Głosy Kościoła — czyli...

Wypowiedzi, komentarze i wystąpienia hierarchów Kościoła Katolickiego.


„Świat dobry i świat zbuntowany przeciw Bogu”

Ks. abp Stanisław Wielgus

„Wbrew pozorom pogaństwo nigdy nie umarło. W ciągu wieków zmieniało tylko swoje oblicze. Zmieniało bogów i sposoby oddawania im czci. Zaczynało się ongiś i zaczyna dziś wraz z odrzuceniem planu Bożego objawionego w Jezusie Chrystusie, czyli wraz z odrzuceniem Jezusa Chrystusa. Zaczyna się w chwili, gdy człowiek odmawia Bogu swojego posłuszeństwa, gdy tak jak Lucyfer woła: »Nie będę Ci służył!«. ”.

Myśląc o nowej encyklice — problem »małej nadziei«”

Kard. Stanisław Nagy SCJ

„…Papież jest w pełni świadom zagrożeń, jakie z tych zatrutych źródeł płyną, oraz nurtującego je piramidalnego kłamstwa, dotyczącego przyszłości człowieka. Kłamstwo to przybiera postaċ płonnych, ulotnych nadziei, nazwanych przez niego «małymi nadziejami»”.

„Czytając «Spe salvi» — wielka nadzieja”.

Kard. Stanisław Nagy SCJ

„…Wątek więc «małej nadziei», a więc skazanej na klęskę w wypadku izolacji od «wielkiej», chrześcijańskiej nadziei, stanowi w konstrukcji encykliki swoistego rodzaju logiczne wprowadzenie do zagadnienia «wielkiej», a więc prawdziwej chrześcijańskiej nadziei”.

„W kardynalskim gronie”

Rozmowa kard. Józefem Glempem, Prymasem Polski

„…Bardzo to cenne, że można byċ blisko papieża i wśród tak wybitnych ludzi z całego świata słuchaċ informacji o stanie Kościoła w różnych krajach.”

„…Poza tym prasy nie trzeba się słuchaċ jak przykazania Bożego.”| powrót do startu |