Patron parafii siennickiej.


Pieśń do Św.Stanisława

„Wielki przed Bogiem”

Wielki przed Bogiem klejnocie w koronie
pochodnio święta rodaku Patronie.

O Stanisławie w tutejszym Kościele
dajesz łask wiele. (bis)

Każdego bronisz prośbami ratujesz,
jak dobry pasterz owieczki przyjmujesz.

Karmisz nauką oraz przykładami,
módl się za nami. (bis)

O męczenniku święty Stanisławie,
przybądź na pomoc w każdej naszej sprawie.

Uproś u Boga to czego żądamy,
niech pokój mamy. (bis)


I n w o k a c j a


O święty nasz Patronie
do Ciebie wznosimy dłonie.
Tyś u nas we czci i sławie,
o święty Stanisławie.


Chronologia życia św. Stanisława  |» » » » »|

Wykaz materiałów źródłowych
Autor:  
 Ojciec Święty Innocenty IV  —  Bulla kanonizacyjna św. Stanisława
 Ojciec Święty Jan Paweł II
Kraków, 6 czerwca 1979r.
 — 
Słowo do księży i wiernych
archidiecezji krakowskiej
 Ojciec Święty Jan Paweł II  — 
750–lecie kanonizacji
św. Stanisława Biskupa
 Ojciec Święty Jan Paweł II  — 
Święty Stanisław
patron ładu moralnego
 Ojciec Święty Jan Paweł II  — 
List Apostolski
RUTILANS AGMEN
 Ojciec Święty Jan Paweł II  — 
Stanisławowa tradycja
 Ojcowie Paulini na Skałce w Krakowie
 — Życiorys św. Stanisława
 — 
Dzieciństwo
Studia
Biskupstwo
     cz. I  cz. II  cz. III
Męczeństwo
cz. I  cz. II  cz. III  cz. IV  cz. V  
 prof. Feliks Koneczny: „Dzieje Polski”  —  Śmierć Świętego Stanisława
 prof. Feliks Koneczny:
„Święci w dziejach Narodu Polskiego”
 — 
Kanonizacja Świętego Stanisława
cz. I   cz. II   cz. III   cz. IV
 prof. Jerzy Dowiat: „Chrzest Polski”  —  Święty Stanisław
 ks. Kamil Kantak: „Dzieje Kościoła Polskiego”
t. I – „Początki metopolii Polskiej”
 — 
r. VIII:    Święty Stanisław
cz.I  cz.II  cz.III  cz.IV cz.V  cz.VI
 Ojcowie Paulini na Skałce w Krakowie  — 
Kronika Jana Długosza
/ z komentarzem /
cz.I  cz.II  cz.III  cz.IV cz.V  cz.VI
 Ks. Kazimierz Sowa  —  Historia nie całkiem czarno–biała