Ks. Piotr Tomasik — „DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum


Rozdział trzeci:
DROGOWSKAZY DO SZCZĘŚCIA

28. Czy naprawdę chcę byċ wolny?

Narkotyki

Odpowiedźna pytanie postawione w tytule wydaje się bardzo prosta. Naturalnie, każdy normalny człowiek chce byċ wolny. A jednak są sytuacje, w których człowiek sam wchodzi w niewolę. Tak historię swego kolegi opisuje 18-letni chłopak:Listy,
opinie

Mój kumpel od czterech lat jest narko­manem. Kiedy w czasie remontu przyklejano płytki PCV klejem, zapach kleju mu się ba­rdzo spodobał, bo, jak mówił, w głowie mu wirowało. Jego mama była pielęgniarką i trzymała w domu całą stertę leków. Poszli z kolegą do kina, najedli się tabletek. Potem coś znów mu przed oczami wirowało, aż stracił przytomnośċ. Skończyło się na płukaniu żołądka w szpitalu.

W domu w tym czasie u niego się pogo­rszy­ło, bo jego rodzice się rozwodzili. Wszedł w nowe środowisko, jego nowi kole­dzy dali mu trawkę, żeby zapalił. Zaczął braċ prochy na złośċ matce, która rozpa­cza­ła, krzyczała i wygrażała.

Potem pojechał do Jarocina. Tam zjeżdża się mnóstwo rockowych idoli. Podziwiał ich i naśladował. W Jarocinie nauczył się robiċ „kompot” z makówek. Miał przyjaciół narkomanów. Przyszedł dzień, że zabrakło mu forsy na „działkę”. Uciekł z domu, bo matka płakała. Błąkał się po dworcach, spał w przejściach podziemnych, piwni­cach, parkach. Po paru miesiącach znale­źli go martwego w parku. Przyszła nieocze­kiwanie zima, a on „naċpany” leżał na ławce. Nawet nie poczuł, jak umarł.


Dlaczego młodzi ludzie sięgają po narkotyki? Najczęściej z ciekawości, z braku odwagi, żeby odmówiċ, na znak protestu przeciw dorosłym. Miła atmosfera, odpo­wie­dni klimat, urodziny koleżanki. Ktoś przynosi trawkę i wszystkich częstuje. Głupio odmówiċ. Zwłaszcza gdy się nie ma dośċ odwagi.Zapamiętaj
Nawet jednorazowe zażycie narkotyku stanowi poważne niebezpieczeństwo. Jeżeli się sięga po narkotyk po raz drugi lub trzeci, może to byċ początek końca. Jeśli chcesz byċ wolny i szczęśliwy, naucz się odmawiaċ!

Na początku drogi uzależnienia trudno wytłumaczyċ narkomanowi, że jest chory. Jest on bowiem święcie przekonany, że w każdej chwili może przestaċ braċ. Jednak później, kiedy odstawi narkotyk, pojawiają się bóle stawów, mięśni, rozstrój żołądka, torsje, silny niepokój wewnętrzny, osłabienie. Jest to tzw. głód narkotyczny, wido­czny znak uzależnienia.

Leczenie z narkomanii jest bardzo trudne. Niemniej jednak musi byċ podjęte po to, by człowieka uratowaċ. Jeśli znacie w swoim otoczeniu osoby, które biorą narko­tyki, warto się nimi zainteresowaċ, pomóc im. W każdym większym mieście jest ośro­dek pomocy osobom uzależnionym.

Jeśli spotkaliście tzw. dealerów [czyt.: dilerów], czyli handlarzy narkotyków, powinniście dyskretnie, ale stanowczo powiadomiċ Waszych rodziców lub nauczycieli. Handlarzy narkotyków nie wolno kryċ, bo oni sprzedają śmierċ. Jeśli jesteście so­li­da­rni, jeśli nie chcecie wydaċ takich ludzi, to pamiętajcie, że czynicie się odpowiedzialni za śmierċ tych, którzy umrą po przedawkowaniu narkotyków. Handlarze narkotyków to handlarze śmierci. Tylko wspólna walka z ich podłą działalnością może ukróciċ ten zbrodniczy proceder, jaki prowadzą.

