Modlitwa do Świętej Brygidy

Panie, Ty sam jesteś Święty
a my Cię uwielbiamy za cuda
zdziałane w Twoich Świętych.
W Świętej Brygidzie dałeś nam Panie
wzór życia chrześcijańskiego:
— jako mężna niewiasta jest przykładem
dla matek i wszystkich ludzi żyjących na świecie
— dla tych którzy chcą żyċ w czystości, ubóstwie
i posłuszeństwie jest przykładem życia zakonnego
— wszystkim przez krzyż wskazuje drogę do życia.
Panie, Ty sam jesteś Święty,
daj nam siłę do służenia Tobie
biorąc przykład z twoich Świętych.
Święta Brygido, wstawiaj się za nami przed Panem,
doprowadźnas wszystkich do Królestwa Niebieskiego,
gdzie za Tobą, wszyscy bracia i siostry
uwielbiają Boga w radości i światłości wiecznej.
Amen.Powrót do: Święta Brygida| powrót do startu |