Powrót do nauczania Kościoła


Drugie przykazanie:


NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA, BOGA TWEGO NADAREMNO


447. Jak należy szanowaċ święte imię Pańskie?

Święte imię Boże otaczamy szacunkiem, gdy używamy go po to, by je błogosławiċ, wychwalaċ, uwielbiaċ. Zakazane jest więc jego nadużywanie w celu popełnienia zbrodni i wszelkie nieodpowiednie używanie imienia Bożego, jak bluźnierstwo, które ze swej natury jest grzechem ciężkim, przekleństwa i niewierności wobec przyrzeczeń dawanych w imię Boga.


448. Dlaczego zabroniona jest fałszywa przysięga?

Ponieważ wzywa się Boga, który jest Prawdą, by był świadkiem kłamstwa.

Nie przysięgaj ani na Stwórcę, ani na żadne stworzenie, chyba że zbiegają się te trzy elementy: prawdy, konieczności i uszanowania
(św. Ignacy Loyola).


449. Co to jest wiarołomstwo?

Wiarołomstwo jest wtedy, gdy ktoś pod przysięgą składa przyrzeczenie, którego nie ma zamiaru dotrzymaċ, lub gdy ktoś złożywszy pod przysięgą przyrzeczenie, nie dotrzymuje słowa. Jest grzechem ciężkim przeciw Bogu, który jest zawsze wierny w swoich obietnicach.Kompendium KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Powrót do nauczania Kościoła