Potrzeba także komentarza odnośnie do czynionego w niektórych publikacjach podziału na narkotyki miękkie i twarde. Podział ten zakłada, że narkotyki miękkie nie są tak szkodliwe dla zdrowia. Niemniej również one uzależniają, a nałóg prowa­dzi człowieka do sięgnięcia po narkotyki twarde. Pamiętajcie, że takie sztuczne po­działy są ukrytą formą nieuczciwej promocji, reklamy narkotyków. Reklamę tę pro­wa­dzą ludzie bez sumienia, żerujący na krzywdzie ludzkiej, zarabiający na ludzkich tragediach ogromne pieniądze.Zastanów się
W jaki sposób odmówisz, jeśli znajdziesz się w sytuacji, kiedy...
»... w czasie przerwy, w szkole, kolega proponuje Ci wspólne wypalenie trawki?
»... koleżanka, którą poznałeś na urodzinach kumpla, zaprasza Cię do domu. Wspólnie słuchacie muzyki. Ona wyjmuje z biurka tabletki, częstuje Cię i zapewnia, że po ich zażyciu poczujesz się wspaniale?
»... kolega zdobył środki uspokajające i zaprasza do wspólnego odlotu?

Alkohol

Uczeń klasy II jednego z podwarszawskich gimnazjów tak opisuje wycieczkę klasową:Listy,
opinie

Na początku roku szkolnego nasza klasa pojechała na wspólną wycieczkę w góry. Moi koledzy wzięli wiele butelek wina, piwa, kilku miało wódkę. W pociągu, którym podróżowaliśmy, jechało jeszcze kilka klas z rozmaitych innych szkół. Prawie wszyscy po dwóch godzinach byli pijani. Piły również niektóre dziewczyny.

Przymus picia, jaki obowiązywał w naszej klasie, nie pozwolił, żeby ktoś nie spróbował alkoholu. Może 2–3 osoby się wyłamały. Kiedy jest impreza szkolna, kiedy jest wycieczka, ludzie uważają, że trzeba koniecznie wszystko zakropiċ alkoholem. Robią to nawet ci, którym alkohol nie smakuje.


Nie wszystkie wycieczki szkolne tak wyglądają. Niemniej jednak na pewno spotkaliście się ze zjawiskiem picia alkoholu przez młodzież na rozmaitych spotkaniach. I z faktem, że po takich imprezach jest pewna grupa osób, która o własnych siłach nie może dojśċ do domu. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, że ludzie zdawałoby się inteligentni, nie potrafią się bawiċ bez alkoholu? Nie potrafią byċ radośni i weseli, albo też nie potrafią prowadziċ interesujących rozmów, jeśli wcześniej nie pomogą sobie alkoholem. A z drugiej strony skąd bierze się przymus, który każe wielu młodym ludziom sięgnąċ po alkohol, bo nie potrafią zlekceważyċ fałszywego argumentu: Co z ciebie za mężczyzna?Zastanów się
»Czy bardziej dorosły jest człowiek, który ma własne zdanie, który, mimo groźby ośmieszenia, potrafi jasno i konsekwentnie powiedzieċ: nie, czy też taki, którą swej męskości musi dowodziċ za pomocą picia?
»Praktyka uczy, że osoby, które wcześnie zaczynają piċ alkohol (nawet w małych ilościach, bez upijania się), dużo szybciej się uzależniają i stają się alkoholikami. Czy jednak nie warto przemyśleċ potrzeby powstrzymywania się od picia alkoholu do 18 lat? Dla swego dobra, dla pokazania, że ma się silną wolę.
»Czy znasz kogoś, kto nadużywa alkoholu? Czy chciałbyś byċ taki, jak on? Czy uważasz, że alkoholik jest człowiekiem szczęśliwym? Porozmawiajcie na ten temat w klasie.

Jest wiele przyczyn, dla których ludzie sięgają po alkohol i narażają się na popadnięcie w nałóg niszczący życie ich samych oraz ich bliskich. Można wyróżniċ kilka stylów picia:


»Picie wynikające z braku akceptacji samego siebie. Człowiek przez chwilę chociaż chciałby byċ kimś innym. Alkohol daje mu takie złudzenie.
»Picie, w którym po spożyciu pewnej ilości alkoholu człowiek staje się rozmowniejszy, łatwiej nawiązuje kontakty. Smutne jest, gdy człowiek wtedy, gdy nie jest pod wpływem alkoholu nie potrafi inteligentnie rozmawiaċ. Jeśli człowiek przedawkuje picie w celach polepszenia kontaktu z innymi, staje się męczący dla otoczenia, mówi głupoty i staje się pośmiewiskiem. Obraz pijaka bełkoczącego bez ładu i składu na pewno nie jest Wam obcy.
»Picie dionizyjskie. Dionizos był greckim bożkiem winnej latorośli. Picie dionizyjskie to picie dla polepszenia własnego obrazu świata, bowiem życie postrzegane jest jako szare, smutne, beznadziejne. Warto zauważyċ, że to picie zmienia obraz świata na krótki czas, gdy działa alkohol. Kiedy trucizna przestaje działaċ, smutny obraz świata jest jeszcze bardziej smutny, natomiast przyczyny tego wszelkiego zła nie zostały z całą pewnością usunięte.
»Picie na smutno. Jest to picie określane mianem zalewania robaka. Nie prowadzi ono do rozwiązania problemów. Po wytrzeźwieniu wraca jeszcze większy stres. Człowiek chce uciec przed światem, a nie naprawiaċ go. W ten sposób bardzo szybko stacza się na dno.

W Polsce alkoholizm jest niestety chorobą kilku milionów. Choroba ta rozwija się szybko u ludzi, którzy zaczęli piċ wcześnie. Leczenie młodocianych alkoholików jest bardzo trudne i rzadko bywa skuteczne. Czy warto niszczyċ swoje życie i szczęście? Co zatem czyniċ? Wydaje się, że w kraju tak rozpitym jak Polska jedyną drogą jest tworzenie kultury abstynencji, czyli niepicia. To pomoc dla Was, byście nie weszli w ten straszny nałóg. Ale to pomoc także dla tych, którzy mają problem z alkoholem. Przyczyna picia jest wśród młodzieży prawie zawsze społeczna: pije się ze strachu, by nie przeciwstawiċ się grupie. Warto, byście ten bezsensowny zwyczaj przełamali. Przez zwykłą życzliwośċ dla Waszych koleżanek i kolegów, którzy mają kłopot z opanowaniem się. Czy naprawdę chcecie byċ winni ich uzależnienia, ruiny ich życia?Zapamiętaj
Alkoholizm jest trudną do uleczenia chorobą. Rujnuje ona życie i szczęście osób, które na nią zapadły. Każdy z nas jest narażony na tę chorobę. Każdy z nas jest też odpowiedzialny za los nie tylko swój, ale także koleżanek i kolegów, którzy mogą wciągnąċ się w ten nałóg.Zastanów się
Jakich argumentów użyłbyś w różnych sytuacjach, namawiany do picia alkoholu:
»na wycieczce szkolnej,
»na urodzinach kolegi,
»na przyjęciu rodzinnym,
»na dyskotece lub koncercie?

Papierosy

I wreszcie problem palenia papierosów. Kolejny nałóg, z tych trzech najmniej może groźny, ale również niebezpieczny, a z całą pewnością najbardziej powsze­chny. Nałóg palenia jest też nałogiem ogromnie aspołecznym. Palacze, ludzie skąd­inąd dobrze wychowani, nie potrafią często opanowaċ się w paleniu tak dalece, że trują również niepalących wbrew ich protestom.

W dymie papierosowym znajduje się blisko 5000 chemicznych składników, z których 300 ma ujemny wpływ na zdrowie człowieka. Do najniebezpieczniejszych należą: nikotyna, tlenek węgla, cyjanowodór, siarkowodór i rakotwórcze substancje smołowe. Palenie papierosów jest przyczyną wielu chorób nowotworowych i serca. I to jest pierwszy powód, dla którego palenie jest czymś moralnie złym.

