| powrót do czytelni |

ks. Michał Bednarz

„Pytania do Biblii”

Rozdział drugi: Co wiemy o życiu i działalności Jezusa?

1. Czy można wierzyċ Ewangeliom, skoro napisali je ludzie, którzy wierzyli w Jezusa?
2. Dlaczego w Ewangeliach opisy tych samych wydarzeń różnią się między sobą?
3. Czy potrzebna jest Ewangelia świętego Marka?
4. Dlaczego święty Mateusz napisał Ewangelię?
5. W czym tkwi odmiennośċ Ewangelii świętego Łukasza?
6. Jak święty Jan ujmuje problem wiary?
7. Któremu z Ewangelistów wierzyċ?
8. Kto jest Zbawicielem: Maryja czy Jezus?
9. Dlaczego urodził się w Betlejem?
10. Dlaczego nie ma pokoju w Betlejem?
11. Dlaczego święty Józef chciał oddaliċ Maryję?
12. Dlaczego nadano Mu imię Jezus?
13. Kim byli mędrcy, którzy przybyli do Betlejem?
14. Czy mędrców prowadziła gwiazda?
15. Czy Święta Rodzina musiała uciekaċ aż do Egiptu?
16. Czy Jan Chrzciciel był we wspólnocie esseńczyków?
17. Dlaczego Jezus przyjął chrzest z rąk swego poprzednika?
18. Dlaczego Jezus był kuszony na pustyni?
19. Jakim językiem mówił Jezus?
20. Ile języków znał Jezus?
21. Czy tłumy, które otaczały Jezusa, mogły Go usłyszeċ?
22. O czym mówił Łazarz, gdy Jezus go wskrzesił?
23. Dlaczego Jezus spożył wieczerzę paschalną?
24. Kiedy Jezus spożył wieczerzę paschalną?
25. Co to znaczy, że Eucharystia jest Nową Paschą?
26. Dlaczego podaje się tylko Ciało Jezusa?
27. Czy krzyż jest znakiem pogańskim?
28. Dlaczego krzyżowano ludzi?
29. Jak krzyżowano ludzi?
30. Czy Jezus umarł na palu?
31. Ile dni Jezus pozostał w grobie?
32. Nie mogę zrozumieċ zmartwychwstania
33. Czy to nie jest dziwne, że kobiety pierwsze uwierzyły w zmartwychwstanie Jezusa?

Rozdział trzeci: O czym Jezus uczył? | > > > > > |
Powrót do: Spis treści ksiązki | < < < < < |


| powrót do startu |    | powrót do czytelni |