Ks. Piotr Tomasik — „DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum


Rozdział trzeci:
DROGOWSKAZY DO SZCZĘŚCIA

15. Czym jest dla mnie imię Boże?

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że czymś niewłaściwym jest przeklinanie. Ludzie, którzy tak czynią, uważani są za mało kulturalnych. Jeden z Waszych kolegów tak pisze:Listy,
opinie

Bardzo łatwo przychodzi mi mówienie chamskich słów. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, zwłaszcza, że moi rodzice nie przeklinają. Mama uważa, że tak jest, bo oglądam za dużo filmów amerykańskich. Babcia dodaje, że widocznie wpadłem w złe towarzystwo. Bardzo się staram, żeby nie przeklinaċ, ale zupełnie się mi to nie udaje. Naprawdę nie wiem, co mam robiċ!


Ale przecież problemy nie dotyczą tylko przekleństw. Pisze Wasza rówieśni-ca:Listy,
opinie

Na ostatnich rekolekcjach szkolnych mówiono wiele o prawdomówności. Ksiądz zwracał uwagę, że powinno się mówiċ tylko prawdę: „Niech wasza mowa będzie tak — tak, nie — nie”. Natomiast nie należy wcale przysięgaċ. Nie należy powoływaċ się na Pana Boga, gdy chce się coś udowodniċ. To trudne, chyba zbyt trudne. Wiadomo, że jak coś opowiadam koleżankom, to nie zawsze jest tak, jak mówię. Ale kiedy mówię o czymś ważnym, to, żeby mi uwierzyły, dodaję: Jak Boga kocham.


Powoływanie się na imię Boga było uważne w kręgu kulturowym, w jakim powstała Biblia, za sprawę bardzo poważną. Imię Boga, imię człowieka miało bowiem bardzo duże znaczenie.Komentarz

W Biblii daċ imię znaczyło powołaċ do istnienia. Imię znaczyło bowiem istotę osoby lub rzeczy. Bóg nazywa to, co stworzył: dzień, noc, niebo, ziemia. Nazwaċ — to także panowaċ nad tym, co się nazywa: Adam nadaje nazwy zwierzętom. Według Biblii, zmiana imienia oznacza nowy etap w życiu: Abram staje się Abrahamem, Jakub — Izraelem, Szymon otrzymuje imię Piotr. Przywołane z wiarą imię Jezusa może sprawiaċ cuda, gdyż wyraża Jego moc.


Danielle Fouilloux, Słownik kultury biblijnej
Zastanów się
»Imię Abraham oznacza ojciec wielu narodów. Dlaczego Bóg zmienił imię Abrama, gdy zawierał z nim przymierze?
»Imię Izrael oznacza mąż Boży. Imię to otrzymał Jakub po dziwnym śnie, w czasie którego mocował się z aniołem. Dlaczego właśnie to imię nadał mu Bóg?
»Imię Piotr utworzone jest od greckiego wyrazu skała. Kiedy i kto zmienił imię Szymona? Co ta zmiana symbolizowała?

Zapewne poznaliście już wiele scen biblijnych opisujących moment powołania człowieka przez Boga. Za każdym razem Bóg zwraca się do człowieka po imieniu, a więc chce zwróciċ się do tego, co w człowieku jest najważniejsze. W dzisiejszych czasach imię nie ma już takiego znaczenia, ale przecież nie oznacza to wcale, że człowiek ma staċ się bezimienny, czyli nic nie znaczący, niczym nie odróżniający się od innych. Przykładem wtłoczenia ludzi w bezimiennośċ i okazania ludziom pogardy było numerowanie więźniów w obozach koncentracyjnych. Pamiętajcie: nie jesteście numerami, bezimiennymi i bezdusznymi. Nawet jeśli ludzie zaczynają się tak traktowaċ nawzajem, to Bóg mówi do nas po imieniu, czyli każdego zna i wie, co w nas jest najważniejsze i najistotniejsze.

Imię Boże też wyraża istotę Boga, mówi, kim jest Bóg. To imię zostało objawione Mojżeszowi na Synaju, o czym opowiada Księga Wyjścia. Mojżesz jest banitą (czyli wygnańcem), lecz Bóg daje mu następujący nakaz:Bóg mówi

Widziałem ucisk mojego ludu w Egipcie, słyszałem też głośne narzekanie na ciemiężycieli. Wiem, jak bardzo cierpią. Zstąpiłem tu, ażeby ich wyrwaċ z ręki Egipcjan i wprowadziċ do pięknego, rozległego kraju. Idźprzeto do faraona i wyprowadźIzraelitów, naród mój, z Egiptu. Ale Mojżesz odpowiedział: A kimże ja jestem, że miałbym iśċ od faraona i wyprowadziċ z Egiptu Izraelitów? Lecz Bóg na to: Ja jestem z tobą i Ja cię posyłam.

Wtedy powiedział Mojżesz do Boga: Dobrze, pójdę do Izraelitów i powiem im: Przysłał mnie do was Bóg ojców waszych. Wtedy oni z pewnością zapytają mnie, jak się ów Bóg nazywa. Co mam im odpowiedzieċ? Rzekł Bóg do Mojżesza: Ja jestem Tym, który jest.


Wj 3, 7–8. 10–14a


Święte imię Boga Jahwe (czyli właśnie Ja jestem Tym, który jest ) oznacza, że naturą Boga jest to, iż istnieje. Bóg nie może nie istnieċ. To imię oznacza także, że Bóg jest po to, by człowieka chroniċ, wspomagaċ go. Bóg jest blisko człowieka, blisko jego trosk, chce człowiekowi pomóc. Bliskośċ Boga podkreśla właśnie fakt, że darował człowiekowi swoje imię. W Chrystusie Bóg dał światu zbawienie, dał także swoje Ciało i Krew, jako szczególny dar pomocy na drogach naszego życia. Bóg czyni z siebie dar dla nas, by nam pomóc. Ale Bóg jest także Stwórcą, którego człowiek do końca nigdy nie zdoła pojąċ. Bóg jednocześnie jest niezależny od świata, śmiertelnego i zniszczalnego. Dlatego nie wolno używaċ Jego Imienia do rzeczy nieważ-nych:Bóg mówi

Nie będziesz wzywał imienia Jahwe, Boga twego, nadaremnie, bo Jahwe nie omieszka ukaraċ tego, kto wzywa Jego imienia nadaremnie.

Wj 20, 7


Imię Boże może byċ przez nas wzywane, ale właściwym miejscem tego wzywania Bożego imienia jest modlitwa, a nie przysięga, nawet w rzeczach poważnych, nie mówiąc już o błahych. Skoro modlitwa jest przez nas wypowiadana, skoro dostą­piliśmy tak wielkiej godności, że Bóg objawił nam swoje imię, to nie możemy siebie bezcześciċ przekleństwem. Pisze o tym w swoim Liście św. Jakub:Bóg mówi

Językiem posługujemy się, gdy mamy wielbiċ Pana Jezusa i Ojca, lecz także i wtedy, gdy złorzeczymy ludziom stworzonym na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi więc i błogosławieństwo, i przekleństwo. Otóż tak nie może byċ, bracia moi! Z żadnego źródła nie wytryska woda słodka i gorzka zarazem. Podobnie drzewo figowe, bracia moi, nie może rodziċ oliwek, a winna latorośl owoców figi. Również i ze słonego źródła nie płynie słodka woda.


Jk 3, 9–12


Jest zatem jakąś formą obłudy, gdy człowiek deklaruje się jako wyznawca Boga, a jednocześnie mówi wulgarnie. W ten sposób obraża innych ludzi poniżając ich, obraża obraz Boży, na podobieństwo którego został stworzony. W ten sposób obraża samego Boga. Wulgarny sposób wysławiania się ma też bardzo niszczący wpływ na sposób myślenia człowieka. Człowiek wulgarny staje się niezdolny do miłości, współczucia, przyjaźni.Zapamiętaj
Czciċ Imię Boże znaczy wzywaċ Boga w modlitwie, byċ prawdomównym, a także unikaċ słów wulgarnych, które obrażają Boga, którego obraz obecny jest w nas i w innych ludziach.Praca domowa
1.Wyobraźsobie, że jesteś dorosły i Twoje dziecko, wróciwszy z przedszkola, mówi bardzo brzydkie słowa. Jak wytłumaczyċ dziecku, że jest to złe?
2.Poradźcoś koledze, którego list został zamieszczony na początku tej lekcji.
3.Które modlitwy najbardziej lubisz i dlaczego? Które z nich najbardziej uświadamiają Ci, że rozmawiasz z Bogiem?Następna:  Lekcja Nr 16
  —   JESTEM CHRZEŚCIJANINEM. CO WYNIKA Z MOJEJ DEKLARACJI?      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 14  —   DLACZEGO ZDRADZAJĄ CHRYSTUSA?   | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |