Przeskocz do treści

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Parafia Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Siennicy w grudniu 2014 roku przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "PODPROGRAM 2014" Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - FEAD.

Celem programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym było udzielenie pomocy żywnościowej osobom ubogim, bezdomnym, samotnym matkom, chorym i niepełnosprawnym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej.

W czasie trwania Podprogramu 2014 - od początku grudnia 2014 roku do końca lutego 2015 roku - rozprowadzano paczki żywnościowe osobom samotnie gospodarującym - których dochody nie przekraczają 813 zł,a także rodzinom, których dochód nie przekraczał 684 zł na osobę. Aby otrzymać paczkę żywnościową konieczne było uzyskanie z Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedniego skierowania, a w przypadku osób bezdomnych uzupełnienie stosownego oświadczenia.