Ks. Piotr Tomasik — „DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum


Rozdział trzeci:
DROGOWSKAZY DO SZCZĘŚCIA

35. Jak mądrze wykorzystywaċ czas?

Praca zwykle nas męczy, natomiast lubimy wypoczywaċ. Jest pewna ilośċ spraw, które każdy z Was musi wykonaċ, aby tym dłużej wypoczywaċ. Problemem dla wielu z Was (dorośli też miewają ten kłopot) staje się dobre spędzenie czasu wolnego i sensowne wykorzystanie czasu pracy i wysiłku. Pisze o tym Wasz kolega z II szkoły średniej:Listy,
opinie

Czasami nie wiem, co zrobiċ z wolnym czasem. Lekcje idą mi w miarę dobrze. Kiedy skończę je odrabiaċ, siedzę i się nudzę. Czasem otworzę telewizor, ale filmy, zwłaszcza seriale dla młodzieży, są wszystkie „na jedno kopyto”. Trochę słucham muzyki, ale też nie wypełni ona sensu życia. Moja rozrywka to zabijanie nudy.
Zastanów się
»Jakie są Twoje zainteresowania? Czy masz jakieś hobby? To pytanie jest stawiane po raz drugi w tym roku.
»Jakie programy w telewizji interesują Cię szczególnie? A jakich w ogóle nie oglądasz?
»Jaka muzyka Cię interesuje? Czy sam grasz na jakimś instrumencie? Czy identyfikujesz się z którąś subkultur? Jakie widzisz szanse, a jakie zagrożenia takich grup? Jak uczestnictwo w subkulturze rzutuje na poglądy jej uczestników?
»Czy masz komputer? Do czego Ci on służy? Jeśli grasz, to jakie gry Cię szczególnie interesują?
»Czy masz dostęp do internetu? Jeśli tak, to czy internet służy Ci do poszerzania horyzontów, czy też bezmyślnie krążysz po magistralach i ich odnogach? A tak w ogóle, ile czasu poświęcasz na internet? Czy nie zauważyłeś zmian w kontaktach z Twoimi bliskimi?
Postarajcie się porozmawiaċ w klasie na te tematy, wymieniċ opinie, zapisaċ wnioski.

Elektroniczne środki przekazu, do których należą telewizja, nośniki muzyczne, jak i komputery są wielkim dobrodziejstwem dla człowieka, ale również mogą stanowiċ pewne zagrożenie. I warto o tym wiedzieċ. To jest tak jak z samochodem, który szy­bko przenosi człowieka z miejsca na miejsce, ale jednocześnie zatruwa środowisko, a zderzenie pieszego z pędzącym pojazdem, źle się kończy dla pieszego. Tak też jest z tymi elektronicznymi środkami.

Najczęstszym zagrożeniem ze strony środków przekazu jest manipulacja. Pole­ga ona na takim preparowaniu przekazu, aby człowiek myślał, że niesie on dobro, podczas gdy w rzeczywistości niesie on zło. Najczęstszymi metodami manipulacji są powtarzanie, przemilczanie i selekcja (czyli odpowiedni dobór informacji). Powtarza się pewne informacje, żeby je w ludzkich umysłach utrwaliċ. Inne z kolei się przemi­lcza. Manipulacja korzysta również z wyolbrzymiania: czyjeś wady się wyolbrzymia, rozdmuchuje, żeby je zohydziċ w oczach ludzi. Z kolei z kogoś innego, czasem bardzo źle żyjącego, robi się autorytet czy idola po to, aby zachęciċ ludzi, by tak jak on postępowali.

Manipulacji dokonują twórcy reklam telewizyjnych, gdy o proszku do prania mó­wią niestworzone rzeczy, a w rzeczywistości niewiele się on różni od innych, sprze­dawanych za podobną cenę.

Manipulacji dokonują też twórcy programów telewizyjnych, filmów i gier propa­gu­jących przemoc. Gracz uważa, że ċwiczy swoją zręcznośċ, gdy usiłuje zabiċ jak naj­wię­kszą ilośċ żołnierzy przeciwnika. Oglądający pełen przemocy film myśli, że bierze udział w pasjonującej rozrywce. Jeden i drugi karmią się przemocą, stają się agre­sy­wni, okrucieństwo powoli staje się dla nich czymś normalnym. W każdym z Was może ta agresja tak się nagromadziċ, że potem nie wiadomo dlaczego będziecie czyniċ bardzo złe rzeczy. I powiecie, że coś Was podkusiło. Człowiek myślący przewiduje swoje czyny, nie daje zachwaściċ swojej wyobraźni.

To samo dotyczy pornografii, zarówno filmów, jak i gier. Jesteście w okresie dojrzewania, kiedy sprawy pożądania cielesnego wielu z Was sprawiają problem. Nie warto dodatkowo karmiċ się taką produkcją, która pogłębia Wasze kłopoty.

Jeśli chcecie panowaċ nad sobą, byċ wolni, byċ panami własnego ciała, w sposób mądry dobierajcie, co będziecie oglądaċ w telewizji, jakiej muzyki słuchaċ, jaki użytek zrobicie z komputera. Wbrew pozorom człowiek myślący łatwo obroni się przed manipulacją, jeśli tego chce i zna jej mechanizmy.Bóg pomaga

Wśród takich trudności Jezus chce nam pomóc. Po to otrzymaliśmy Przykazania. To drogowskazy, żeby nie zejśċ z właściwej drogi, drogi prowadzącej do szczęścia.

Przeczytajcie raz jeszcze Ewangelię o bogatym młodzieńcu (lekcja 5). Miał rację ten młody chłopak, kiedy przyszedł właśnie do Jezusa, żeby Go spytaċ, co ma czyniċ. Tak, Jezus ma klucze życia wiecznego. Miał rację, że poszedł za porywem serca i nie kogo innego, tylko Jezusa pytał. Ale zauważcie też, jak bardzo był chwiejny. Kiedy Jezus postawił mu wymaganie (dając zresztą wielką łaskę powołania), natychmiast zrezygnował. Odwrócił od Jezusa. I odszedł smutny.

Jezus nie zabiera nam wolności. Możemy Go odrzuciċ. Możemy w Jego miejsce postawiċ nasze bożki: telewizję, komputer, ulubiony rodzaj muzyki. Ale czy te rzeczy odpowiedzą nam, co jest sensem naszego istnienia? Czy nie dzieje się tak, że to nie one nam służą, ale my stajemy się niewolnikami: telewizji, komputera, bo nie potrafimy się od nich oderwaċ. Niewolnikami muzyki, bo nie potrafimy myśleċ inaczej niż nasi ulubieni wykonawcy.

Jezus jednak czeka. Daje nam wciąż szansę.
Zapamiętaj
Środki przekazu powinny człowiekowi służyċ. Człowiek nie może dopuściċ, by staċ się ich niewolnikiem. Człowiek wolny i odpowiedzialny dba o swoją wyobraźnię, nie pozwala jej zaśmiecaċ, sam rozumnie dobiera, co służy jego dobru.Praca domowa
1.Przeczytaj z Ewangelii św. Jana 1, 35–42. Porównaj postawę późniejszego apostoła Andrzeja i jego przyjaciela z postawą bogatego młodzieńca.
2.Ile czasu dziennie przeznaczasz na telewizję, ile na komputer, ile na czytanie książek, ile na modlitwę?Następna:  Lekcja Nr 36  —   JAKĄ PRASĘ CZYTAĆ?      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 34  —   WYKROCZENIA PRZECIW PRAWDZIE      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |