| powrót do ciekawostek |Przysięga Hipokratesa


Tekst z lat ok. 460—370 przed narodzeniem Chrystusa


Przysięgam na Apollona, lekarza, na Asklepiosa, Hygeję i świadków, że wedle mej możności i rozeznania będę dochowywał tej przysięgi i tych zobowiązań.

Mistrza mego w tej sztuce będę szanował na równi z rodzicami, będę się dzielił z nimi mieniem i na żądanie zaspokajał ich potrzeby; synów jego będę uważał za swoich braci i będę uczył ich swej sztuki, gdyby zapragnęli się w niej kształciċ, bez wynagrodzenia i żadnego zobowiązania z ich strony; prawideł, wykładów i całej pozostałej nauki będę udzielał swym synom, synom swego mistrza oraz uczniom, wpisanym i związanym prawem lekarskim, poza tym nikomu innemu.

Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możności i rozeznania ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy.

Nikomu, nawet na żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka poronnego. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją.

Nie będę operował chorych na kamicę, pozostawiając to ludziom zawodowo stosującym ten zabieg.

Do jakiegokolwiek wejdę domu, wejdę doń dla pożytku chorych, nie po to, żeby świadomie wyrządzaċ krzywdę lub szkodziċ w inny sposób, wolny od pożądań zmysłowych tak wobec niewiast, jak i mężczyzn, wobec wolnych i niewolników.

Cokolwiek bym podczas leczenia czy poza nim z życia ludzkiego ujrzał czy usłyszał, czego nie należy na zewnątrz rozgłaszaċ, będę milczał zachowując to w tajemnicy.

Jeżeli dochowam tej przysięgi i nie złamię jej, obym osiąg pomyślnośċ w życiu i pełnieniu sztuki, ciesząc się uznaniem ludzi wszystkie czasy; jeśli ją przekroczę i złamię, niech mnie los przeciwny dotknie.


Za: Hippocrates: „Opera omnia”, Lipsk 1892, tom 2. Tłum. z greckiego G. Piankówna i K. Kreyserowa. „Refleksje nad etyką lekarską”, praca zbiorowa pod redakcją K. Osińskiej Warszawa1992.


Tekst z numeru 6 — 10 lutego 2008 roku Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.


| powrót do startu | | powrót do ciekawostek |