas zbawił swoją krwią, wykupił nas z grzechu. Człowiek, gdy mówi Chrystusowi: Tak, wówczas jest szczęśliwy, widzi cel swojej drogi, choċ czasem nie bez trudu osiąga się jej kres.

Dlatego módlcie się o poznanie swojego powołania, zwłaszcza teraz, gdy przygo­towujecie się do bierzmowania.Następna:  Temat Nr 11  —   DUCH PRAWDY      |>>>>>|

Poprzednia:  Temat Nr 9  —   ŻOŁNIERZ CHRYSTUSA      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |