Ks. Piotr Tomasik


„SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum

Kuria Biskupia
Diecezji Warszawsko–Praskiej
Warszawa 1999
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko–Praskiej z 28 czerwca 1999 r. nr 864(K)99


†Stanisław Kędziora
WIKARIUSZ GENERALNY
Ks. Robert Szewczyk
NOTARIUSZ

ISBN 83–87856–08–8


Składam serdeczne podziękowania:
»  JE Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Romaniukowi za konsultację biblijną,
»  mojej Mamie, Dr Ewie Tomasik, za konsultację pedagogiczną i polonistyczną,
»  Siostrom Beacie Sabarze i Otylii Pierożek za konsultację katechetyczną.

Ks. Piotr Tomasik


Wszystkie cytaty perykop biblijnych (poza tymi, w których podano nazwę tłumaczenia lub nazwisko tłumacza) pochodzą z Biblii warszawsko–praskiej w przekładzie bpa Kazimierza Romaniuka.Drodzy młodzi Przyjaciele!


Oto znaleźliście się w nowej szkole. Innej, może trudniejszej, ale na pewno bardziej dorosłej. Gimnazjum ma Was nauczyċ myśleċ samodzielnie, przekazaċ Wam niezbędną wiedzę o świecie, który Was otacza, i daċ Wam umiejętnośċ poruszania się w nim. Macie bowiem w przyszłości staċ się ludźmi, którzy będą świat zmieniaċ. W tym poznawaniu świata nie może zabraknąċ miejsca dla wiedzy religijnej, która prowadzi do spotkania z Bogiem żywym i prawdziwym. Przemieniaċ świat znaczy dla człowieka wierzącego wypełniaċ nakaz, jaki dał nam Stwórca: Czyńcie sobie ziemię poddaną. A Jezus dodał: Królestwo Boże jest w was.

W klasie I sięgniemy do źródeł. Podstawowym źródłem chrześcijaństwa jest Boże Słowo. To tego Słowa spragniony jest świat. Objawiło się ono na kartach Starego Testamentu. Te bardzo dawne historie ukazują nam ludzi, którzy, tak jak my, mieli wiele problemów, pytali o sens swojego życia, cierpienia, znali smak radości, zwycięstwa, ale też i klęski. Historia tych ludzi uczy nas, jak człowiek wierzący może przezwyciężaċ zło i pomnażaċ dobro w swoim życiu.

Bóg w pełny sposób objawił się w Jezusie Chrystusie. Dlatego też Jego tajemnica i wydarzenie staną się przedmiotem Waszej nauki. Chrystus umarł i zmartwychwstał z miłości do nas, dla naszego zbawienia. On wciąż żyje w swoim Kościele. Poznawaċ będziemy dzieje tej wspólnoty wierzących, krętych czasem dróg ludzkich, na których Chrystus odcisnął swoje znamię świętości. W tym roku przedmiotem zainteresowania uczynimy dwie wielkie epoki, o których będziecie uczyċ się na lekcjach historii, mianowicie starożytnośċ i średniowiecze.

Przed Wami wielka praca. Zdaję sobie sprawę, że pewne fragmenty tego podręcznika mogą się wydawaċ niektórym z Was za trudne. Ale przecież ci, którzy chcą głębiej zastanawiaċ się nad życiem i nad światem, muszą niekiedy się natrudziċ. Nie żałujcie tego trudu myślenia. Zobaczycie, że on się Wam opłaci. Kiedy coś w tej książce będzie całkiem niezrozumiałe, pytajcie Waszych nauczycieli religii. Oni są po to, by Wam objaśniaċ prawdę o Bogu.

A jak skończycie ten rok nauki, napiszcie koniecznie, co sądzicie o tym nowym podręczniku. Wasze uwagi prześlijcie do mnie przez Waszych nauczycieli religii.

Zostańcie z Bogiem!

Ks. Piotr TomasikNastępna:  Lekcja nr 1  —   PO CO ŻYĆ?      | > > > > > |


| powrót do startu |