Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
ROK Z CHRYSTUSEM W KOŚCIELE

4. Matka Boska Zwycięska


Teren diecezji warszawsko–praskiej związany jest z wydarzeniami, o których na pewno uczyliście się na lekcjach historii. W 1920 r. rozegrała się tu wielka bitwa, przez jednych zwana Bitwą Warszawską, przez innych bitwą pod Radzyminem, przez innych jeszcze Cudem nad Wisłą. Niezależnie od nazwy jedno jest pewne. Postępująca ofensywa bolszewicka zagroziła Warszawie. Strach przed wkroczeniem wojsk nieprzyjaciela był tak wielki, że wszystkie ambasady opuściły w popłochu Wa­rszawę i ewakuowały się do Poznania. W Warszawie z dyplomatów zagranicznych pozostał jedynie nuncjusz apostolski Achille Ratti (późniejszy papież Pius XI). Mieszkańcy stolicy szykowali umocnienia, ale jednocześnie bardzo gorąco się modlili, by bezbożni bolszewicy nie zniszczyli rodzącej się niepodległości. Ofensywa sowie­cka została przerwana w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 VIII 1920 r. Wycofująca się w popłochu i panice Armia Czerwona przedstawiała żałosny widok. Natomiast wielu spośród tych, którzy modlili się do Boga o ocalenie Ojczyzny, widziało w tym obrocie zdarzeń nie tylko geniusz wojskowy Józefa Piłsudskiego, ale i znak szczególnej opieki Maryi. Na terenie diecezji warszawsko–praskiej znajduje się wiele pamiątek po tamtych wydarzeniach:»W Radzyminie znajduje się wielki cmentarz poległych podczas wojny 1920 roku. Miasto to jest szczególnym miejscem modlitwy za Ojczyznę. Zaraz po powstaniu diecezji warszawsko–praskiej biskup Kazimierz Romaniuk podniósł do godności kolegiaty kościół parafialny i ustanowił tam kapitułę kanoników, której celem jest uroczysta modlitwa w wyznaczone dni roku. Kanonicy kole­giaty w Radzyminie gromadzą się również 11 listopada, by wspólnie modliċ się za Ojczyznę.
»W Warszawie na Kamionku jako wotum wdzięczności za ocalenie niepodle­głości Polski w 1920 r. wybudowano w okresie międzywojennym kościół Matki Boskiej Zwycięskiej. Jej święto przypada 15 sierpnia, właśnie w dniu Cudu na Wisłą. Kiedy w roku 1992 papież Jan Paweł II powołał do życia diecezję warszawsko – praską, to Matkę Boską Zwycięską dał za patronkę nowo po­wstałej diecezji, a kościół na Kamionku podniósł do rangi konkatedry, czyli kościoła zrównanego w prawach z katedrą biskupią
»W Ossowie zbudowano kaplicę na miejscu śmierci kapelana Legii Akademi­ckiej, ks. Ignacego Skorupki, który został zastrzelony w czasie, gdy zagrzewał do walki młodych żołnierzy, swoich uczniów. W miejscu tym odbywają się we wrześniu coroczne zloty młodzieży.Zapamiętaj
Miłośċ Ojczyzny jest ważnym elementem życia czło­wieka. Chrześcijanin kocha Ojczyznę, ponieważ jest ona dobrem wspólnym jego braci i sióstr stanowią­cych jeden naród. Modlitwa za Ojczyznę i troska o jej dobro jest obowiązkiem życia chrześcijańskiego.Następna:  Temat Nr 5  —   RADOSNE OCZEKIWANIE      |>>>>>|

Poprzednia:  Temat Nr 3  —   KOŚCIÓŁ ZBAWIONYCH      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |