Czytelnia parafialna – czyli...

Różności – artykuły, opracowania, dyskusje itp.

Wykaz artykułów — lista 12.

Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I


„Co buduje szacunek?”

Marian Miszalski

„...Rząd Donalda Tuska poczynił tymczasem pewne obietnice byłym właścicielom, dotyczące odszkodowań reprywatyzacyjnych. To dobrze, okradzionym obywatelom należy się rekompensata, ale ta reprywatyzacja nie może uprzywilejowywaċ "za pochodzenie", nie może zatem byċ oparta na kryteriach rasowych. I nie może dopuszczaċ do tych rekompensat organizacji żydowskich z "przedsiębiorstwa Holocaust", o którym trafnie pisze prof. Norman Finkelstein, Żyd przecież, w swej książce pod takim właśnie tytułem. Też "antysemita"?...”


„Głód to moje drugie imię”

Katarzyna Wojnarowska

„...Wrzucałam w siebie jak opętana tony fast-foodowego jedzenia - hamburgery, chipsy, jakieś batony... a potem garście tabletek przeczyszczających, by ten śmietnik z siebie wyrzuciċ. Wyobrażam sobie, jak musiał wyglądaċ mój przewód pokarmowy. A wiesz, co kwas żołądkowy robi ze szkliwem zębów? Koszmar. Do bólu całego ciała doszedł jeszcze ten — puchły mi stawy, łamały się paznokcie.”


„Powiedz mi, co czytasz, a powiem ci kim jesteś...”

ks. Grzegorz Ułamek

„...Trudno oprzeċ się wrażeniu, że te pisma w większości przypadków są dla przysłowiowych „blondynek” i bynajmniej nie chodzi tu o kolor włosów. Mówi się, że czytelniczkami tych pism są tylko tzw. kury domowe, ale to nieprawda. Wiele pracujących i wykształconych kobiet, także nauczycielek i matek, nie tylko przerzuca, ale dośċ systematycznie „studiuje” zawartośċ kilku tytułów. Lektura tego typu spłyca życie, bo zionie z niej umysłową płycizną, a gazetki są naturalną kontynuacją telenowel i wstępem do sitkomów.”


„Szkodliwe eksperymenty”

Jolanta Dobrzyńska

„...Wiele spraw w polskim szkolnictwie wymaga spokojnego naprawiania i doskonalenia, bez wywracania systemu. Rewolucje edukacyjne są czasem konieczne, ale same w sobie są rzeczą złą. O powodzeniu w nauczaniu decydują bowiem ciągłośċ i komplementarnośċ programowa oraz organizacyjny spokój. Filozofia permanentnej zmiany, będąca kołem zamachowym współczesnej gospodarki, jest wrogiem edukacji. Wciąż reformując, niczego nie doskonalimy. Narażamy się za to na eksperymenty szkodliwe.”


„Wyspa szczęścia”

Ewa Polak–Pałkiewicz

„...Swoisty «dogmat» o tym, że dzieci muszą byċ zabawiane w każdej sytuacji, by mogły na czymś skupiċ uwagę, jest przyjmowany bezkrytycznie przez wielu rodziców i nauczycieli, a nawet nakazywany przez dyrekcje szkół, które na różnych kursach przeprowadzanych w duchu nowej ideologii zostały utwierdzone w przekonaniu, że jeżeli uczniowie nie uważają na lekcji czy zachowują się w sposób naganny, to jest to wina nauczyciela, który nie umie ich dobrze zabawiċ. ”

Częśċ...   pierwsza    druga    trzecia    czwarta


Nadchodzi 40–lecie „Humanae vitae”

Ks. prof. Jerzy Bajda


„...Z powodu aborcji ginie każdego roku w Europie ludnośċ równa ilościowo sumie populacji Luksemburga, Malty, Słowenii i Cypru. Ginie jedno na każde pięcioro poczętych dzieci. W roku 2006 na 6.390.014 możliwych urodzeń, 1.167.683 dzieci zamordowano przez aborcję. Suma aborcji dokonanych we Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Włoszech, Hiszpanii stanowi 77% całkowitej liczby aborcji. W Hiszpanii między rokiem 1996 a 2006 liczba dokonanych aborcji podwoiła się”.

Encyklika   „Humanae vitae”


„Wesoła poganka czyli «Prasa kobieca jako narzędzie nowej ideologii»”

Ewa Polak–Pałkiewicz


„...Nie dosyċ na tym, zaraz po studiach p. Roynette wyrusza do Bretanii, gdzie organizuje i bierze udział w akcjach terrorystycznych, m.in. w porwaniach miejscowych przedsiębiorców, oskarżanych przez złotą paryską młodzież o „ucisk klasy robotniczej”. Dziecko, które rodzi bohaterka „GW” zostaje w wieku siedmiu lat porzucone przez nią. Matka zostawia je w hotelu, namawiając, by chodziło do szkoły i wracało na noc do pokoju hotelowego, podczas gdy ona, umęczona rolą matki, wyjeżdża do Paryża. Robi karierę w paryskiej prasie.”


„Wolnośċ a prawda”

ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk


„...We współczesnym myśleniu dzieje się podobnie. W wolnym postępowaniu znikł wymóg p r a w d y   a w jej miejsce weszło kryterium szczerości, autentyczności, zgodności z samym sobą. W życiu społecznym zrodziło to skrajny indywidualizm a w polityce liberalizm i arogancję władzy, a w mediach niebezpieczeństwo manipulacji.”.


„Św. ojciec Pio czeka na nas w San Giowanni Rotondo”

Włodzimierz Rędzioch


„W dzisiejszym hedonistycznym świecie próbuje się "usunąċ" śmierċ z horyzontu życia. Ludzie nie chcą zadawaċ sobie pytań o sens życia i śmierci. Takim ludziom przeszkadza również wystawienie «trupa», jak mówią, w San Giovanni Rotondo...”


„Marsz śmierci z Mińska do Czerwieni”

Zbigniew Sulatycki


„...Dziś następne pokolenia w większości wiedzą, co się stało w Katyniu, Charkowie, Miednoje czy na Kołymie i Syberii. Mniejsza jest wiedza o potwornej zbrodni ludobójstwa dokonanego głównie na polskiej młodzieży w Ponarach. Natomiast tylko niewielu wie, jak bardzo dzisiejsza Ukraina czy Białoruś nasiąknięte są niewinną polską krwią”.


Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I