Nauczanie Kościoła

Dziesięċ przykazań

Dziesięċ przykazań na podstawie
„Kompendium KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO”

MOTU PROPRIO

Wprowadzenie

„BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM”


1. Ja jestem Pan, Bóg twój. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną
2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego nadaremno
3.
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

„BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO”

4. Czcij ojca swego i matkę swoją
5. Nie zabijaj
6. Nie cudzołóż
7. Nie kradnij
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego
10.

Ani żadnej rzeczy, która jego jest

Siedem grzechów głównych


Na podstawie Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.


Jezus z Nazaretu naucza: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwośċ, przewrotnośċ, podstęp, wyuzdanie, zazdrośċ, obelgi, pycha, głupota” (Mk 7, 21n, por. Mt 15, 19 oraz Ga 5, 19n).

Można powiedzieċ, że jest to katalog fundamentalnych grzechów, które w chrześcijaństwie przybierały różne nazwy, zmieniając swoją kolejnośċ i znaczenie. Obecnie w teologii katolickiej noszą one miano grzechów głównych. Jest ich siedem: pycha, chciwośċ, nieczystośċ, zazdrośċ, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo.


1.   Pycha
2.   Chciwośċ
3.   Nieczystośċ
4.   Zazdrośċ
5.   Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6.   Gniew
7.   Lenistwo

Przykazania kościelne


Na podstawie Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.


1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyċ we Mszy św. i powstrzymaċ się od prac niekoniecznych
2. Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąċ Komunię św.
3. Przynajmniej raz w roku przystąpiċ do sakramentu pokuty
4. Zachowywaċ nakazane posty i wstrzemięźliwośċ od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywaċ się od udziału w zabawach
5. Troszczyċ się o potrzeby wspólnoty Kościoła