Ks. Piotr Tomasik — „DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
ROK Z CHRYSTUSEM W KOŚCIELE

Wielki Czwartek,
Wielki Piątek,
Wielka Sobota


8. Ofiara dla naszego zbawienia

Ostatnie dni Wielkiego Tygodnia to najkrótszy, najważniejszy i najbardziej uroczysty okres roku kościelnego. Nosi on nazwę Świętego Triduum Paschalnego.


Wielki Czwartek to dzień Ostatniej Wieczerzy, dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.

Wielki Post kończy się Mszą Świętą Krzyżma, którą w katedrze w Wielki Czwartek przed południem odprawia biskup wraz z księżmi z całej diecezji. W trakcie tej Mszy Świętej biskup poświęca oleje, których używa się potem przez cały rok do sprawowania sakramentów. Poświęca więc olej chorych, który potrzebny jest do sakramentu namaszczenia chorych. Poświęca też olej krzyżma świętego, który używany jest w trakcie bierzmowania, a także chrztu i święceń kapłańskich. Olej krzyżma jest olejem kapłańskim. Przypomina on, że każdy ochrzczony ma świadczyċ o Chrystusie. W czasie tej uroczystej Mszy Świętej księża odnawiają przyrzeczenia, jakie złożyli w chwili swoich święceń kapłańskich, a biskup wzywa wszystkich zebranych do modlitwy za swoich kapłanów.

Wieczorem w Wielki Czwartek, na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, księża odprawiają uroczystą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej. Przy ołtarzu stają wszyscy księża, a Ewangelia według św. Jana opowiada o tym, jak Jezus umył apostołom nogi. W czasie tej Mszy Świętej biskup w katedrze (a także w niektórych kościołach ksiądz proboszcz) powtarza ten gest pokory i miłości Chrystusa i umywa nogi dwunastu mężczyznom. Mszę Świętą kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza przechowania (ciemnicy). Ciemnica symbolizuje miejsce uwięzienia i procesu, jaki odbywał się w nocy z czwartku na piątek i rano w Wielki Piątek.

W Wielki Czwartek warto, byście pamiętali o wdzięczności Bogu za dar Eucharystii, za to, że możecie przyjmowaċ Chrystusa do swojego życia. Pamiętajcie też w swoich modlitwach o księżach, którzy wśród Was pracują. Módlcie się też o powołania kapłańskie, by nigdy nie brakowało Kościołowi tych, którzy poświęcają się Chrystusowi, by sprawowaċ sakramenty i głosiċ Słowo Boże.


Wielki Piątek to dzień Męki Pańskiej. Kościół cały dzień milczy (w tym dniu nie ma Mszy Świętych) i oczekuje, co stanie się po południu. Wierni poszczą nie tylko nie jedząc mięsa, ale również ograniczając liczbę posiłków. Po południu odprawiana jest liturgia Męki Pańskiej, w trakcie której czyta się opis proroctwa Izajasza, które powstało kilka wieków przed śmiercią Chrystusa, a w szczegółach opisuje Jego śmierċ. Czyta się też opis Męki Pańskiej według św. Jana, który wiernie trwał pod krzyżem aż do samego końca. Odsłania się i adoruje krzyż. Za adorowanie krzyża w tym dniu można uzyskaċ odpust zupełny. Po Komunii Świętej przenosi się Najświętszy Sakrament do kaplicy Bożego Grobu. Zaczyna się żałobna adoracja, która trwa aż do Wielkiej Nocy Zmartwychwstania.

W Wielki Piątek rozpoczyna się też nowenna do Miłosierdzia Bożego, która trwa aż do soboty poprzedzającej Niedzielę Przewodnią, czyli niedzielę po Wielkanocy. O kulcie Miłosierdzia Bożego dowiedzieliście się w trakcie lekcji 41. Warto włączyċ się w tę formę modlitwy.Śpiewajmy Panu


Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
W czymem zasmucił albo w czym zawinił?
Jam cię wyzwolił z mocy faraona,
a tyś przyrządził krzyż na me ramiona.

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
W czymem zasmucił albo w czym zawinił?
Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący,
tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący.

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
W czymem zasmucił albo w czym zawinił?
Jam ciebie szczepił winnico wybrana,
a tyś Mnie octem poił, swego Pana.

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
W czymem zasmucił albo w czym zawinił?
Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie,
a tyś mnie wydał na ubiczowanie.
Poezja


kropla po kropli
spływa na mnie z krzyża Twoja Miłośċ

kropla po kropli
żłobi ślady, rowy, koryta, wąwozy

kropla po kropli
odnajduję pełnię czerwieni i bladośċ

kropla po kropli
otwiera się nad mną niebo

kropla po kropli
między każdym cierniem

kropla po kropli
oddech za oddechem

kropla po kropli
przemieniasz mnie w Siebie


Aleksandra Knecht, Kropla po kropli
Komentarz

Panie, dlaczego porzuciłeś szczęście nieba i przybyłeś do nas na ziemię wiedząc, że Cię odrzucimy i zamordujemy?

Dlaczego, Panie, zgodziłeś się wisieċ na krzyżu, mogąc z niego zejśċ w każdym momencie?

Dlaczego nie ukarałeś czyniących Ci krzywdę: Judasza, Kajfasza, Annasza, Heroda czy Piłata?

Dlaczego przebaczyłeś tym, którzy Cię mordowali, mimo iż wie­dzia­łeś, że będą to zawodowo czynili jeszcze nie jeden raz?

Dlaczego zgodziłeś się na tak wielkie cierpienie i nawet nie skorzy­stałeś ze środków znieczulających?

Dlaczego miłośċ nie posługuje się siłą nawet wówczas, gdy dyspo­nuje wszechmocą, lecz ukrywa swą potęgę i jest wydana jak chleb w ręce głodnego człowieka?

Dlaczego droga do nieba wiedzie przez cierpienie i śmierċ?

Dlaczego człowiek musi nauczyċ się przegrywaċ?

Dlaczego, Panie, wybrałeś krzyż, aby nas zbawiċ, kiedy miałeś do dyspozycji bardzo wiele innych środków?

Dlaczego Ty, Panie, myślałeś o mnie, wisząc na krzyżu, mimo że ja prawie w ogóle o Tobie nie myślę?

Pieśń „Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił” mówi o ogromie Bożej mi­łości, na którą człowiek odpowiada niewdzięcznością a czasem nawet nienawiścią. Owo zamienione w lamentacje Boże pytanie jest wezwa­niem do rozmowy z Jezusem na temat naszego zbawienia.

Ks. Edward Staniek, Przy Jakubowej studni


Wielka Sobota to dzień żałoby po śmierci Chrystusa. To dzień Jego zstąpienia do piekieł, by daċ swój dar odkupienia tym, którzy żyli przed Jego śmiercią. My, na wzór uczniów Jezusa, trwamy w zadumie i żałobie. W tym dniu święci się też pokarmy na stół wielkanocny, lecz zalecany jest (aż do wieczornej liturgii) post od pokarmów mięsnych.Następna:  Temat Nr 9  —   ZWYCIĘZCA ŚMIERCI      | >>>>> |

Poprzednia:  Temat Nr 7  —   MOJE REKOLEKCJE      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |