Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Rozdział drugi:
ŻYJĘ, ABY KOCHAĆ

12. Uczucia a moralnośċ

Bardzo wielu ludzi sądzi, że miłośċ jest uczuciem. Owszem, o ludziach, którzy się kochają mówimy niekiedy: Ci ludzie darzą siebie nawzajem uczuciem. Ale odczuwamy też niekiedy uczucie gniewu, uczucie strachu, uczucie przyjemności. Czym są uczucia, jakie jest ich znaczenie w życiu ludzkim?Komentarz

To typowe dla Was, dziewczyny:


Zdradzona miłośċ jest smutna i czyni szarymi Wasze dni. Czuje się, że brakuje Wam czegoś (lub kogoś), a nie rozumiecie czego. Wystarczy posłuchaċ jakiejś romantycznej piosenki, a łzy same zaczy­nają płynąċ. Wystarczy pomyśleċ o chłopcu z innej klasy, a stajecie się czerwone i nie wiecie, gdzie patrzeċ. Chciałybyście gdzieś iśċ, coś robiċ, ale tak naprawdę chcecie pozostaċ zamknięte w swoim pokoju. Patrzycie na afisze ze zdjęciami sławnych piosenkarzy i aktorów, tak dalekich, ale bliskich dzięki spojrzeniom czy wspomnieniom z koncertu lub filmu. Co jakiś czas przemknie w myślach ten ukochany z innej klasy, którego widzicie idącego z Waszą najbliższą przyjaciółką.

I tak zmęczone przez dalekich śpiewaków i ukochanego chłopaka, pytacie: Dlaczego musimy cierpieċ z miłości?


To typowe dla chłopaków:


Kiedy miłośċ odchodzi, pozostajecie chłodni i pasywni, żeby nie okazaċ Waszych uczuċ. Nigdy z oczu nie popłynie Wam łza, kiedy koleżanka z klasy odchodzi z innym. Zastępujecie to pozostaniem w głębokim milczeniu, a biada temu, kto odważy się do Was odezwaċ lub rozszyfrowaċ powód Waszego złego humoru.

Dlaczego ziejecie taką wściekłością? Żeby zamaskowaċ to, co w Was czułe, bo akurat otrzymaliście niespodziewany cios.

Miłośċ potrafi Was jednak złamaċ i z twardzieli stajecie się bardzo uprzejmi i gotowi na wszystko. Wasza męskośċ jest też w jakiejś części sentymentalna.

Ks. Tadeusz Śmiech, W miłości Ojca
Zastanów się
»Na podstawie powyższego tekstu o rozmaitych, choċ w pewien spo-sób podobnych, reakcjach chłopców i dziewcząt, przeprowadźcie dyskusję, jakie uczucia pozytywne, a jakie negatywne dominują w Waszym życiu.
»Jak reagujecie na stres?
»Jak reagujecie na powodzenie?
»Co zatem trzeba zmieniċ?

Uczucia są emocjami lub poruszeniami wrażliwości człowieka, skłaniają do działania lub jego zaniechania, zgodnie z tym, co jest odczuwane przez człowieka jako dobre lub złe. Uczucia są istotnym składnikiem naszego działania i naszych postaw. Powinny jednak służyċ dobremu celowi, nie mogą one byċ postawione poza dobrem i złem. Dlatego Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas:Zapamiętaj
Uczucia są moralnie dobre, gdy przyczyniają się do dobrego działania; w przeciwnym razie — są mora­lnie złe.

Dlatego też nie można się usprawiedliwiaċ, że czyni się tak, bo tak mi się chce, albo tak serce podpowiedziało. Takie usprawiedliwienia to często zakamuflowany egoizm, nieodpowiedzialne i bezmyślne uleganie własnym słabościom. Miłośċ jest pragnieniem dobra, dlatego też nie może byċ pojmowana jako uleganie zachcia­nkom czy pożądaniom swoim czy innych osób.Bóg mówi

Nie jest dobre to drzewo, które rodzi złe owoce; i nie jest też złe to drzewo, które rodzi owoce dobre. Każde drzewo poznaje się po jego owocach. Nie zbiera się fig z cierni ani winnych jagód z głogu. Dobry człowiek z dobrego skarbca dobywa rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbca — złe.
Z obfitości serca mówią bowiem jego usta.

Łk 6, 43–45
Bóg pomaga

Nie jest niczym złym, kiedy naszemu przeżywaniu wiary, naszej modlitwie towarzyszy doznanie radości i bliskości Bo­ga. Są to emocje i uczucia, które pomagają nam zrozumieċ i przeżyċ całą naszą osobowością, że Bóg nas kocha i jest na­szym Ojcem. Nie jest też niczym złym, gdy nasze odniesienia do innych ludzi mają charakter emocjonalny. Uczucia poma­ga­ją nam otworzyċ się przed drugim człowiekiem, zbliżyċ do niego. ¬le natomiast dzieje się, gdy nasz stosunek do Boga i ludzi budujemy tylko na uczuciach, bo przecież doświa­dcza­my, że bywają one nietrwałe. O nietrwałości uczuċ swoich i innych osób przekonaliście się zapewne wiele razy. Dlatego Bóg Przykazanie Miłości adresuje do całej naszej osobowości: do uczuċ, ale i do rozumu. Kochaċ znaczy chcieċ dla kogoś dobra. Najpierw to dobro trzeba rozpoznaċ. A potem do nie­go dążyċ, nawet wbrew zachciankom i uczuciom.
Praca domowa
1.Jezus wyrażał wielokrotnie swoje uczucia: radości, wzruszenia, nawet gniewu. Postaraj się znaleźċ w Ewangelii kilka takich fragmentów i zbadaċ, czemu te uczucia służyły. Efekty Waszej pracy omówcie wspól-nie w klasie.
2.Co zrobiċ, by nie pozwoliċ się ogarnąċ uczuciu nienawiści?Następna:  Lekcja Nr 13
  —   PODSTAWA MAŁŻEŃSTWA: MIŁOŚĆ, WIERNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ      |>>>>>|

Poprzednia:  Lekcja Nr 11  —   DZIECKO — BEZCENNY DAR BOGA      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |