Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
ROK Z CHRYSTUSEM W KOŚCIELE

2. Różaniec

W październiku katolicy gromadzą się w kościołach, aby odmawiaċ różaniec. Modlitwa ta jest rozpamiętywaniem 15 tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Każdemu roz­ważaniu tajemnicy towarzyszy odmawianie 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwa­ła Ojcu. Niektórzy dodają jeszcze po każdej tajemnicy modlitwę fatimską: O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadźwszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia.

Wielkim propagatorem różańca jest Jan Paweł II. Kilka tygodni po wyborze na Stolicę Piotrową mówił:
Jan Paweł II naucza

Pragnę bardzo zwróciċ waszą uwagę w stronę różańca. Październik jest bowiem tym miesiącem, w ciągu którego cały Kościół szczególnie modli się na różańcu.

Jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna mo­dlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Powta­rzamy w niej wielokrotnie te słowa, które Maryja usłyszała z ust Archanioła i z ust swej krewnej, Elżbiety. Do tych słów do­łącza cały Kościół. (...) Na kanwie słów Pozdrowienia Anielskie­go (Zdrowaś Maryjo) przesuwają się przed oczyma naszej du­szy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwale­bnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieċ – serce Jego matki.

Równocześnie w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadziċ wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

Watykan, 29 X 1978Różaniec składa się z 20 tajemnic odmawianych w czterech częściach:

Tajemnice radosne:

» Zwiastowanie.
» Nawiedzenie św. Elżbiety.
» Narodzenie Jezusa.
» Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
» Znalezienie Jezusa w świątyni.

Tajemnice światła:

» Chrzest Jezusa w Jordanie.
»Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.
» Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawócenia.
» Przemienienie na Górze Tabor.
» Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne:

» Modlitwa Jezusa w Ogrójcu.
» Biczowanie Jezusa.
» Cierniem ukoronowanie Jezusa.
» Dźwiganie przez Jezusa krzyża na Kalwarię.
» Ukrzyżowanie i śmierċ Pana Jezusa.

Tajemnice chwalebne:

» Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
» Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
» Zesłanie Ducha Świętego.
» Wniebowzięcie Maryi.
» Ukoronowanie Maryi na Królowę nieba i ziemi.Śpiewajmy Panu


Zawitaj, Królowo Różańca świętego,
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego.
Zawitaj bez zmazy lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

Panno nad pannami, Święta nad świętymi,
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi,
Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Królowo, śliczna Matko Boska,
Raju rozkosznego lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!
Komentarz

Różaniec święty jest szansą powrotu do modlitwy. Niestety, wielu ludzi uważa, że jest nużący, usypiający, mechaniczny. Maryja stale zachęca nas – w Lourdes, w La Salette, w Fatimie – byśmy odmawiali Różaniec. Niemożliwe, by pragnęła dla nas czegoś nudnego i zbędne­go. Różaniec jest przede wszystkim modlitwą serca, a to dalekie jest od „bezmyślnego klepania zdrowasiek”. Modlitwa serca –oto tajemnica modlitwy różańcowej. Owszem, w Różańcu mamy rozważaċ tajemnice radosne, bolesne i chwalebne z życia Maryi i Jezusa, ale mamy to czy­niċ tak jak Ona: rozważając słowo usłyszane od Pana w swoim sercu. Istotą modlitwy różańcowej jest kontemplacja serca Jezusa i Maryi w różnych sytuacjach ich życia. Rozważając zaś życie Jezusa i Maryi, wszczepiamy, wchłaniamy je w siebie. (…)

Trzeba przy okazji uświadomiċ sobie, kim stają się ci, którzy cały dzień „kontemplują” telewizję lub rozważają wady i błędy bliźnich... Gdy kontemplujemy Jezusa i Maryję, upodabniamy się do Nich, nabywamy z czasem Ich pokorę, łagodnośċ, miłosierdzie, radośċ, miłośċ i pokój; Ich piękno.

Wielu ludzi jest przekonanych, że głębsza modlitwa to sprawa zakonów kontemplacyjnych, ascetów, domena doskonałych, świętych, wybrańców Bożych. A przecież jest to coś tak prostego jak oddychanie. Nawet małe, kilkuletnie dzieci zdolne są do kontemplacji, co więcej – mogą byċ jej wzorem.


Ks. Tadeusz Czekański, Różaniec modlitwą serca, „Gośċ Niedzielny”
Następna:  Temat Nr 3  —   KOŚCIÓŁ ZBAWIONYCH      |>>>>>|

Poprzednia:  Temat Nr 1  —   POŚLĘ ANIOŁA SWEGO PRZED TOBˇ...      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |