Ks. Piotr Tomasik — „SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
PRZYWRÓĆ MI ŻYCIE WEDŁUG TWEGO SŁOWA
Ps 119, 25

Tematy dodatkowe związane z uroczystościami przeżywanymi w roku kościelnym


Uroczystośċ Zesłania Ducha Świętego

Duch prawdy


Na zakończenie okresu wielkanocnego Kościół obchodzi uroczystośċ Zesłania Ducha Świętego, dzień narodzin Kościoła. Oto na zalęknionych apostołów zstąpił Duch Święty, który uzdolnił ich do mężnego, odważnego głoszenia prawdy, że Jezus żyje. Opis tego wydarzenia znajdziecie w lekcji 10.Przypomnij sobie

Dary Ducha Świętego powodują, że człowiek staje się otwarty na działanie łaski Bożej. Dopełniają one i udoskonalają cnoty tych, którzy je otrzymują. Darami Ducha Świętego są:

»mądrośċ
»rozum
»rada
»męstwo
»umiejętnośċ
»pobożnośċ
»bojaźń Boża


Okres gimnazjum to czas przygotowywania się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. To ma byċ sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Módlcie się do Ducha Świętego, by rozwijał w Was swoje dary, których zadatek otrzymaliście na chrzcie świętym:
Módlmy się

Duchu Święty, racz mi udzieliċ daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne.

Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile jest to tylko możliwe dla nieudolności ludzkiej.

Daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata.

Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą.

Daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym byċ wystawiony.

Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej.

Daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obraziċ jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów, Duchu Święty, dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośċuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij, Duchu Święty, moje serce Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku. Amen.
Poprzednia:  Tematy dodatkowe  —   ŚWIĘTA MOJEGO ZBAWIENIA      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |