Znani a nieznani.


Rozmowy z nieznanymi a ciekawymi ludźmi.„Znowu do lasu?”
— Romuald Szeremietiew

„…Nie sądzę, by to, co zrobiono z wojskiem, było profesjonalizacją.
    …Pytam: czy MON wystarczy pieniędzy nie tylko na płace dla szeregowców, ale także na ich uzbrojenie i przeszkolenie? Dodatkowy paradoks »profesjonalizmu« – w budżecie na ten rok MON przewiduje 400 mln zł na wynajęcie agencji ochrony, które będą pilnowały, aby nikt nie okradł tych profesjonalnych żołnierzy!


„Papież w Ziemi Świętej”
— bp. Giacinto–Boulos Marcuzzo

„Na zachodnim zboczu Góry Przepaści znajduje się »Grota przodków«, gdzie wiatach 1932–33 paleontolodzy znaleźli szkielet człowieka sprzed prawie 100 tys. lat – nazwano go człowiekiem z Qafze. Człowiek ten stanowi ważne ogniwo, które pozwala odtworzyć migracje naszych przodków z Afryki do Azji i Europy. Dziś szkielet z groty Oafze znajduje się we Francji.
    Gdy już mówimy o grotach na Górze Przepaści, chciałbym dodać, że są tam też groty, w których w pierwszych wiekach chrześcijaństwa żyli pustelnicy. To jedyny przypadek pustelni w Galilei, gdyż w owych czasach życie pustelnicze koncentrowało się na Pustyni Judzkiej”.


„«Czytał» historię w Bożej perspektywie”
— Kard. Camillo Ruini

„… Na początku nie zdawałem sobie nawet sprawy, kim był kard. Wojtyła, dopiero później zrozumiałem, że chodzi o arcybiskupa Krakowa. Wkrótce jednak radośċ zastąpiła początkowe zdziwienie. Byłem zadowolony z dwóch powodów: wybrano na papieża kardynała właśnie z Polski, co było faktem pozytywnym i bardzo znaczącym, oraz zerwano wreszcie z tradycją wyboru papieża Włocha. ”


„Ekskomunika”
— ks. prof. Józef Krukowski

„Osoby, które w istotny sposób przyczyniły się do dokonania aborcji przez np. wskazanie szpitala, w którym możliwe stało się jej przeprowadzenie, albo przez wydanie stosownego nakazu dyrektorowi szpitala czy lekarzowi, a także autorzy artykułów prasowych nakłaniających do aborcji, tworzących atmosferę przyzwolenia na jej dokonanie, członkowie organizacji proaborcyjnych ...”


„Na antymaterii nie dolecimy do...”
— prof. Zbigniew Jacyna–Onyszkiewicz

„Ludzkośċ musi mieċ koniec. Dojdzie bowiem do wypalenia się wszystkich gwiazd i takiej globalnej destrukcji wszechświata, że zachowanie życia będzie niemożliwe. Tak jak każdy człowiek musi umrzeċ, tak i ludzkośċ musi umrzeċ. Żadne nasze osiągnięcia, którymi obecnie tak się szczycimy, nie przetrwają. Podróże kosmiczne nic tu nie pomogą. ”


„Człowiek żyje na wiecznośċ”
— o. Mieczysław Albert Krąpiec OP

„… Można powiedzieċ, że każdy człowiek jest w pewnym sensie filozofem. Budzi się chłop i patrzy obok: żona. Nie utożsamia się z nią, mało tego, odróżnia swoją żonę od innej kobity, czyli stoi na granicy pluralizmu bytowego, a nie monizmu. A więc już jest filozofem! Ale ciągle odnosi się do czynów realnych, a nie do swoich myśli. Chłop patrzy, że żona dobrze gotuje. To nie jest czynnośċ tylko myślowa. Żona kładzie mu na talerz kotlet, a nie pojęcie kotleta, jak przedstawia to fenomenologia. Pojęciami jeszcze nikt się nie najadł.”


„Przekraczamy granice fizyki”
— prof. Zbigniew Jacyna–Onyszkiewicz

„…Z punktu widzenia kosmologii fizycznej poza wszechświatem nic nie istnieje. Jednak m.in. takie pytania generują właśnie następne, dotyczące tego, czym jest wszechświat. Człowiek po prostu zawsze chce wiedzieċ więcej. Choċ nie wszyscy naukowcy popierają to. Wśród nich — o dziwo — są zwolennicy materializmu. ”


„Podróż do serca kultury”
— prof. Piotr Jaroszyński

„…ale może opowiem, jak najadłem się strachu. Gdy więc udało się nam uciec przed hipopotamem, którego sylwetka ginęła w mroku, jaki zapadł po zachodzie słońca, a słyszeliśmy tylko jego sapanie, znaleźliśmy się wreszcie na brzegu. Wtedy też zrobiło się zupełnie ciemno. Wprawdzie na Tanganice widaċ było jeszcze poświatę, ale na lądzie panowała tylko ciemnośċ, a przed nami około kilometra drogi splątanymi ścieżkami, …”


„ Wyjaśnianie Wszechświata”
— ks. prof. Michał Heller

„… Wkrótce po Wielkim Wybuchu, czyli po upływie ułamków sekundy, rozszerzanie się wszechświata — na skutek pewnych procesów fizycznych — doznało gwałtownego przyspieszenia, a wkrótce potem zwolniło do normalnego tempa. To niezwykłe przyspieszenie, ten moment gwałtownego rozszerzania się wszechświata nazywamy inflacją. I rzeczywiście, coś takiego w tym moim modelu z lat 60. było przewidziane. Ale jednak nie chciałbym się uważaċ za prekursora modelu inflacyjnego. ”| powrót do startu |