Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
ROK Z CHRYSTUSEM W KOŚCIELE

9. Żołnierz Chrystusa

4 maja przypada wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków, ale także kró­lewskiego Krakowa i katedry warszawsko–praskiej.
Poszli za Chrystusem

Niewiele pewnych informacji mamy na temat życia Św. Floriana. Wiadomo jedynie to, że był oficerem rzymskim. W czasie prześladowań za czasów cesarza Dioklecjana na początku IV wieku został areszto­wa­ny, ponieważ nie krył się ze swoją wiarą. Torturowano go, by zmusiċ do złożenia ofiary bożkom pogańskim, ale on pozostał nieugięty. Zmaltretowanego Floriana wrzucono z mostu do rzeki Enns na terenie dzisiejszej Austrii. Jego ciało zostało pochowane przez żonę. Od samego początku rozwijał się kult męczennika.

W 1184 r. sprowadzono relikwie św. Floriana do Krakowa i wybudowa­no piękny kościół za murami miejskimi na Kleparzu. Początkowo relikwie św. Floriana znajdowały się w centralnej części katedry na Wawelu, ale po kanonizacji św. Stanisława zostały przeniesione do kolegiaty na Kle­parzu. W kolegiacie tej przez pewien czas pracował jako wikariusz ks. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.


Katedra św. Floriana w Warszawie powstała na przełomie XIX i XX wieku ze skła­dek mieszkańców Pragi. Jest ona dziełem znakomitego architekta Józefa Dziekońskie­go. Uznaje się ją za wzorcową budowlę neogotycką. Wysadzona w powietrze przez wycofujących się Niemców w 1944 r., została odbudowana po zakończeniu II wojny światowej staraniem wierzących mieszkańców Pragi. Po ustanowieniu w 1992 r. przez Jana Pawła II diecezji warszawsko–praskiej została jej głównym kościołem, czyli katedrą. To tutaj odbywają się centralne uroczystości diecezjalne, święcenia kapłańskie. Tu biskup warszawsko–praski poświęca oleje potrzebne do sprawowania sakramentów.

Przy bazylice katedralnej w Warszawie na Pradze znajdują się centralne urzędy diecezji warszawsko –praskiej. Noszą one nazwę kurii biskupiej. Zadaniem kurii jest wspieranie biskupa w jego pasterskiej posłudze.Komentarz

Warto znaċ symbolikę i nazwy poszczególnych części stroju biskupiego


»Pierścień oznacza wiernośċ i jest znakiem zaślubin bisku­pa z Kościołem, któremu odtąd ma w pełni służyċ.
»Pektorał, czyli krzyż zawieszony na piersi, ma przypominaċ o posłudze zbawienia, jaką biskup podejmuje.
»Pastorał, czyli laska pasterska, jest oznaką władzy paste­rskiej, jaką biskup wykonuje w imieniu Chrystusa.
»Mitra, czyli uroczyste nakrycie głowy używane w czasie li­turgii, jest częścią stroju, która wywodzi się z kapłaństwa Starego Testamentu.
Następna:  Temat Nr 10  —   ZASIADŁ PO PRAWICY OJCA      |>>>>>|

Poprzednia:
  Temat Nr 8 —  ZMARTWYCHWSTAŁ TRZECIEGO DNIA, JAK OZNAJMIA PISMO   |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |