Przeskocz do treści

Stanisławowa tradycja

Orędzie Ojca świętego Jana Pawła II na doroczne
uroczystości św. Stanisława w Krakowie

Święty Stanisławie, Patronie nasz, Opiekunie całej Ojczyzny, módl się za nami!

Odnajduję na moich wargach, a jeszcze bardziej w moim sercu te nigdy niezapomniane słowa, z którymi na ustach przeszliście z Wawelu na Skałkę, poprzez ulice Krakowa. Odnajduję siebie wśród Was! Tak, jak w ciągu tylu lat dane mi było uczestniczyć w krakowskiej i zarazem ogólnopolskiej uroczystości ku czci świętego Stanisława, w tej procesji, w której z wieku na wiek podążały ku przyszłości całe nasze dzieje.

W dniu dzisiejszym, z Rzymu, od Progów świętego Piotra i Pawła, pozdrawiam Was, drodzy Bracia i Siostry, wszystkich – zgromadzonych na uroczystości Patrona Polski na zaproszenie Metropolity Krakowskiego: kardynałów, biskupów, kapłanów, rodziny zakonne: męskie i żeńskie, mieszkańców Krakowa i przybyszów z całej Polski czy też spoza jej granic. Jestem z wami! Przeżywam wspólnie z wami to, co przez tyle lat dane mi było przeżywać wspólnie z wami!

W tym Roku Pańskim 1981 życzę wam, ażeby tradycja, odwieczna tradycja świętego Stanisława, okazała się tym, czym jest prawdziwa chrześcijańska tradycja. Tradycja zakorzeniona w wielkanocnej tajemnicy Krzyża; śmierci i Zmartwychwstania Chrystusowego.

Życzę wam, by ta Stanisławowa tradycja okazała się nie tylko wspaniałym wspomnieniem przeszłości, ale wielką siłą ożywiającą i odnawiającą wciąż na nowo ludzkie serca, cały Kościół i Naród. Tego wam, Drodzy Rodacy, Bracia i Siostry, życzę w tym uroczystym dniu i o to się wspólnie z wami modlę, powtarzając ustami i sercem, powtarzając moim dotychczasowym życiem – te słowa: „święty Stanisławie, Patronie nasz, Opiekunie całej naszej Ojczyzny, módl się – módl się za nami!”

Niech te słowa w Roku Pańskim 1981 nabiorą szczególnej wymowy. Niech się zrodzą nowe owoce w tym roku tak trudnym, a równocześnie zapowiadającym jakąś wielką odnowę! Oby starczyło wam sił! Obyście, Umiłowani Rodacy, zachowali jedność ducha i pokój serc! Wszystko czego potrzeba tej Umiłowanej ojczyźnie, to wszystko czynię przedmiotem wspólnej z wami modlitwy do świętego Stanisława Patrona naszej Ojczyzny. I stąd, od Progów Apostolskich wam z serca błogosławię.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Jan Paweł II — papież