Drugim natomiast powodem, dla którego nie warto ulegaċ pokusie palenia, jest nasza wolnośċ. Znane są przypadki, gdy ludzie w obozach koncentracyjnych potrafili oddaċ porcję żywnościową, choċ byli głodni, byle tylko dostaċ papierosy. To straszne uzależnienie, ograniczenie wolności, które każdemu z nas grozi. Nie ma co się oszu­ki­waċ, nałogi nie przynoszą ludziom szczęścia. Są one spętaniem naszej woli.

Skąd bierze się taka akceptacja dla palenia i picia? Chyba niemały wpływ mają tutaj środki przekazu i oglądane przez nas filmy. Zauważcie, że wręcz koniecznością jest, by aktor na planie filmowym pił i palił. To jest ukryta reklama tych środków, a my niestety bezkrytycznie takiej reklamie poddajemy się. Czy człowiek nie może żyċ na własny rachunek? Czy nie potrafi myśleċ po swojemu? Czy widząc zło, musi w nim koniecznie mieċ udział?Zapamiętaj
Papierosy szkodzą zdrowiu, są przyczyną wielu chorób. Dlatego palenie papierosów, a zwłaszcza zgoda na to, by staċ się palaczem nałogowym, jest wykroczeniem przeciw V Przykazaniu Bożemu.

Jak zatem staċ się prawdziwie wolnym? Trzeba nauczyċ się odmawiaċ! I to jest podstawowa rada: Nauczyċ się odmawiaċ! Jeśli zdajecie sobie sprawę., że jakieś postępowanie jest złe, to odmawiajcie! Człowiek odważny to taki, który potrafi prze­ciw­stawiċ się grupie, odmówiċ, powiedzieċ: Nie! Taką odwagę kształtuje człowiek, kiedy pozwala się prowadziċ Bogu, kiedy rozumie, że Chrystus jest blisko i że poma­ga. Zauważył to św. Paweł, kiedy pisał w Liście do Filipian:Bóg mówi


Mogę wszystko w Tym, który mnie umacnia.

Flp 4, 13


Pozostaje jeszcze problem, który leży u źródeł tego, iż ludzie sięgają po środki uzależniające. Jest nim poczucie osamotnienia. Każdy człowiek potrzebuje akceptacji, potrzebuje, by ktoś okazał mu przyjaźń, a przynajmniej zainteresowanie dla jego problemów. Jeśli wśród nas są osoby odrzucane, to one mogą byċ narażone na pokusę sięgnięcia po takie środki, choċby po to, by wkupiċ się lub lepiej wypaśċ w oczach rówieśników. Nie wolno pozwoliċ, że by wśród chrześcijan takie sytuacje zdarzały się. Bądźcie odpowiedzialni za Wasze koleżanki i Waszych kolegów. Bądźcie dla wszystkich przyjaźni. Niech w Waszym towarzystwie nikt nie czuje się odrzucony.Przeczytaj

Nie podobna żyċ bez pociechy. Pociechą jednak nie może byċ ani alkohol, ani wszelkiego rodzaju narkotyki, które chwilowo odurzają, a potem wtrącają w ciemną noc niewoli.

Pociecha to nie ulewa słów. (...) Pociecha to dobra twarz w pobliżu ciebie, ktoś, kto rozumie twoje łzy, słyszy skargę twego serca. To ktoś, kto pozostaje przy tobie w chwilach zwątpienia, załamania i lęku, by zwróciċ twoją uwagę na niebo usłane gwiazdami.

Phil Bosmans, Byċ człowiekiem


I właśnie dlatego trzeba będzie podjąċ ten temat bardzo ważny dla Was, dla każdego zresztą człowieka: Czym jest przyjaźń? Ale o tym dowiecie się na następnej lekcji.Praca domowa
1.Wymyśl własne hasło antynikotynowe.
2.Napisz list do kolegi, który pije. W liście tym pokaż mu, jak wiele traci, jak naraża na szwank własne szczęście.
3.Czy w Twojej okolicy znajdują się ośrodki pomocy uzależnionym?Następna:  Lekcja Nr 29  —   CZYM JEST PRZYJAŹŃ?      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 27  —   CZY KOCHAM SWOJE ŻYCIE?      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |